Nyheter MDTV Forum Om Doner

Biden-familiens og andre demokraters plyndringstokt i Ukraina

Jeg påsto bare at denne påstanden er ugyldig:
unz.com er høyreekstremt fordi de publiserte et intervju av Israel Shamir der Oleg Tsarev kalte PNAC pro-israelsk”

Du har sikkert rett i den grad at du mener Unz.com er konservative/høyrevridde.

Dette er noe du trur jeg skriver.
Å sette “PNA(A=USA)C” = Israel stammer fra … jeg vet ikke …
Jeg svarte “??” til det.

Mange nettsteder har et lettfatterlig budskap. UNZ.com har jødehat som budskap. Det andre er pynt for dem. Unz er overbevist om at Jødene styrer USA.

OK. Da er misforståelsen oppklart.

Siden du skrev at du skjønner Unz.com er høyreekstremt uten å lese det, så tok jeg det for god fisk at du ikke hadde lest unz.com, og at du bare gikk ut ifra intervjuet publisert her på steigan.no. Og da din eneste henvisning var den med PNAC som pro-israelsk, så måtte jeg tolke deg dithen at det å anklage amerikanske tenketanker for å være pro-israelske er en høyreekstrem greie.

Sett under ett eier 6 mill. jøder 1/3 av den amerikanske kapitalen, flesteparten av de store mediebedriftene, og er overrepresentert i Washington D.C. og institusjoner som sentralbanken og høyesterett. I tillegg har de kristensionistene som nyttige idioter. Med andre ord har jødene enorm makt/innflytelse i USA. Om de styrer USA blir et semantisk spørsmål.

1 Like

Jeg vet ikke hvor du har “6 mill” fra … Wikipedia? De er like mange som franskmenn i verden?
Kortversjonen "History Answer - Where are the Khazars Now? "
“kristensionistene” = typisk brødre og søstre

“eier 1/3 av den amerikanske kapitalen”
Dette er nok “robberbarons” … Vatikanet
“[The Creature From Jekyll Island (by G. Edward Griffin)]” - tenk frimurere og Rothschild

Han har jo helt åpenbart sine blindsoner, akkurat som alle andre - meg innkludert.

Nøkkelordet er “prøver”, så får vi se hvor godt han lykkes.

Hørt om operasjon Paperclip?

George H. W. Bush er selvfølgelig relatert til Prescott Bush, tysk rustningsminister eller noe sånt.

Det må kalles en understatement.Og han var født i Ohio, og var senator for Connecticut.

Vi er sikkert enige her
“George Bush’s grandfather, the late US senator Prescott Bush, was a director and shareholder of companies that profited from their involvement with the financial backers of Nazi Germany.
The Guardian has obtained confirmation from newly discovered files in the US National Archives that a firm of which Prescott Bush was a director was involved with the financial architects of Nazism.”

Henry Ford støttet nazistene også, fordi han fryktet jødene. Hvorfor Bush gjorde det, har vel mer med de frimurerske utopier å gjøre. Pluss næringsvett - men det er basisen for hele ideologien.