Nyheter MDTV Forum Om Doner

Barn uten betydning?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/barn-uten-betydning/

Om ikke barna er samfunnets førsteprioritet, har vi mistet vårt etiske kompass. Tone Rose TodalshaugSosiolog, samfunnsdebattant og foredragsholder Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser vektlegges i spørsmål som har betydning for barn. Prinsippet skal sikre at barns interesser ikke blir oversett i møte med andres hensyn og interesser, som…

5 Likes

At barn er nedprioritert er uomtvistelig. Det skjules bak en hyllest til det barnslige. Homo ludens er den nye menneskenormen. Derfor trenger ikke barn å lære noe. Det er vi som skal lære av barnet. (Jmfr Greta Thunberg. Nå er hun blitt 18 og vil snart bli pensjonert).
Vi har blitt et en-generasjonsprosjekt. “Etter oss kommer kaos” som alle solkongene i de tusen hjem mener.

1 Like

Bra innlegg! Det er viktig at flere og flere stiller spørsmål til absurdteateret. At de presstituerte fikk “rettssikkerhetsprisen” ga meg det sparket jeg trengte til å melde meg ut av NJ. Makan!

4 Likes

Når barndommen vurderes som verdiløs i seg selv, ja da muliggjøres institusjonalisringen av hele barndommen ved innesperring i såkalte skoler og barnehager - som ikke har noe som helst felles med hverken hager eller natur mer generelt å gjøre. Det er jo også forlengst påvist at denne institusjonaliseringen av barndommen er direkte skadelig ved at at det utløser et unaturlig kronisk høyt nivå av stresshormoner gjennom hele dagen. Hele barndommen og alle ungdomsårene har forlengst havnet i en svært skadelig karantene. At skolen stenges og barna slippes ut derfra er i utgangspunktet positivt. Men det er selvsagt et problem at mange barn lever i et så utrygt eller i verste fall direkte destruktivt miljø at skolen tross alt er et bedre sted å være. Men det skyldes jo også at det sosiale ansvaret lempes over på ansatte i barnehagene og skolene istedet for å ta tak i de mer grunnleggende problemene.

3 Likes

Ja, jeg er helt enig. Strengt tatt beskriver Todalshaug barns hverdag forut for nedstengningene som til barns beste (punktum), men jeg vil tro at det handler mest om å begrense problemstillingen. Likevel har institusjonaliseringen av barndommen gått så langt at de skades av det, og det er på høy tid å spørre seg om utdannelse utelukkende er positivt.

3 Likes

Takk for et betimelig og bra innlegg!

Overgrepene mot barn er det verste med hele nedstenginga. Før i verden var det vi voksne som ofra for at de som kommer etter oss skal få det bedre.

Nå ofrer vi barna for at vi gamlinger skal få stå i folkeregisteret noen år til. Det finnes ikke ord som kan unnskylde det vi gjør mot ungene akkurat nå.

5 Likes

Hvor i huleste har hun det fra ? Det er umulig å håndheve sånt med små barn, så den kjøper jeg ikke.

2 Likes

Det er vel egentlig et sunnhetstegn.

Men de har faktisk fått noen regler for hvem de kan klemme, men trenger ikke holde avstand ellers til de barn de er i samme kohort/gruppe som:

Hvem kan vi klemme?
Hvis man er frisk, kan man klemme dem man bor sammen med, besteforeldre som vil det, og en eller to bestevenner.

Barnebursdager og andre private tilstelninger
Barn som leker og er i samme gruppe i barnehage og fritid, trenger ikke holde avstand.

Barn kan leke sammen og omgås slik de gjør i barnehage og skole, men unngå nærkontakt som klemming og håndhilsing.

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Vask hender før, etter og underveis.

Alle som har luftveissymptomer eller er syke, bør holde seg hjemme.

Ellers skulle det ikke forundre meg om enkelte barnehager eller avdelinger har innført enda noen sinnssvake regler for egen maskin.

3 Likes

Helgardering :
Ta klemmingen et steg videre gjennom å påvirke leken . Surr dem med bobleplast som romvesen, og gi dem antenner på hodet, og la dem hoppe rundt med hoppeballer. Dette vil føre til en rekke " kollisjoner " mellom “romskipene.” :wink:

2 Likes

Takk for et viktig perspektiv.

En studie til fagfellevurdering nå:
“Corona children studies “Co-Ki”: First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children”

–selv om munnbindbruk hos barn ikke er like utbredt i Norge som i andre land, er det likevel et viktig bidrag i perspektivet Todalshaug bringer på banen.

1 Like

Det er kanskje like greit

1 Like