Nyheter MDTV Forum Om Doner

Betalingssystemene i Russland, Kina og India knyttes sammen

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/betalingssystemene-i-russland-kina-og-india-knyttes-sammen/

Av Bjørn Nistad. Nylig ble det kjent at man i Russland, Kina og India er i ferd med å utarbeide prosedyrer for sammenkobling av de tre landenes betalingssystemer. Sammenkoblingen – som skal skje ved hjelp av «sluser» mellom tre likeverdige systemer – er foreløpig tenkt som en reserveløsning i tilfelle en eller flere av samarbeidspartnerne…

2 Likes

En kan jo lure på om dette er hele hensikten med dagens våpenifisering av SWIFT. Uansett er det enda et skudd i dollar-baugen.

2 Likes