Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bare 10 prosent av norsk kraft er fornybar - tro det eller ei!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/bare-10-prosent-av-norsk-kraft-er-fornybar-tro-det-eller-ei/

NVE har nå offentliggjort kildene til strømmen Norge ifølge EUs fornybardirektiv brukte i 2019. Tallene vil overraske deg og kan true industrien. Dette skriver Thomas Vermes på kommentarplass i ABC Nyheter. Vermes fortsetter: Trodde du norsk strøm er ren?Det er 98 prosent av den, i form av vann- og vindkraft.Men denne renheten har kraftselskapene solgt…

2 Likes

Dette må jo være en av tidenes største svindler. Hvor langt ned skal vi senke oss i dumskap? Både når det gjelder den fysiske biten (elektronene farer dit hvor de møter minst motstand) og selvutslettelse av eget lands interesser. Vi lo på skolebenken da vi leste om avlatsbrevene («hvor teite går det an å være lissom»), og så viser det seg at vi ikke har kommet et skritt videre…

3 Likes

Hvis en ser på ideologien som preger partikartellet som står bak dette - og som også gjennomsyrer befolkningen på et mer ubevisst plan, så er både dumskap og klokskap irrelevant. Den ideologien tilsier uansett at Norge som nasjonalstat skal destrueres fullstendig. Ledelsen for kartellpartiene oppfyller sin rolle som “dyrepassere” nærmest til punkt og prikke. Er det dumskap ? Dumskapen kan man vel finne evnt hos de såkalte “velgerne” som jevnt og trutt støtter opp om det samme partikartellet. Men heller ikke der er det opplagt at det dreier seg om dumskap. Er det feks riktig å kalle ei ku på båsen eller et svin i bingen dumme når de har blitt, selv på det rent biologiske planet, fullstendig avhengig av at det legges til rette for dem på alle bauer og kanter ? Det står ikke stort bedre til med befolkningen her. “Dumskapen” handler om en, sett fra “bonden sin side”, vellykket domestisering av buskap som etterhvert skal slaktes slik den norske nasjonen - både folket og staten - også skal ifølge den ideologien som både styrende og styrte her har sluttet seg til for lenge, lenge siden. Det motsatte av dumskap, klokskap, er i beste fall irrelevant. Strengt tatt absurd i det hele tatt å etterspørre det hos folk som forlengst har akseptert en gjennomdomestisert husdyrtilværelse.

4 Likes

Jeg er ikke uenig i mye av hva du sier. Men det er utlendinger som i all sin dumskap kjøper seg rettigheter til å motta norsk vannkraft selv om mulighetene for at de faktisk mottar mesteparten av den er svært små. Deres kjøp av opprinnelsesgarantier overstiger langt norsk fysisk eksport, altså kan vi fastslå at det er svindel. Men sett fra norsk side tror jeg du har rett.

Den nyeste formen for avlat består i at f.eks Munchens beboere tror de visstnok bruker reinere strøm fordi de ødelegger noen norske fjell og øyer med vindmøller.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.