Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bakhaldet i Rineen, 22. september 1920

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/bakhaldet-i-rineen-22-september-1920/

100 årsminne: Irland riv seg laus Av Hans Olav Brendberg. For hundre år sidan gjekk den irske frigjeringskrigen inn i den avgjerande fasen. Krigen hadde byrja med åtaket ved Soloheadbeg i januar 1919. Men åtaka frå IRA var kontroversielle, og mange republikanarar freista i staden å finne andre måtar å sikra irsk sjølvstende på. Den…

2 Likes

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.