Nyheter MDTV Forum Om Doner

«Beredskapslov» i fredstid

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/beredskapslov-i-fredstid/

Norge kan snart få en ny lov for unntakstilstand i krisesituasjoner. Der vil regjeringen få så mye makt at lovforslaget anbefaler en «dødmannsknapp» for å hindre statskupp. Jussprofessor Eivind Smith advarer og viser til det nye lovforslag vil innføre svært vidtgående fullmakter for regjeringen, fullmakter som kan friste til misbruk. Dette skriver Ivar Johansen på…

6 Likes

Hva er den tenkt å brukes til? Og hvorfor foreslåes det? En folkevalgt femte kolonne?

4 Likes

Hva er det som kan defineres som å være en krisesituasjon? Hvis Stortinget feks bestemmer at verden og landet befinner seg i en klimakrise, så kan en slik beredskapslov iverksettes?

Her er feks en kronikk av Bård Standal (H) og Thor Egil Braadland (SV) om at Stortinget må overstyre kommunene når det gjelder vindkraftutbygging i Norge:

3 Likes

Dette er kun et logisk neste skritt i utraderingen av den nasjonale selvråderetten og i det hele tatt av Norge som nasjon. Når mulig statskupp nevnes som bakgrunn for dette neste skrittet så må det forståes mot bakgrunn av Solbergs mer generelle snakk om “internasjonalt samråd”, at “selvråderetten er avleggs” osv. Ved et statskupp som forsøk på å redde stumpene av nettopp den norske nasjonen og selvråderetten så sier det seg selv at både Solberg og øvrig ledelse i Høyre og de andre kartellpartiene umiddelbart vil søke støtte fra EU, FN evnt USA vis “Demokratene” har makten der og det på mye samme måte som da de satte igang med sine massemyrderier i Libya. Det samme partikartellet har jo også sørget for så godt som å utradere det norske forsvaret. Hvordan et statskupp skal kunne lykkes det er sånn sett ikke lett å forstå. Dvs om det da ikke skjer med støtte utenfra feks fra Russland, fra et EU eller USA hvor “populister” har tatt makten. En “norsk” regjering som Solberg eller tilsvarende nasjonsfiendtlig koalisjon på “venstresiden” vil vel da kunne være tjent med å ha mest mulig frie hender til å søke støtte også ved å utradere de restene av “selvråderett” som ennå eksisterer. Selv bare en enkelt kritisk røst i stortinget kan vel da bli en for mye for dem. Det vesentlige er uansett å legge til rette for at kursen mot full utradering av den nasjonale selvråderetten kan fortsette som før likegyldig hvor åpenbart det allerede er at dette simpelthen dreier seg om forrædere og svikere uten den minste lojalitet til Norge som nasjon.

4 Likes

Dette er nok en forberedelse på at befolkningen ikke lengre ønsker å leve under Multikulten, og at Multikulten forbereder diktatur, da prosjektet deres om en ny og rettferdig verden er for viktig til å bli stoppet av folkets egoisme.

1 Like

Eller når deres foresatte krever det. Spør Siv hva hun snakker med sine Bilderberger-venner om?

3 Likes

Kunne f.eks. Stoltenberg-diplomati (Libya beslutningen) også falt under denne “Beredskapsloven”, hvis man ser litt dypere på hva den juridiske definisjenen av en norsk krisesituasjon kan være?

Det hadde vært interessant å vite, fordi vi har vært i krig mot Terror siden 911, så det var unødvendig av Stortinget å gi nok en godkjennelse bare fordi det var Norges tur til å bombe et terroristland.

Om det er krigslover som har holdt dette unna vestlig MSM, et MSM som har laget krigsentusiasme for hver regimeendring ved å utestenge kritikerne, så er det ikke så rart at krigslovene som gjorde at krigen mot terror har fått foregå med så lite oppstyr, må formaliseres, så de kan fortsette praksisen etter at krigen mot Terror er over.

1 Like

Syns dette her lukter litt Patriot Act. Skremmende!

2 Likes