Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bemanningsbransjen: Arbeiderpartiet stemte ned forslag om innleieforbud

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/bemanningsbransjen-arbeidarpartiet-stemte-ned-forslag-om-innleieforbud/

Arbeiderpartiet fortsetter å dolke fagbevegelsen og arbeiderklassen i ryggen. En kampsak for den radikale fagbevegelsen har vært og er å få til et innleieforbud for å redde stumpene av det organiserte arbeidslivet i Norge fra EØS-avtalens ødeleggende virkninger. Men Ap fortsetter å stemme sammen med Høyre. Fri Fagbevegelse skriver: «Torsdag stemte stortingsfleirtalet som venta ned…

4 Likes

« Vi har gått tilbake til det vi er, nemlig et tradisjonelt arbeiderparti som er opptatt av rettferdig fordeling», sier Hadia Tajik, og AP forsøker å rødvaske seg selv for arbeiderklassen.

AP blinker til venstre men svinger til høyre, og nå girer Hadia Tajik opp, og ruller ned ruten og stikker armen ut av vinduet også for å enda mer tydeliggjøre at AP vil til venstre, men svinger til høyre gjør de i hver eneste korsvei som leder til EUs neo-liberale markedsøkonomi som gjør arbeiderklassen til arbeidende fattige og de rike rikere.

4 Likes

AP er jo et høyreparti. Selv når SV fremmer forslag om å innføre arveavgift med et romslig skattefradrag slik at den bare rammer de svære formuene som er bygget opp av skattefrie penger, stemmer AP i mot. Slik jeg ser det må hele ledelsen i AP skiftes ut, den har en helt annen agenda enn “grasrota”. Man kan bare spekulere i hvem som står bak …

3 Likes

Arbeidsformidling eller menneskehandel?

Med bemanningsbyrå i inn- og utland, samt frislipp av midlertidig arbeidskraft og løsarbeidere, har norsk arbeidsliv utviklet seg i retning av menneskehandel.

De negative effektene av arbeidsformidling i fri flyt er svært mange, og de fleste må regnes som kriminelle.

For å få orden på det norske arbeidslivet igjen behøver vi den offentlige arbeidsformidling tilbake, slik vi hadde det med Arbeidskontoret.

Det bør vurderes om arbeidsformidling og arbeidstilsyn skal være del av én og samme etat.

Ap bør vurdere å skifte navn. “Arbeiderpartiet” synes ikke lenger passende for partiets politiske profil.

1 Like