Nyheter MDTV Forum Om Doner

Barenboim: – Israels nye lov er «en klar form av apartheid»

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/barenboim-israels-nye-lov-er-en-klar-form-av-apartheid/

Den internasjonalt berømte pianisten og dirigenten Daniel Barenboim skrev et innlegg i den israelske avisa Haaretz 22. juli 2018 der han kalte den nye loven om Israel som den «jødiske nasjonalstaten» for en «veldig klar form for apartheid». Barenboim skrev i Haaretz at «I dag skammer jeg meg over å være israeler.» Loven ble vedtatt…

2 Likes

Det er ikke bare en klar form av apartheid.
Det ER apartheid !
Og den er religiøst begrunnet derfor er den farlig.
Det står klart i Bibelen at alle hedninger og avgudsdyrkere skal drives ut…
Så kives det kanskje om hvem som er hedninger og avgudsdyrkere da , men jødene sier jo selv at de er ‘utvalgt’…
Israel uber alles in der Welt , og apartheid , er en religiøs doktrine og planlagt over tusenvis av år !!

1 Like

Jeg nevner det minst et par ganger i uka; det veteran-varslere har advart mot i flere tiår rulles nå ut i åpent lende. Israel og deres nyttige idioter - det er mange av dem - kan slakte unger i beste sendetid og nåde den som ytrer et pip om det. Da er man antisemitt, må vite. Hylekoret er i døgnkontinuerlig beredskap. Zionistene får gjøre akkurat som de vil. Og ja - det har vært planlagt lenge.

3 Likes

Jeg synes det er greit at de toner flagg for hele verden. Kanskje de kan begynne å forholde seg til ideologien religionen deres er tuftet på.
Det er ikke bare hud-fargen som er annerledes med de etiopiske og jemenittiske jødene, de anerkjenner heller ikke rabbienes herredømme, men forholder seg til det vi kaller det gamle testamentet. Det faller ikke i god jord hos israelerne, som ikke bryr seg så mye om HVEM du ber til, bare hvordan. Og hvordan, forteller rabbiene, ofte mot betaling.
For religionen som er dominerende hos jøder, har ingenting med den kristne bibelen å gjøre. I den understrekes det at en ikke skal trekke fra eller legge til Ordet. Jødene derimot, forholder seg til det de kaller den muntlige tradisjonen, som de hevder ble gitt samtidig med Mose-bøkene, til spesielt utvalgte (fariseere og skriftlærde). Dette er det Jesus kalte Satans synagoge, og som tilsynelatende vant da de fikk romerne til å korsfeste han.
Fram til Pentagon-Jesus tok over TV-skjermen, var kristne klar over denne sammenhengen. Nå orker de ikke å tenke på det lenger og overlater det til sine ledere. Selv er de mest opptatt av å høste fruktene av sitt forhold til Jesus nå, mens de venter på at han skal komme for å hente dem, mens vi andre (som ikke elsker Israel) blir dømt til å brenne evig (sammen med nesten alle jødene).

3 Likes

Det er iallefall klart at jødedommen ikke er tuftet på Det Nye Testamentet og Jesus.
Jesus er ikke deres Messias og kommer aldri heller til å bli det.
Der er jeg enig med jødene som mener GT og NT er to forskjellige bøker.
Jødene sin religion er basert på GT og Talmud.
Talmud er mere som et oppslagsverk der alt som rabbinere har sagt av ‘visdomsord’ er samlet.
Den jødiske religion blir til mens de går og alt som jødene historisk har opplevd av pogromer og ‘brent offer’ er bare en fortsettelse av deres religion.
Vi lever ikke i en rasjonell verden​ men i en verden som er bygd på myter.

1 Like

Jepp, det er en veldig grunnleggende forskjell på jødedommen og kristendommen som kan beskrives omtrent som følger:

Kristendommens viktigste fortellinger er i stor grad metaforiske, og de er ment å ha gyldighet for alle som ønsker at de skal ha det og handler riktig. For kristne er det overordnede målet for ethvert troende individ såkalt personlig frelse og et liv i det hinsidige for en selv i selskap med guddommen og de andre frelste menneskene.

Jødedommens viktigste fortellinger er historiefortellinger med krav på å være sanne – primært en jødisk slektskrønike, og det overordnede målet for enhver troende jøde er å få flest mulig jødiske barnebarn, altså barnebarn med samme, sterke jødiske identitet som dem selv. At et folks religion favoriserer dette folket og har som kjernefunksjon å styrke, alltid styrke deres identitet som jøder, er selvfølgelig en genistrek, og man kan spørre seg hvordan man kan ha noe å stille opp mot sånt når man som befolkning er utstyrt med en viss beskjedenhet og egalitær tankegang i dåpsgave fra kulturen.

1 Like