Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bare en stor krig kan hindre Kina i å gå forbi USA, og den krigen ønsker Kina å forhindre

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/bare-en-stor-krig-kan-hindre-kina-i-a-ga-forbi-usa-og-den-krigen-onsker-kina-a-forhindre/

Om det ikke er forstått av de lojale mediene i USA og Norge, så vet de virkelige strategene i USA at det er bare et tidsspørsmål når Kina vil parkere USA som verdens ledende stormakt. Pentagon har allerede for noen år siden innsett at dersom ikke USA går til krig mot Kina før 2025, vil…

2 Likes

Hvordan regner man seg fram til at USA står for 24% av verdensøkonomien og Kina bare 15%?

Kinesiske varer er sterkt underpriset på verdensmarkedet. I vesten har man kanskje sluttet å produsere de varene som Kina og andre land produserer, slik at man ikke lenger ser hvor stor prisforskjellen egentlig er. Vi tror at de kinesiske varene av natur er så veldig billige, men det skyldes i stor grad den lave kinesiske vekslingskursen og lavt lønnsnivå. Et eksempel: Et norsk forlag har oversatt en norsk barnebok til kinesisk og produserer den nå på kinesisk i Kina. Utsalgsprisen for boken i Kina er bare 1/10 av hva boken koster i Norge. Det er mulig at sammenligning av BNP mellom USA og Kina ikke fanger opp slike forskjeller som dette på helt nøyaktig vis?

Det ser ut som Kina bare kan vente på at det blir økonomisk krise i USA.

Det ville vært interessant med et diagram som viste hvorledes denne veksten har økt/avtatt over tid. Om jeg ikke husker helt feil var Kinas vekst adskillig høyere, kun for noen få år siden. Jeg antar at Kinas økonomiske vekstrate er for nedadgående, men hvor raskt? Og om den fortsetter sin nedtur, hvor mye lenger vil det ta å ta igjen USA? Er det mulig at Kina rett og slett aldri kan ta igjen USA? I det minste ikke før den revolusjonen som jeg ser for meg vil ramme USA, før eller senere.

USA forbeholder seg altså retten til å gå til krig også når USA ikke trues militært (hvem vil vel det), men også hvis et land går forbi USA økonomisk og teknologisk. Et bevis på at USAs krigsmaskin brukes for å beholde eller få hegemoni over verdenshandel, nå uttalt ganske så uinsvøpt av kilder som fra Pentagon.

Dette skulle alene være nok til å utrope USA, (les en prosenten ikke befolkningen) som verdens største terrorstat, hvor corporate America egentlig styrer, og bruker USAs krigsmaskin som sin jernneve for å true all handel på alle markeder til å foregå til deres fordel.