Nyheter MDTV Forum Om Doner

BBC-sjef: – Bruken av uttrykket «mainstream media» er trakassering og et angrep på den frie ytring

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/bbc-sjef-bruken-av-uttrykket-mainstream-media-er-trakassering-og-et-angrep-pa-den-frie-ytring/

Lord Tony Hall, leder for BBC sier at «mainstream media», eller hovedstrømsmedier, er blitt et uttrykk brukt til å trakassere journalister med. Han legger til at anvendelsen av dette utrykket inngår i et angrep på den frie ytring. BBC director Lord Hall says ‘mainstream media’ has become ‘term of abuse’ in wider assault on free…

5 Likes

Rimelig fantastisk uttalelse fra en som fremstår som leder av BBC. Om dette er et syn som er representativ for redaksjonen bør dette bekymre eierne meget dypt. Det går ikke an å være så til de grader naiv i forhold til dagens informasjonstrøm som det Lord Tony Hall gir inntrykk av.

2 Likes

Spørmålet er vel heller om ikke dette er “eiernes” syn. Og det er i høyeste grad representativt for gjeldene logikk. Naivitet er ikke inne i bildet, så mye som kynisme. De slipper jo unna med alt.

4 Likes

La oss fjerne et ord fra vokabularet i den hensikt å fremme ytringsfriheten! Dette forteller så mye om hva disse svinene står for.

3 Likes