Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bezos avslører sin uhyggelige visjon for den verdenen han ønsker å styre


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/bezos-avslorer-sin-uhyggelige-visjon-for-den-verdenen-han-onsker-a-styre/

Av Caitlin Johnstone. «Gjett hva som er den beste planeten i dette solsystemet?» Spørsmålet ble nylig stilt av administrerende direktør Jeff Bezos i Amazon under et media-arrangement om romprogrammet hans, Blue Origin. «Det er enkelt å vite svaret på det spørsmålet,» fortsatte han. «Vi har sendt robotsonder som denne til alle planetene i solsystemet vårt.…


#2

Fantastisk artikkel! Takk til dem som oversatte dette stykket :slight_smile: “The Tragedy of Suburbia” inntar nye dimensjoner. Først skulle arbeiderklassen sendes ut i forstedene, for å bli gode konsumenter frarøvet alle tradisjonelle levemønstre og sin urbane kultur, for nå å sende dem ut i verdensrommet i svevende exurber. Tro om Kunstler har fått med seg dette?

Ps! Må selvsagt benytte anledningen til igjen å uttrykke min sorg over at Skreia, denne vidunderlige stasjonsbyen, endepunktet for Skreiabanen, mine forfedres smekre urbane landsby ved Lenaelva, endte opp lik disse flyvende exurbene til Bezos, svevende rundt i det tomme intet, frarøvet enhver mening.

En dag må jeg bare til Tolfa, for å erfare hva Skreia var. Skreia, beliggende midt i verdens mektigste kulturlandskap. Nå tapt, sammen med engene, Mjøslandets høylys.


#3

Vær du trygg, Øyvind - månen vil forsatt lyse over Skreia. Det ingen som vil savne Bezos og hans dick-picks.
Jeg, for min del - er mer redd Gordy Rose og hans D-wave


#4

Jeff Bezos er på ingen måte den første som lanserer disse ideene.

Dette er visjoner som forskere/vitenskapsmenn og kvinner (må være politisk korrekt her), og science-fictionforfattere har lansert i mange tiår.

Dersom verdens stormakter kanaliserte 50% av sine utgifter til krig og rustningsindustri over på romforskning/industri og kolonisering av vårt solsystem, ville dette vært fullt mulig, og til det beste for menneskeheten.

Menneskeheten MÅ ekspandere utenfor vår planet Tellus dersom vi ønsker utvikling og artens overlevelse.

Jeg kan ikke forstå at noen kan være motstander av slike ideer.


#5

Mmmm, det kalles predictive programming.

Jeg liker det engelske ordet balderdash - det passer her.

Det er et hvert menneskes plikt, å stå i mot vrøvl.


#6

Spørs hvem som drar og hvem som får lov å bli igjen hjemme, det. La nå endelig de ekspansivt anlagte med artsspesifikke og uløste problemer å eksportere få lov å komme seg til helsikke bort fra Gaia, så blir det kanskje endelig litt fred å få for oss som faktisk egentlig trives her.

Og dere, Bezos og Kurzweil og di: Måtte dere leve evig. Premieidioter.