Nyheter MDTV Forum Om Doner

Betyr det noe for det globale klimaet at Norge gjør litt? (når verden gjør ingenting)

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/betyr-det-noe-for-det-globale-klimaet-at-norge-gjor-litt-nar-verden-gjor-ingenting/

Av Odd Handegård. Vi har gjentatte ganger konstatert at den energien Norge planlegger å eksportere til EU (for angivelig raskt å halvere bruken av kull og gass i Europa), er forsvinnende liten i forhold til behovet. Europa bruker årlig 20.000 TWh i året (mest fossil energi), og bruker også ca. 3.500 TWh elektrisitet der mer…

4 Likes

Norge risikerer å bli rene molbolandet:
Tyskland, Sverige og Belgia skal nå legge ned flere av sine atomkraftverk og må erstatte disse med strøm fra andre kilder. Man skal samtidig også gjennomføre Det Digitale Skifte som vil kreve bruk av veldig mye strøm (bla til streaming). Elektrifiseringen av norsk sokkel vil lett føre til økt eksport av norsk gass (istedenfor å brenne gassen på norsk sokkel blir den isteden brent i EU-landene, frigitte CO2-kvoter fra norsk sokkel kan selges til EU). Iflg nettavisen NA24 så skal Kina i løpet av de neste årene åpne 121 nye kullkraftverk med en energikapasitet som tilsvarer den som i dag eksisterer innenfor hele EU-området.

Er vi heldige kan norsk strøm kanskje klare å redusere de totale CO2-utslippene i EU med så lite som 1 eller 2 tusendel, samtidig som vi ødelegger vårt eget land og vår kraftkrevende industri, mens målet til EU derimot er å redusere CO2-utslippene med nesten hele 100%. Og det er ingen i EU som vet hvordan man skal klare å få til noe slikt, og spesielt nå som det tyske EnergieWende i praksis har havarert. På toppen av dette risikerer Tyskland å havne i økonomisk resesjon pga høye strømpriser.

3 Likes

De eneste som har grunn til å glede seg over denne såkalte energipolitikken, er kraftspekulantene på energibørsen. Ved å kjøpe opp alt de får tak i av strøm nå, kan de selge strømmen meget dyrt når det enorme kraftunderskuddet blir åpenbart når atom- og kullkraftverkene stenges.

Norske forbrukere har fått en advarsel allerede, enda de fleste overså den når strømprisen her gikk opp til 80 øre i en dag, forklart av strømanalytikere med at flere kullkraftverk har blitt stengt i Tyskland. Det er først når nordmenn må betale tyske priser per kilowatttime at de forstår at ACER er et bondefangeri, og at vi må ut av EØS.

5 Likes

Og siden CO2 andelen av atmosfæren blir målt i parts pr. million, så er det som å pisse i havet.

2 Likes

Og mens klimafolket går bananas tusler vi mot en ny istid… Er det ingen som husker ungdomsskolepensumet - fotosyntesen og alt det der?

3 Likes

Alt dette rælet som bygges har to mål, og en hensikt - profitt.

  1. Skape en industri (her vindturbiner) for finanssektoren, samtidig som de kontrollerer markedspris og etterspørsel.
  2. Blokkere Russlands gass gjennom fiendebilde, slik at bl.a. US-LNG holder seg “flytende”, samt opprettholde opprustningsindustriens enorme kraftbehov.

Når jeg hører pressen og investorers taler omkring “klimatiltak” blir det omtrent som å høre fanden holde gudstjeneste.

2 Likes

De eneste som har grunn til å glede seg over denne såkalte energipolitikken, er kraftspekulantene på energibørsen. Ved å kjøpe opp alt de får tak i av strøm nå, kan de selge strømmen meget dyrt når det enorme kraftunderskuddet blir åpenbart når atom- og kullkraftverkene stenges.

Tja, det vil vel være stor risiko. Hvis man skal kjøpe opp framtidig strøm er det (minst) 2 måter å gjøre det på. Enten kan man kjøpe et kraftverk av en eller annen type med de risikoene og mulighetene det medfører, eller så kan man kjøpe “engrosstrøm” til fastpris maksimalt 3 år fram i tid etter det jeg vet, både på NordPool og andre kraftbørser. Det innebærer også en betydelig risiko siden kraftproduksjonen i Europa blir mer og mer væravhengig.

Hvis jeg la oss si hadde kjøpt kraft for levering til antatt billig fastpris i januar 2023 med forventning om at markedsprisen vil være langt dyrere da vil det avhenge sterkt av temperaturen i det aktuelle området og egentlig over det meste av Europa, samt hvor mye vind- og solkraft som blir produsert. Mao. vær. Kraftspekulanten Einar Aas gikk jo overende egentlig fordi han bommet på temperaturen og dermed prisene i forholdet mellom Tyskland og Norden. Et mer væravhengig og ustabilt kraftsystem gir også større risiko men også sikkert større gevinstmuligheter for spekulantene.

Ellers enig med deg. Vi burde ut av EØS og ACER, men tviler på at det kommer til å skje. Norske forbrukere burde derfor satse på å minimere skadene av dyrere strøm allerede nå, f.eks ved å ta i bruk alternativer og isolere bedre mm.

2 Likes

Jauda, både istid, sur nedbør, skogdød og ikke minst hull i ozonlaget.

1 Like