Nyheter MDTV Forum Om Doner

Aviser i Australia går i svart i protest mot sensur

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/aviser-i-australia-gar-i-svart-i-protest-mot-sensur/

Landsdekkende aviser i Australia har trykt forsidene sine med artikler som er svertet ut som om de var sensurert. Dette har skjedd i en samlet protest mot det pressa opplever som sensur, hemmeligholding og bevisst villedning fra den australske regjeringas side. Kampanjen retter søkelyset mot hvordan hemmeligholdet og sensuren er til skade for vanlige innbyggere…

3 Likes

Australia drives fortsatt som en straffekoloni.

2 Likes

Det ser ut som Austraila er tilbake til den stoda som oppsto då “The Rum Corps” tok den politiske makta i New South Wales-kolonien 1808. Det året vart det militærkupp og guvernøren vart avsett. Resultatet var ei tid med pressesensur og portforbod. Australia har visst tradisjon for slikt. Kuppet vart stansa i 1810 då nye militære einingar kom inn frå Storbritannia. Denne gongen kan ikkje Storbritannia gripe inn. https://en.wikipedia.org/wiki/Rum_Rebellion

1 Like

Dette stopper ikke den samme pressen fra å være med på å grovt manipulere opinionen, i Australias tilfelle særlig forsøket på å skape krigsstemning mot Kina. Den private pressen er stort sett eid av den høyreekstremistiske amerikaneren Rupert Murdoch og et par andre pressebaroner, mens de offentlige TV-kanalene er meget systemlojale, særlig i utenrikspolitikk. Der hersker ingen tvil om Skripal, MH17, ‘kinesisk påvirkning’, at den australske utenrikspolitikken er både riktig og bestemt av humanitære motiver, alliansen med USA, osv osv.

1 Like