Nyheter MDTV Forum Om Doner

Audun Tjomsland om Trump

"Dette er utgangspunktet for anklagen mot Trump, at han stanset nødvendig våpenhjelp til en alliert nasjon, som er i krig mot Russland – en overveldende sterk motstander for Ukraina."

De som har fulgt med de siste høringen vet at Trump ble fullstendig frikjent av førstehånds vitner, på alle punkter. Ukrainas president bekreftet at Trump ikke hadde stilt noe som helst krav til han. Audun Tjomsland forteller det omvendte her
??

(Etter at Trump ble president)
“Ukraina er i krig med Russland”
Vi må lure på hva Audun Tjomsland er. I alle fall lyver han.

Bunnlinje: Norske media er nazistisk.
Jeg bruker “nazistisk” her i betydning hvor norske media står, ikke som et skjellsord.

Så lærer vi at NATO ble splittet på siste møte.
NATO er en trussel mot verdensfreden og bør nedlegges. Det er formodentlig Trump’s agenda. Sånn sett 1-0 til Trump. Det er USA som sitter på atom-knappen. Nå får NATO krige uten USA?