Nyheter MDTV Forum Om Doner

Baksnakkinga av Hans Olav Brendberg bør opphøre


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/baksnakkinga-av-hans-olav-brendberg-bor-opphore/

De siste årene har beskyldninger om påstått «antisemittisme» blitt ett stadig viktigere våpen i kampen mot kritikere av Israels politikk, og den støtten fra vestlige land denne politikken hviler på. De voldsomme angrepene mot kongressrepresentant Ilhan Omar (se også her) de siste dagene illustrerer de kreftene som er involvert. En kanskje enda bedre illustrasjon er…


#2

Jeg er vel temmelig diskvalisfisert til å ha en mening om Rødt, siden jeg kun har stemt på den lokale utgaven.

Allikevel vil jeg innstendig oppfordre dere til selv å undersøke hva jøder i Israel og i diasporaen mener om saken.

Bruk litt tid på å lese hva israelske media er opptatt av, ved siden av Melodi Grand Prix. Hvordan penger egentlig fungerer, og hvem som har visst å utnytte det i årtusener.

Det er også et viktig poeng, for store deler av menneskeheten, at jødene er det eneste folket som systematisk er blitt holdt borte fra kjennskapen til Jesus, og det budskapet han kom med. De sitter fortsatt fast i fariseerlæren, og det ville ha vært til berikelse for dere, om dere sjekket hva som ble sagt om dem av både Jesus og Saul/Paulus - som selv kom derfra. Jeg tror ikke det er mulig å forstå hva som skjer nå, og hva som driver dem, uten å ha satt seg grundig inn i profetiene - alle sammen- . Det er ikke noe krav at dere tror på dem, og jeg er ikke så sikker på at særlig mange av pådriverne gjør det heller, men de unnser seg ikke for å sørge for at de oppfylles, hvis de kan vinne på det.

Den eneste måten å hindre at jødene igjen får rollen som det mest hatete folket i verden, er om vi er ærlige om hva slags krefter som dominerer dem, og slutter å la dem spille oss mot hverandre.
Når det er sagt, finnes det plenty med jøder som er kritiske til dagens Israel, både på religiøst og sekulært grunnlag, men rabbinisk (talmudisk) jødedom har nå sneket seg helt inn i Det hvite hus, og det av den mystiske sorten- så det kan være lurt å trå varsomt. De har alt fått skrevet inn i lovs form at den såkalte “Noahide loven” er grunnlag for amerikansk rettspraksis. Denne loven er - etter det mine jødiske kilder - til forveksling lik sharia-lover.

Så kan dere jo gjøre et søk på anti-sionist og jøder, og bare dykke inn, slik at dere får litt innblikk i hva de “selv-hatende” jødene, mener. Gilead Atzmon og Norman Finkelstein kjenner dere sikkert allerede.

Tre demokratiske presidentkandidater støtter Ilhan Omar og slår tilbake mot sionistene. Jeg er særlig glad for å se at Karmela Harris er ombord.


#3

Tiltredes! Hans Olav Brendberg har en viss interesse for Sions Vises Protokoller og noe slikt noe. Selv er han kristen og fremholder spesielt Paulus. Det er her noen antakelig misstolker med viten og vilje hvilke intensjoner han har. Jeg har aldri bevitnet at Hans Olav Brendberg har ytret seg hatefullt mot noen som helst. Tvert i mot vil jeg trygt karakterisere mannen som en med mye visdom, omtanke og respekt!


#4

Ja , Sions Vises Protokoller er etter mitt syn en parodi på den jødiske religion.
Alle disse konspirasjonsteoriene har etter mitt syn sin rot i jødenes egen religion.
F.eks dette at jødene planerer å styre verden…
Dette har jo blitt fremstilt som den verste ‘naziteori’ og må slåes hardt ned på .
Men det er jo veldig enkelt å studere religionen deres og finne ut , ja , når deres messias kommer så skal han styre verden fra Jerusalem.
Og som vi vet er ‘de’ hans ‘utvalgte folk’…
Det er jo bibelvers som sier at alle andre kongedømme skal knuses , og bare messias sitt kongedømme skal bestå.
Profetien ligner veldig på globalisme , synes jeg.


#5

Selvfølgelig er den det, siden den tar utgangspunkt i “den muntlige tradisjonen”, som ikke har noe som helst med Bibelen å gjøre.

Du kan finne mye av det samme problemet i katolisismen, og nå også i frikirkene, der knapt noen våger å lese Bibelene på egen hånd virker det som. Hadde de gjort det, ville de ikke vært så blinde i forhold til Israel.


#6

Temaet med infiltrasjon, og det som i denne trådens tema med en kunnskapsrik person som blir baksnakket av åpenbart politiske grunner, er jo svært alvorlig og psymptomatisk, uten at jeg kjenner noe til det konkrete som artikkelen skriver om.

Mye interessant i den videoen AnneBrit.
Temaet med gematria som han kaller det, der de regner ut tallverdiene på navnet til Trump, og søker mønster i tekster via dataprogram, har jeg sett før.


#7

Ja , men det er først når Jesus kommer tilbake, for da vil ingen lenger tvile på, at han er den han hevdet å være.
Det som “Globalistene” gjør er å herme Bibelen, for å få dette gjennomført. Noen av dem tror at de kan mane fram Messias ved å bygge et tredje tempel, andre er vel mer opptatt av å ta livet av han en gang for alle, og mange kristne tror de skal slippe unna hele greia, og bare se på i fra himmelen.


#8

Hei, jeg leste en god del av artikkelen og så at det var snakk om en "oral " sak der, så jeg tror det må være da en Talmud profeti.
The final borders of Israel are described in the Pesikta Rabbati, a collection of homilies and midrash (oral teachings) compiled by Torah sages in the ninth century CE. Unlike the previous four descriptions of the borders of Israel, the final prophetic description does not describe geographic boundaries specific to Israel, but a unifying global spiritual process.

“In the future the land of Israel will spread [and encompass] all the lands [of the earth]. The entire Temple Mount will become like the Holy of Holies, all of Jerusalem will become like the Temple Mount, all of Israel will become like Jerusalem, and all of the world will become like Israel.”

#9

Slik som jeg forstår det så tenkte Jesus på et mere indre spirituelt ‘rike’ , og ikke noe verdslig politisk/militært verdensrike.
Tempelet er inni dere , sa han .
Og Det Nye Jerusalem , som kommer ned fra himmelen , er det bare lys fra Gud.
Intet tempel å se i Det Nye Jerusalem.
Dette spirituelle rike er helt motsatt av det som jødene venter av en messias.
De venter en jordisk mann av kjøtt og blod som kjemper kriger for jødene og som til slutt berger de i Israel og bygger tempelet i Jerusalem…

Jødene mente at Jesus var en falsk messias og for det drepte de han.
Så jeg mener jødedommen og kristendommen er fundamentalt forskjellig.
Men jødedommen har etter siste verdenskrig oppslukt all ekte kristendom , så det er ingenting igjen av den.
Alle disse krigene som ‘kristne’ har ført , er at de har kjempet jødene sin sak i håp om at de skal akseptere Jesus . Noe de aldri kommer til å gjøre fordi Jesus strider imot deres profetier .
Det er mulig at den jødiske messias også skal være en ‘fredsfyrste’ til slutt , men hvor mange kriger skal verden se før vi kommer dit ?
Verden skal jo styres fra Jerusalem , og Israels grenser skal omslutte hele verden…
Det betyr jo at alle nasjonalstater skal vekk , og det vil ikke bli noe nydelig syn denne prosessen.


#10

Det er ikke temmelig stygt allerede. Jeg tror det faktisk at det ikke blir så galt, for den som alt har vært gjennom oppvåkningen, og tatt sin beskyttelse i Jesus Kristus . Det er i prossessen fram mot det, en kan riskiere å miste sjela si, og det er derfor vi ikke må holde vårt lys under i skjeppe, men vise det fram for alle
som vil høre og se.

Nettopp derfor. Vi står alle nakne overfor Herren, men med tempelet i oss, gjør det ingenting.

Jeg lurer litt på om jernstaven og lyset er noe helt konkret, og at Tesla var på sporet. Det kan fort være at jeg lever så jeg får se.


#11

Jeg synes det ville være en bedre strategi å kjempe for retten til å være en anti-semitt, eller “anti-hva-som-helst”. Istedenfor disse frenetiske Kafka prossesene hvor en blir tvunget til å bedyre sin uskyld i forhold til et fenomen som ikke lar seg definere.


#12

Jeg tror det med jernstaven er mere den jødiske messias.
Jesus er verdens lys . Han skal ikke styre med jernstav !


#13

Jeg begynner å tro at jernstaven kan være bokstavelig og likner denne.
Uten at det svekker din forståelse - det kan bare gi en ny dimensjon - som jo er det Jesus gir oss.


#14

Den graven de besøkte, Rabbi Schneerson er den samme familierekke som Putin snakker om, når han sier i videoen at biblioteket hans skulle nasjonaliseres?
Rabbi Menachem Mendel Schneerson (April 18, 1902 OS – June 12, 1994

( 00.00-46.00 )

Since 1991, leaders of the group have been trying to regain possession of the library of Rabbi Joseph I. Schneerson, who led the Chabad-Lubavitch movement before his death in 1950.
Russian President Vladimir Putin has said the texts are part of Russian heritage and will not leave Russia.

Søk på “Chabad Gets Unearthed Book From Disputed Schneerson Trove” på den jødiske nettavisen “Forward”.

Så ligger en Artikkel under denne, som handler om Norge, og er fra i dag og handler om noe som det norske nettstedet “Document” skrev om, forsto jeg.
Norsk rapper 12.mars


#15

Han har instruert Nuttyahoo også:

Dette er ikke til å kimse av, for denne tankegangen styrer nå både Trump og Israel:


#16

Lysglimt og Slåttavik på lista? Jau jau, dere er jo morsomme da.


#17

Jeg tror ordet antisemetisme skaper en Pavlovisk reaksjon i folk hvor en blir som frådene kjøtere på jakt etter et bytte å drepe, eller i det minste noen å skjemme ut av flokken.