Nyheter MDTV Forum Om Doner

Beinharde sanksjoner fra USA. Mål: gjøre livet til syrere uutholdelig

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/beinharde-sanksjoner-fra-usa-mal-gjore-livet-til-syrere-uutholdelig/

Av Kari Angelique Jaquesson Kari Jaquesson i Syria Det er første Påske i Damaskus etter at terroristen i omkringliggende områder endelig er bekjempet. Det skulle vært ekstra glade feiringer. Men både i Damaskus og resten av landet må folk holde seg hjemme, eller i nærmeste nabolag, for USA innførte ved månedsskifte enda hardere sanksjoner mot…

4 Likes

Tenk at ikke en eneste journalist stiller spørsmålstegn ved hensiktene alle sanksjonene USA iverksetter mot land de ønsker å regimeende! Tenk at ingen av ekspertene som får eksponering i msm påpeker det åpenbare, nemlig at disse sanksjonene fungerer nettopp som pressmiddel for å skape insentiv i befolkningen til å styrte ulike regjeringer som har falt i USAs unåde! Er det ikke utrolig at slike åpenbare sammenhenger er tabu i msm!

3 Likes