Nyheter MDTV Forum Om Doner

Bagatellisering


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/bagatellisering/

Av Frode Bygdnes. Havforskningsinstituttets fagdirektør for akvakultur, Karin Kroon Boxaspen, er igjen ute og bagatelliserer oppdrettsnæringas forurensning. Denne gangen er det påstanden om at oppdrettsnæringa bare slipper ut 50.000 tonn løst nitrogen i året, og at det utgjør bare er en liten del av nitrogentilførselene til kysten. Hennes beregninger er for å vise at kysten…


#2

Penger snakker ikke , de forbanner.