Nyheter MDTV Forum Om Doner

Både USA og Russland styrker seg i det nordøstlige Syria

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/bade-usa-og-russland-styrker-seg-i-det-nordostlige-syria/

USA-koalisjonen har sendt flere mekaniserte infanteristyrker inn i Syria. De er kommet med blant annet panservogner av typen M2A2 Bradley, ifølge oberst Wayne Marotto i Operation Inherent Resolve. Forsterkningene skal ha blitt fløyet inn fra USAs base i Kuwait. M2A2 Bradley Fighting Vehicles have arrived in North East Syria. The Bradley's enable continued force protection…

3 Likes

Det som gjør lesningen av Sun Zis Krigføringens Kunst til noe av en nytelse er all den klokskapen som ligger innebakt i boka. Det er ikke en militærteknisk bok,men et filosofiverk.
USA holder seg med en rekke webber for militær informasjon og militære synspunkter som svært få i det offisielle Norge leser for der tror man at USA handler som Trump sier.
Det som kjennetegner denne amerikanske webbene er oppfatningen av at KRIG er et Teknisk spørsmål som dreier seg om nye laservåpen,undervannsbåter og lydvåpen,etc Bare man har en overlegen militær teknologi så er krigen mot Kina allerede vunnet. Det er tenkningen der.
Men i forhold til Kina var Japan en militærteknologisk supermakt da de angrep Kina i sin tid. Allikevel tapte Japan så det suste.
Sun Zi skriver at en skal ikke føre krig utenlands når folket lider nød og blir fattige.
De militære i USA enser ikke slik klokskap. Hvis man bare tar Kurdistan velter USA inn penger til sine bakkestyrker som nå er kurdiske Peshmergas. 20 millioner dollar i måneden skriver Rudaw. Og forleden 250 millioner dollar i nye våpen.
Det strategiske valget som Kurderne har gjort: å bli en NatoIsraelsk militærbase kan ikke føre til annet enn en katastrofe. Det var noe vi framholdt i polemikk mot Erling Folkvord for flere år siden. Han skrev som kjent artikler i Klassekampen om hvor briljant taktikk Kurderne sto for.
Det skrives ikke lenger mye om de forbilledlige kurder-Peshmergas i Klassekampen.
Men det var nå vi hadde trengt en ny artikkel av Folkvord hvor han redegjorde for det fine i den aktuelle utviklingen. Peshmergas som USAs nye bakkestyrker.

2 Likes

Hm. 13 år okkupasjon og fordrevet av Sovjet i 1945

Her turister som hedrer minnet. "Make China great again"capser må til.


1 Like

Russland kontrollerer luftrommet, USA kan pøse på med så mye militært utstyr de bare makter det forandrer ikke dette faktumet.
Å si at USA styrker seg i Syria blir bare feil, de er ingenting annet enn svake og redde.

1 Like

Bra! La fascistenes hær lide for at de driver å drepe uskyldige folk for elitens ambisjoner! Kanskje de til slutt rydder opp i eget land og sørger for at bermen havner der de hører hjemme, som er bak lås å slå!

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.