Nyheter MDTV Forum Om Doner

Atlantic Council advarer mot steigan.no

Veldig godt svar. Olaf burde sette seg inn i hvem den engelsk-fødte Cecil Rhodes (1853-1902) var, og hvorfor og hvordan første verdenskrig startet. Noe finnes i de siste videoene på YouTube-kanalen corbettreport (James Corbett), og et kort sammendrag finnes her:

Planleggingen av WWI fant faktisk sted i London i 1891 hvor blant andre den enormt rike Cecil Rhodes, som robbet Afrika (diamanter i Sør-Afrika, oppkalte en del av Afrika etter seg selv, nemlig Rhodesia, dagens Zimbabwe), dannet en gruppe eller et hemmelig selskap med det mål for øye å pålegge Britisk styre over hele verden, for blant annet å gjenvinne kontroll over Amerika. Som andre sinnsyke eugenikere (raseteoretikere) trodde Cecil Rhodes på superioriteten til hva han kalte den engelsk-talende “rase” (lurer på hva resten av de Europeiske såkalte lederne OG Amerikanerne synes om dette), og den eneste måten å implementere full verdenskontroll (NWO) på var gjennom å absorbere all vestand i verden (gjennom et hemmelig selskap). På attenhudretallet begynte Tyskland å gå forbi England økonomisk, og det gjorde også Østerrike-Ungarn.

Så WWI var nødvendig for å gi England verdensherredømme, og WWII for å stoppe Tyskland, Frankrike (en fiende) og Russland (en rival) som UAVHENGIGE NASJONER. Dette setter jo FNs migrasjonspakt (Coudenhove-Kalergi planen, flyktningekrisa som er påtvunget Europa men også Amerika) i et tydelig lys. :wink:

1 Like

“Oceania, Eurasia and Eastasia” are the three fictional superstates
in George Orwell’s dystopian novel Nineteen Eighty-Four.

Eurasia ,1984

Til research :
Del 1 her, var den du mente, der også Alfred Milner er nevnt ?
( Start anbefaling fra 7 minutter )
https://www.corbettreport.com/wwi/

Hillary Clinton ( Bill Clinton fikk Rhodes Scolarship ) sier i denne videoen :
"We would not see them control Central Asia "
Hør fra 1.10 og tenk over hvorfor dette var så viktig.

Verd å merke seg i det jeg skriver om her, er at to herrer var i samme klubb,
the Coefficients dining club :

The club’s membership included:
A. Alfred Milner, statesman and colonial administrator
B. Halford John Mackinder , geographer and politician (NB)

Sammen i klubben

Mackinders school of geography, Oxford, (1899.)

Carnegiefinansiert rapport fra i fjor sommer, 2018, nevner også Mackinder :
The key concept of the strategy called for preventing the emergence of a “peer challenger” who could challenge U.S. dominance of the international system (Cheney, 1993, Tyler, 1992). And just as the famous British geographer Halford Mackinder presciently articulated more than 100 years ago, given the vast mineral, economic, demographic, and military resources throughout the Eurasian supercontinent, this was the only place on the globe from where an imaginable peer competitor could emerge to challenge Washington.
Carnegie finansiert rapport 2018

"Ifølge Dugin er Russlands viktigste rival den atlantiske sfæren-i første rekke representert ved USA og Storbritania- som søker å påtvinge andre sivilisasjoner en universell “ny verdensorden”. Denne mener han det er maktpåliggende å overvinne ved hjelp av en koalisjon mellom den slaviske sivilisasjonen i Eurasia, den muslimske verden, India og den tredje verden, under russisk ledelse.
John Færseth, “Ukraina, landet på grensen,” Humanist Forlag, 2014, s. 24

1 Like

Jeg fikk se dette, og da så jeg at noe jeg hadde lest viste at Brzezinsky forklarte noe av årsaken til det som skjedde i dette intervjuet, og han var nok en av strategene :
https://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/

Takk for den. Svært interessant.

1 Like