Nyheter MDTV Forum Om Doner

Beistet og bombingane: tankar om Dresden, februar 1945

Artikkelens siste setning er feil. (Kva med resten?)
“Og sjølv om nazistane kanskje starta luftkrigen med bombinga av britiske byar, …”
Churchill bomba boligområder i Berlin og andre tyske byar i tre månader før tyskerane hadde fått nok og starta bombinga av London, til Churchills store glede, for då visste han at han ville få det krigsuvillige folket med seg. Hitler beundra og respekterte Storbritannia og ville ikkje i krig.

3 Likes

Har du noen kilde på det … eller er det noe du trekker opp av hatten?

Er det ikke snodig Kjell, i årene etter WW2 så har tallene på antall ofre i Dressen sunket med årene samtidig som antall jøder har steget.
I Dresden var det offisielt 650 000 etter krigen, men nå er det ca 20 000.
Om noen år så døde nok ingen i Dresden massakren og antall drepte jøder har steget til 6 milliarder.
Ifølge Røde Kors var det 145 000 etter krigen, men antallet har steget og steget med årene.

Men det viser vel hvem som skriver historien og hvem som eier mediene.

3 Likes

David Irving er etter mitt syn ei truverdig kjelde her.

1 Like

Altså flere enn antall jøder som omkom

Ed: Jeg vil legge til at hele grunnlaget for det “anti-rasistiske” arbeidet (som Anti-rasistisk senter) er falsk historie.
“Drakonian measures” (brukes om kinesisk politikk idag) = nazisme
Dresden = nazisme
Det var de allierte som var nazister. Hitler var også de allierte, og beskyttet etter krigen
anti-rasister = nazister (ordspillet her betyr noe. Nazistene overtok Tyskland etter krigen, nå ønsket de lov mot holocaust-benektelse. Senere ble Scherff (Papa Bush) president i USA.
La oss huske at Eichmann erklærte at Vi/jeg drepte 6 mill = løy så det ljomet i Tel Aviv.)
(som en kuriositet, Werner Von Braun lever fortsatt)

2 Likes

“for då visste han at han ville få det krigsuvillige folket med seg”

I tilfelle bombing av tyske byer var holdningen at det ville svekke moralen in Tyskland, ikke styrke den.

Jeg tror nok at du misrepresenterer David Irving

Det har vore mange historiske argument for at Sovjetunionen hadde eit legitimt territorialt krav på Polen. Kravet tok utgangspunkt i 1919, og invasjonen den gongen. Dessutan freden ved Brest-Litovsk av året før. Då Polen oppsto som sjølvstendig stat, utvida dei territoria sine mot aust,og tok ein del av dagens Kviterussland, medrekna noko av Litauen. Dermed vart den sovjetiske mellomkrigsgrensa liggjande lenger aust. Den delen av Polen Sovjetunionen invaderte, svara i store drag til det Polen hadde teke frå dei 20 år før (No kan ein sjølvsagt innvende at dette var land Russland tok frå Polen i 1794, men dette var i utgangspunktet litauisk område).

Hvem som startet VK2 blir et større spørsmål. Da må vi se på hvem som planla VK2, hva formålet var, hvem som vant VK2 osv.
Hiroshima var en tysk bombe.
Nazi-partiet ble opprettet av Thule Society. Hvem var de? Så ble Nazi-partiet finansiert av Wall Street, senere jødiske banker.
Etter krigen planla man å utrydde tyskerne. Hvorfor?
Under krigen hadde man prøvd å utrydde tyskerne. Det forsatte i Øst-Europa i årene etter krigen, med millioner av offer, og også i Storbritannia til 50-tallet.
VK2 var opplagt forsettelsen på VK1. Hvem startet VK1 og hvorfor? Her vil historie-bøkene formidle teorien at historie skapes ved “tilfeldigheter”

https://www.newdawnmagazine.com/articles/the-secret-origins-of-the-first-world-war

1 Like

For det fyrste tok ikkje-kristne, ikkje-russiske minoritetar over makta i Russland på det blodige viset, støtta av “kapitalistar” i utlandet. For det andre blei Litauen so invadert og annektert av det ikkje-russiske Sovjet. Og slik meiner du at Sovjet hadde eit legitimt krav på Polen, fordi Litauen hadde eit legitimt krav på polsk territorium?

Denne absurde tankerekka kan ikkje samanlinkast med Tyskland’s relasjon til Preussen, kor det budde mange tyskarar.

Det tyske riket, 1900 (beige er tysktalande):
image

3 Likes

Et resonnement av typen “jeg har ingen innsikt i dette, derfor må historien være gal”.

Adolf Eichmann sendte 1000+ jødiske barn til Storbritannia, mens foreldrene ble smuglet til Palestina (ulovlig) for å bygge opp en zionistisk stat der.
Adolf Eichmann = the father of Israel
Israel var det som stod Adolf Eichmanns hjerte nærmest.
Senere flyttet han til Israel
Han ble “henrettet” for å ha myrdet “6 mill”, hvilket han innrømmet med god samvittighet
Fake news
(Israelere som kjente Eichmann fra krigen skjønte ikke bæret av hva myndighetene snakket om)
Det forteller oss hva nazistene var.
Adolf Eichmann = Israels største helt

eichmann

1 Like

I motsatt ende av skalaen, en stadig økning i antall drepte: fra 200000 i følge nazistene til oppimot millionen i følge revisjonistene. Om 10 år er det nok seks millioner.

Nå fantaserer du. Wikipedia skrives ikke av nazister eller revisjonister. Aldri.
Du prøver å rettferdigjøre alle scumbag’ene på Wikipedia

Du er jo selv en storforbruker av Wiki som faktakilde, så det blir jo en pussig kommentar. Men man må undres over hvorfor du tror dette har med Wiki å gjøre. Kanskje du burde spørre smurfen52 om hvor han har sine tall fra?

Wikipedia leses av 100 mill, derav 50 mill lærere, som formidler det videre til 500 mill elever.
Jeg spurte en sykepleier om det var ok at en med vanlig blodtrykk på 160 mmHg nå hadde 112 mmHg?
-112 mmHg er ok som blodtrykk
Ergo. Hun så ikke noe problem med det. Wikipedia oppgir 112 som “perfekt” blodtrykk.
-> Hva vi finner på wikipedia er hva ungene dine vil tro på

-Wikipedia er like mye/lite korrekt som Stormfront

Ingen bryr seg om hva Stormfront måtte skrive. 500 mill elever lærer ikke det.

Sikkert gode betraktninger, men det har ikke noe med saken her å gjøre.

Du later som det er relevant hva Stormfront og tilsvarende måtte fortelle … når Smurfen52 snakker om offisiell historie
Normalt skulle Wikipedia ha vært etterforsket.
1 løgn er nok for å få 7 års fengsel idag.
(eg. nå er verden så nazifisert at alt er korrupt)

Stoltenberg -> 580 års fengsel?

Hvilken offisiell historie mener du det er? Hvilke kilder tenker du på?