Nyheter MDTV Forum Om Doner

Beredskap, kriser, matforsyning, Oljefondet, Staten og vi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/beredskap-kriser-matforsyning-oljefondet-staten-og-vi/

Av Erik Plahte. «Å forberede seg på krise, krig og ulykker har ingenting med sosialisme eller kapitalisme å gjøre; det er en grunnleggende forutsetning for samfunnets trygghet og stabilitet – uavhengig av samfunnssystem. Det som virkelig er urovekkende, er hvis troa på det markedsliberalistiske evangeliet blir så klippefast at man er villig til å ofre…

Erik Plathe er selv skyld i at pandemier havnet langt bak i rekka, der han har vært mest opptatt av klimahysteri, om jeg husker riktig.

At han ikke nevner at når masseinnvandring, anti-rasisme og klimahysteri blir hovedfokus, så ramler andre trusler ut av fokus , og det er i hvertfall på grensen til uærlighet.

Nå har Norge kriselagre med mat, og tilgang på ekstra lagre av medisinsk utstyr gjennom NATOs forhåndslagre, noe forfatteren også springer glatt over.

Milliarder fra pensjonsfondet benyttes i 2020 som mottiltak for å begrense negative effekter av tiltak for å hindre gamle pensjonister fra å dø som følge av Korona-smitte.Så navnet på fondet begynner å gi mening.
“Skjerming av norsk fastlandsøkonomi” gjelder tydeligvis ikke i Finansdepartementet når man selvskader fastlandsøkonomien først? Her ligger det et stort potensiale til større uttak av fondet:

Man kan sette opp et mål om å få så høy arbeidsledigheten som mulig…Et effektivt tiltak vil være å betale 110 % av lønna til arbeidsledige slik at flere av de som jobber også ønsker å bli ledige. Deretter er det bare å cashe ut fra fondet. Skatteinntektene vil gå ned så det trenger ikke så mange år før fondet er brukt opp og de fleste slipper å jobbe …

Beredskap er svært profitabelt i et rikt land og derfor strategisk lurt å posisjonere seg i. Militær- og farmasi-industri er dyktige på å jobbe for å ha innflytelse.Det er ikke nødvendigvis realitetene ved beslutningene som er viktige men informasjonen beslutningstakerne har når beslutningene tas. Man må jo høre på “ekspertene”!

Tollef Hovig har rett:
Krisepakkene verden over overfører for tiden store mengder kapital fra statlige midler til finanskapitalen.

1 Like

Startet med å lese artikkelen av Erik Plahte, og den så bra ut inntil jeg kom til Plahte`s klimatull, og da ble jeg så oppgitt at jeg ikke maktet å lese resten av artikkelen!

Hvor i GRØNNESTE er denne klimakrisen?
Har ikke sett noe til den, og den nordlige halvkule har blitt adskillig kaldere siden 2016, noe man kan se på iskanten som stadig beveger sørover. Den globale oppvarminga har så langt ikke ført til en eneste klimarelatert krise her på jorden, og hvis noen har bevis for det motsatte, så oppfordres de herved til å legge bevisene på bordet.

Vi har også fått et stort hull i ozonlaget over Nord Skandinavia pga usedvanlig kaldt vær, så folk som skal ut i solen oppfordres til å smøre seg godt!

2 Likes

Mange tror det er dumheter og uforstand av politikerne, med dette er ikke dumheter av AP-Frp politikerne, de gjør bare det oppdraget de har for den globale storkapitalen de tjener, og det er bla å selge ut norske landressurser til utenlandsk storkapital. At det av norsk industri som er interessant for storkapitalen holdes på norske hender er det motsatte av globalisme.

Jeg husker at dette var oppe til debatt i media for lenge siden, men vi ble fortalt av AP og Høyre politkere “at vi kan ikke bruke av oljeformuen, for da blir norsk økonomi overopphetet, den må settes på bok”. De har gjort som den globale storkapitalen som de tjener vil, og satt oljeformuen inn som risikokapital i den amerikanske såpebobleøkonomien.

Det betyr å si nei til EØS/EU og alle overnasjonale avtaler som regjeringen forbereder å skrive under på bak ryggen på folket, eller har gjort det som TTIP, TISA, ISDS, BIT, alle overnasjonale avtaler som tar selvråderett og suverenitet over landets ressurser fra folket. Kort sagt å bygge en sterk nasjonalstat hvor alle landressurser og infrastruktur eies av folket med landegrenser, nasjonal identitet og et eget forsvar, det motsatte av storkapitalens globalisme.

2 Likes

Statlige midler som er skattepenger fra småbedrifter og arbeiderklassen som ikke får krisepakker i de fleste land, pengene tas fra dem og gis til finanskapitalen av storkapitalens politikere. Bankkartellene styrker seg som i alle fremprovoserte krakk, mens næringsliv og husholdninger tar byrdene. Et ran som alle krakk er, for eksempel 2008-krisen eller verdens største ran av skattebetalernes penger.

1 Like

Det sitatet av Braanen som Erik Plathe drar opp,er jo typisk for all tenkning som gjør seg gjeldende i Klassekampen i moderne tid.En la bort alt fra marxismen og slo seg på sosialdemokratisk reformisme og fikk også en trend av Ja til EU-svermere.
Verdenssituasjonen i dag har ført til at Rosa Luxemburgs univers igjen har blitt aktualisert,men hun ble av Rødt-medlemmer parkert bort som en harmløs “demokratisk sosialist”. Historierevisjonisme.
Absolutt ingen fra “venstresida” er opptatt av at sentrale stater som Tyskland og USA er iferd med å innføre et militærkontrollert samfunn som peker i retning Martial Law,Unntakstilstand.
I Tyskland er 15 000 soldater fra Bundeswehr utplassert,samt 17 000 fra sanitets og annen logistikk,det blir til sammen 32 000 militære å se på gatene i Tyskland.
I USA er 14 000 fra National Guard allerede på plass,samt 1 million reservister med oppdrag berammet for 2 år!
Men talsmenn for hærene skuer nå at i framtiden kan det bli bruk for Hærene til innlandsbruk for “Sicherung und Schutzaufgaben” som en tysk ofiser ordla seg.
Lederartikler fra Klassekampen om hvordan den nye re-normaliserte framtiden vil bli, er pur naiv ønsketenkning som igjen har sammenheng med overgangen til Karl Kautskys verdensbilde.At kapitalismen/imperialismen kan frambringe fred.
Militariserte kapitalistiske stater i Europa og USA vil bli den nye normalen samt digitalisering av all menneskevirksomhet. Hærene kommer aldri til å trekke seg tilbake til sine barakker og leire. De er kommet for å bli.
Den 6 mars 1919 kom Den Kommunistiske Internasjonalen med advarselen: “I kampen for å opprettholde det kapitalistiske systemet er borgerskapet forberedt på å ta ibruk metoder av ubeskrivelig brutalitet,som vil få middelalderens grusomhet,Inkvisisjonen og koloniseringen til å blekne.”
Denne type tenkning ble begravet av sosialdemokrater og er uvelkommen nå også. Så lenge illusjonene kan opprettholdes.

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.