Nyheter MDTV Forum Om Doner

Avslørende om NRKs politiske indoktrinering av journalister

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/40593/

Av Lars Birkelund. «Vi er i en hotellobby i Oslo. På den andre siden av bordet sitter Clint Watts, utenrikspolitikk-forsker ved The Foreign Policy Research Institute og tidligere spesialagent i FBI».«Dagen etter intervjuet vårt står Watts på scenen i Store Studio i NRK. Rundt 400 mennesker fyller stolene, trappene, og ledig plass langs veggene. Det…

9 Likes

…hvorfor nettopp Watts ble invitert, nøyaktig hvem som fikk den ideen, hvem som betaler reise, opphold, honorar for ham og hvilket budsjett som brukes til dette.

Det där med budget är intressant ja. Det är ju som bekant ett inte så litet problem för både fria och ofria medier idag. Jag är rimligen säker på att en stor del av centrala västerländska media idag får delar av budgeten sin - på snillrika omvägar, kanske - från centrala propagandafonder. Exemplet Guardian är ganska väldokumenterat.

1 Like

Det har nå vært 75-års jubileum for frigjøringen av Øst-Finnmark.
Jubileet ble vist på NRK og kongen holdt en tale om dette i Finnmark.
Hva synes denne Clint Watts og hans støttespillere feks om den norske kongen, er han å betrakte som å være en nyttig idiot, medløper eller påvirkningsagent for Russland? Og hva feks med Kåre Willoch som vil ha slutt på sanksjonene mot Russland etter overtakelsen av Krim.

4 Likes

Facebook%20sensur

2 Likes

Veldig bra skrevet! Så det er slik det foregår altså. Her inviterer de inn en fyr som presenterer et av flere aspekter ved det som former journalismen deres til propaganda, også kaller de det for “fagdag” og “fagstoff”. -“Gjør som dette ellers gjør du dårlig faglig arbeid”. Tilfør et elendig arbeidsmarked for journalister, systematisk utvalg av føyelige personligheter. Og vips så er en elendig standard satt. Det kan virke som at det er lite som skal til, men det er det ikke. I all hovedsak er det jo den teknologiske og økonomiske omveltningen i journalist-profesjonen som ligger til grunn, og den kunne ingen “konspirasjon” manipulert frem. Nei, her er det snakk om at situasjonen utnyttes til det fulle, heller enn at den er skapt i sin helhet. -Slik konspirasjonsteoretikeren ville hevdet.

3 Likes

De er også i stor grad hedonister - i hvertfall min generasjon. De har også en lei tendens til å samles på toalettet ved festlige sammenkomster. Litt som finans-fyrstene.

1 Like

Fantastisk bitende analyse fra Lars Birkelund!

Ellers synes jeg hele konferanseopplegget minner påfallende om sentrale deler av hva Integrity Initiative drev med.

1 Like

Her er en viktig observasjon:

I og med at de velger å kalle sine meningsmotstandere «nyttige idioter’ innrømmer de faktisk indirekte at det ikke har vært noen russisk finansiering av vestlige dissidenter – dvs. at alt av alternative medier har skjedd på frivillig basis.

Jeg regner med statlige tjenester har saumfart finansene og ransaket harddiskene til samtlige operatører av alternative medier og folk som tør åpne munnen siden 2014, som nok inkluderer en del folk som er aktive i kommentarfelt.

Og resultatet er at de ikke har funnet noe (bortsett fra åpent erklærte RT-honorar o.l.). Hadde det vært en skjult operasjon på gang, ville de nok ha ropt høyt om finansiering, eller i det minste ha kommet med dulgte antydninger om slikt.

(Sammenlign med hva som skjer i Øst-Europa, der opposisjon de liker blir overøst med penger fra vestlige stater og stiftelser)

1 Like

Den vesentlige forskjellen er at finansfyrstene er pitchere, mens journalistene er receivere. Tog du an?

2 Likes

De har begge nesa i samme haugen. Enten det er svart eller hvitt.

2 Likes

Jeg kan ikke dy meg for en kommentar til. NRK skriver, min utheving:

## Organiseringen

Det er president Putins stab som bestemmer målene, og så er det ulike avdelinger som har ansvar for ulike deler av operasjonene, forklarer Watts. I motsetning til i vestlige land og NATO, er det lite koordinasjon mellom de som utfører operasjonene. De jobber uavhengig mot sine mål inntil de får ordre om å stoppe. Dette gjør dem svært effektive.

-Her avslører NRK for mye av opplegget, her innrømmes faktisk at det pågår omfattende koordinasjon mellom myndigheter etc som utfører (påvirknings)-operasjoner i NATO-land.

3 Likes

En av de virkelig kjempestore mammutene innen fake news er jo nettopp det totale fraværet i msm når det gjelder debatt omkring NATOs påvirkningsoperasjoner mot egne befolkninger. Det er et ikke-tema i msm, men i befolkningen og på sosiale medier er dette kjempeaktuelt. Den mangelfulle dekningen er fake news!

2 Likes

Takk for interessant artikkel.