Nyheter MDTV Forum Om Doner

Benny Andersson, klima, kapital og klassekamp

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/benny-andersson-klima-kapital-og-klassekamp/

Clartéveteranen Benny Andersson har publisert en artikkel i det svenske tidsskriftet Clarté som vi har bedt om å få publisere her. Den inneholder en kritikk av det man i Clarté-kretser i Sverige har kalt «Steigans klimatåsikter». Den har tittelen Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna. Det er veldig bra at Andersson har tatt seg tid til å…

En avklaring om hvor Steigan.no står i klima saken

Jeg har ved et par anledninger kritisert Steigan.no for uklarheter relatert til deres politiske klima ståsted. Nå ble det godt avklart. Kun en detalj gjenstår.

Jeg siterer fra artikkelen;

  • Vi mener at det er grunnlag for å si at det pågår en global oppvarming og at for første gang i historien er den menneskelige påvirkninga så stor at den bidrar til denne globale oppvarminga.

  • Vi mener også at det pågår en så massiv rovdrift på hele økosystemet at det kan føre til sivilisasjonssammenbrudd i vårt århundre. Drivkraften bak dette er kapitalismens systemnødvendige evige vekst. Hvis man advarer mot menneskeskapt påvirkning av klimaet, og ikke vil avskaffe kapitalismen, så er man ikke seriøs. En «grønn kapitalisme» er en umulighet.

Det gjenstår én avklaring relatert til Greta Thunberg, hvor Steigan fortsatt hevder en feiltolkning;

  • Thunberg krevde blant annet at selskaper og land skulle «umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.» Og det skulle ikke «gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Greta Thunberg krevde umiddelbar politisk handling for å trekke seg ut av fossil industri. Hun ga også en angivelse av tid for å gjennomføre det - med henvisning til gjenstående “Co2 budsjett” for at klimamål om å begrense global oppvarming til mer enn 1,5 grader Celsius - skal kunne nås. Med samme forbruk som nå vil det “Co2 budsjettet” være brukt innen 8-10 år.

Greta Thunberg har heller ikke krevd noe som er spesifikt for henne. Det hun har referert til er klimapanelet i FN´s råd, og angivelse av “Co2 budsjett”, for å unngå større global oppvarming enn 1,5 grader Celsius.

Jeg setter pris på denne avklaringen fra Steigan, ettersom klima har blitt et splittende tema for mange på venstresiden. Det burde nå være avklart, selv for fagbevegelsen og de aller rødeste.

Klimasaken er passe. Det ble et faktum da Dow Jones falt 1000 poeng. Folk vil få viktigere ting å tenke på enn elektriske ferger og hvordan avvikle oljeplatformer.
CNN brukte nettopp 3 timer på begravelsen av KOBE BRYANT … for at folk ikke skulle bry seg om de andre nyhetene

Artig å debattere med seg selv?

Å diskutere klima er passe sier seg. NRK formidler irrelevans idag. Verden nærmer seg kollaps.

Trump to Hold Press Conference After Receiving Coronavirus Briefing

February 26, 2020 Updated

steigan.no vil syte over hvor mye penger legemiddelindustrien tjener, som om det er problemet


Cayman Island

Slik lever de rike

Der burde Kjell ha vært om det var noen rettferdighet i denne verden

Drømmen er et sted hvor ingen bryr seg om penger, klær, bil og mat

Tenker du på døden feks?

Jeg er ikke overbevist enda om at vi er aper, med ett liv.

spanish_flu

Redigert; “Jeg er ikke overbevist om at jeg er en ape med et liv”

God ide Kjellemannen

Flyttet til rett tråd

Ditt bidrag er som vanlig å poste drittkasting, nesten som å få MSM inn i stua
Video fra CBSN
" Trump to hold press conference on coronavirus outbreak"
er en lang drittkastings-tirade om å etterforske Trump utnevninger

Marsianerne redder situasjonen

Du forholder deg ikke til melding du svarer på.

Bare avsporinger.
Du skjønner ikke hva andre sier -> demens
Du har ikke skjønt at du har et demensproblem enda

Unnskyld. Marsipanerne

Demens er oppsigelsegrunn, demens-tjatta. Legen vil med en gang skrive det i legeattest som du trenger for å kjøre bil

Dr. Kjell og hans team av naziter fra verdensrommet

Jeg kjenner demens inngående fra daglig erfaring med demente

Et kort blikk i speilet er nok

Jeg ville blitt fratatt sertifikatet jeg også, dersom jeg hadde vært dement. Men jeg har sertifikat.