Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#161

Er fallende igjen, på grunn av at den sosialiseringa vi som er født på 1970-tallet, med kun en pedagogisk anlagt TV-kanal, var bedre for utvikling av analytiske evner enn den barn født seinere, og tidligere, har fått.

In the new study, the researchers observed IQ drops occurring within actual families, between brothers and sons – meaning the effect likely isn’t due to shifting demographic factors as some have suggested, such as the dysgenicaccumulation of disadvantageous genes across areas of society.

Instead, it suggests changes in lifestyle could be what’s behind these lower IQs, perhaps due to the way children are educated, the way they’re brought up, and the things they spend time doing more and less (the types of play they engage in, whether they read books, and so on).

Another possibility is that IQ tests haven’t adapted to accurately quantify an estimate of modern people’s intelligence – favouring forms of formally taught reasoning that may be less emphasised in contemporary education and young people’s lifestyles.


#162

Så du så ikke innslaget? Det er referert til at jødene i Europa har vært hvitsnipparbeidere i tusen år, 40 generasjoner med krav om akademiske resultater. Man skal ikke se bort ifra at holocaust også bidro med ekstrem seleksjon.

Hvor har du dette fra?


#163

Hvilket empirisk forsøk er gjort for å bevise dette?

Merkelig at dysgenisk akkumulering av ufordelaktige gener er noe som eksister, når det ikke er genforskjeller i intelligens? Hva som er dysgenisk er delvis samfunnsavhengig, så forskjellige kulturer vil finne forskjellige trekk ulikt dysgenisk, og da får vi etniske forskjeller.

Om innvanderene er tilpasset en annen kultur enn den moderne vestlige, så kan de også virke dysgeniske på befolkningen ved å gjøre befolkningen totalt mindre tilpasset til å leve i vårt samfunn.


#164

Det finns ikke noe grunnlag for å anta at det finns genbaserte forskjeller i intelligens, på større gruppenivå, og det undersøkelsen tar opp, er at i den grad noen har hatt slike teorier, er det ikke støtte for det i empirien.


#165

40 generasjoner med hvitsnipparbeid vil gi en sterk kultur for analytisk-teoretisk arbeid, og en sosialisering av de fleste barn og ungdom i den retninga. 40 generasjoner er derimot ikke i nærheten av nok til å gi signifikante utslag i form av genetiske endringer som følge av naturlig seleksjon, spesielt ikke i en art med så stor andel av individene som fødes som får reprodusere seg selv, som vi ser i mennesket. Skulle du få til signifikante genetiske endringer på bare 40 generasjoner, måtte du drive målretta avl, som med husdyr.


#166

Nettopp. Det kan også beskrives som å stille krav til seg selv og ens barn i ønsket retning. Nå er det faktisk mennesker som driver med målrettet avl. Ikke naturen. Så det du sier bekrefter kun dette. Genetiske endringer skjer i hvert generasjonsledd. Muslimene har på en måte lagt løkken rundt sin egen hals ved å holde på fordummende dogmer. Artig bilde fra parkourparken. La meg gjette. En smarting har funnet ut at det er bedre å bruke litt skattepenger på en lekepark for muslimer så de ikke flyr rundt i gatene og brenner biler. Ikke betalt eller bygd på dugnad. Korriger meg om jeg tar feil. Dette vil nok kun vare så lenge det er betalingsvilje. Da trenger nordmenn en fordummende stat basert på holografiske visjoner med ressurser til propagandere budskapet uten relevans i virkeligheten. Om man ikke følger opp må det selvfølgelig finnes sanksjonsmuligheter. Mao bli litt muslim


#167

Skulle du drive målretta avl på mennesker med sikte på å øke intelligensen, måtte hver kvinne få rundt 20 barn og deretter måtte kun de to med høyest IQ bli plukket ut for videre avl. De andre måtte steriliseres eller avlives, og dette måtte pågått i mange generasjoner. I hvilken kultur har det vært slik?


#168

Min mormor var den yngste av 11. Om kun den smarteste fikk seg en smart make har du svaret


#169

Ja så lenge ingen av de andre fikk anledning til å reprodusere seg. Hvis ikke, har du ikke luka ut de mindre intelligente genene fra den større befolkninga.


#170

Håper du ikke underviser i matematikk. Om det smarteste paret får nye 11 med et bedre utgangspunkt enn de andre i en verden hvor kun smarthet vil gi livsgrunnlag mener du altså at de andre 10 vil kunne brødfø like mange barn? Da ligger det i brøken at NAV ikke eksisterer


#171

Igjen, det som avgjør om det oppstår et evolusjonspress, er ikke om det smarteste paret får barn, men i hvilken grad de mindre smarte blir fratatt muligheten til å reprodusere seg, og dermed hvor stor andel av andregenerasjonen det smarteste parets barn utgjør. Så har du flere fettere og kusiner enn søsken, er vi likevel ikke på vei mot et det ariske overmennesket.


#172

Erru dum. Nok kverulering for meg i kveld. Du får filosofere over hvorfor muslimer presterer så dårlig på alle parametere
God natt


#173

Det er en selvpålagt dumhet mange akademikere pålegger seg så de kan fortsette i nisjen som har gitt dem status så lang i livet.

Grupp invandrare sparkar, slår & kör pistol in i munnen på Svensk kille

Arbeiderklassen opplever ikke den fantastiske hverdagen Torgeir og resten av den sosialistiske eliten påstår at berikning gir. Torgeir kan nok få andre champagnesosialister til å tro på solskinnshistoriene, men for arbeiderklassen, som ikke leser vegger med tekst på Steigan, men som heller snakker om hva andre har opplevd, så har ikke Torgeir med venner noen måte å nå dem på.


#174

Med denne er du skyld i at jeg lo uforskammet høyt, sittende på et bibliotek. Vi snakker jo ikke om metusalem-jøder, og i youtube-videoen henvises det til forskjeller mellom israelere - som stort sett har vokst opp i Israel. Situasjonen er den at du feks. har en kibbutz hvor barna går på den samme skolen, og hvor askenaserne viser seg å være smartere.

Jo, som du og paven var inne på, så “avler” vi oss sjøl hele tiden. Du innrømmet ovenfor (på en feig måte) at individers individuelle intelligens innenfor en art også er et resultat av arv. Bra. Da er det ikke langt igjen til å forstå denne:

Et folkeslag med indviduelle forskjeller i IQ splittes i to adskilte geografiske områder i 2000 år.

Innenfor det geografiske området A, så formerer de med høyere arvelig intelligens seg mer enn de med lavere arvelig intelligens (av komplekse og uante grunner).

Innenfor det geografisk området B, så formerer de med høyere og lavere arvelig intelligens seg på lik linje, eller i favør av de med lavere arvelig intelligens (av komplekse og uante grunner).

Så flytter hele gjengen til det geografiske området C, hvor den oppvoksende generasjon “sosialiseres” på lik måte. Vi kaller etterkommere fra område A barn A, og etterkommere fra område B barn B.

Og så spør jeg deg, Salih Babla, hvilken gruppe barn - barn A, eller barn B - tror du har høyest gjennomsnitts-IQ? Kom igjen, nå er du så nær, så nær, en erkjennelse! Jeg heier på deg.


Håhå! Dine 4 svake, mer retoriske, spørsmål har jeg indirekte kommentert gjennom annet jeg har skrevet. Men interessant at du er så storforlangende og gjør et poeng over at jeg (demonstrativt) ignorerer noe du skriver, når du sjøl har hoppet bukk over et dusin krystallklare momenter og poenger som jeg sjøl har brakt på banen, og heller setter i gang med å skrive en skole-stil basert på noe tilfeldig på siden av den logiske kjernen i diskusjonen.

Jeg har til nå vært rimelig diplomatisk og respektfull, og har prøvd å behandle deg som en rasjonell aktør. Men i en produktiv diskusjon må partene være villig til vedkjenne seg de argument og poeng som den andre part kommer med - det må dels finnes en oppriktig vilje til å søke etter sannheten. Dessverre har jeg ikke funnet annet i din sjel enn viljen til å tilpasse forklaringer til ditt ideologiske perspektiv. Ideologisk motivert skribling kommer du nok unna med innenfor humanistiske fag med “degenerert sosialisering”, men det holder ikke i åsyn av noen med en del elementære logiske evner. Du forventer kanskje at man til evig tid skal være tolerant og dulle med deg mens du er på vandring rundt grøten, men jeg har etter hvert mistet respekten for deg, og har ikke annet valg enn å herved døpe deg fjase-kongen Salih Babla.

Men hør her…jeg kommenterer gjerne dine svada, retoriske spørsmål punkt for punkt, om du først vedkjenner deg de poenger jeg har kommet med som er sentrale i spørsmålet om FN-innvandringen har vært til fordel for den hjemlige arbeiderklassen, begynnende med denne:

Her kan disse spørsmålene være til hjelp for deg i forsøket på en rasjonell refleksjon:

  • Ser du bildet ovenfor?
  • Ser du at bildet inneholder statistiske data for kriminalitet i Norge?
  • Forstår du at de statistiske dataene viser kriminell overrepresentasjon fra innvandringsgruppene med landbakgrunn “Afrika” og “Asia inkl. Tyrkia”?
  • Forstår du analogien om at man ikke kan justere for at rever er rovdyr om man vil måle effekten av å ha innført rever i det australske økosystemet?
  • Er ran, vold og voldtekter en bakdel for tryggheten til offeret?
  • Tror du det er arbeiderklassen og den nedre middelklassen, eller den øvre middelklassen og “aristokratiet”, som er de største ofrene for ran, vold og voldtekter utført av afrikanere og “asiater”?
  • Basert på de statistiske dataene ovenfor, har FN-innvandringen faktisk vært en fordel eller bakdel for tryggheten til den hjemlige arbeiderklassen?

#175

Dette er vanskelig. Nå kommer snart det samme surret i ny språkdrakt.


#176

Det å ha vokst opp i samme land er ikke det samme som å ha vokst opp i samme sosioøkonomiske miljø. Ettersom primærsosialiseringa foregår i familien, vil sosialiserte ferdigheter tendere til å gå i arv i flere generasjoner, ikke gjennom gener, men gjennom familiære tradisjoner. Den ulike sosialiseringa som ulik landbakgrunn og ulikt teknologisk nivå i de aktuelle landene medfører vil jevnes ut over tid, om sosioøkonomisk posisjon blir jevna ut gjennom den økonomiske politikken som føres i landet. Hvis den økonomiske politikken ikke bidrar til sosial utjevning, vil ulikhetene opprettholdes. Jeg har ikke konkrete tall å vise til her, men det er ingen grunn til å anta at den sosiale posisjonen til europeiske og nordafrikanske, orientalske og etiopiske jøder er identisk, og dermed heller ingen grunn til å anta at de ville score likt på en akademisk orientert IQ-test. Ettersom jødenes felles genetiske opphav som sagt er et sentralt element i deres identitet over lang tid, og det derfor også i betydelig grad _er_sånn at jøder kan vise til genetiske fellestrekk på tvers av kontinenter og land, er de forskjellene som gir seg utslag på en akademisk-orientert IQ-test et bevis på at det ikke kan ha vært genendringer i den lange perioden hvor mennesket levde som jegere og sankere under ulike klimatiske betingelser som forklarer ulikheten. Ettersom tida før år 0 utgjør 98 prosent av det moderne menneskets eksistens, må nødvendigvis det alt vesentligste av den genetiske diversiteten som finns være utvikla i denne perioden. Hvis man altså tilskriver IQ-forskjellen den ulike sosiale posisjonen som jødene fikk i Europa og andre deler av sitt utbredelsesområde, noe jeg er enig i, kan man faktisk heller ikke starte antakelsen om vesentlige forskjeller på 1000-tallet, for den gangen hadde ikke jødene i Nord-Afrika og Europa noen vesensulik sosial rolle.

Med framveksten av den tidlige kommersielle fasen av kapitalismen, fra 1500-tallet, ble jødene ekskludert fra Vest-Europa og levde videre i middelalderske tilstander i Øst-Europa. Det var først med overgangen til industrikapitalismen fra slutten av 1700-tallet at de europeiske jødene fikk en vesensulik sosial rolle enn de nordafrikanske og orientalske jødene. Det gir anslagsvis 5-6 generasjoner med industrikapitalistisk sosialisering i Europa før immigrasjon til Palestina. Det er nok til å etablere familietradisjoner, men jeg tror selv de mest uintelligente forsvarere av vrøvlete “evolusjonsbiologiske” (jeg setter i anførselstegn fordi det vi snakker om altså står i diametral kontrast til ekte biologisk naturvitenskap) teorier om intelligens skjønner at signifikante genbaserte IQ-forskjeller mellom grupper ikke kan utvikle seg via evolusjon over en SÅ kort tidsperiode.


#177

Du er selvsagt velkommen til å fortsette å ikke svare på dem, noe jeg skjønner utmerka at du velger å ikke gjøre, ettersom de så tydelig viser at teorien om at boligprispresset i storbyene skyldes asyltilstrømning heller enn sentralisering av arbeidsplasser med framveksten av tjenestesamfunnet, er like vrøvlete som evolusjonsbiologiske forklaringsmodeller på akademisk-modellerte IQ-tester.


#178

Det er veldig mange statistiske korrelasjoner vi kan finne i kriminalitetsstatistikken, for eksempel at seksuallovbrudd er mest utbredt i Nord-Norge. At grupper av innvandrere som er overrepresentert på generelle risikofaktorer som traumer, lav sosioøkonomisk stilling osv er overrepresentert på kriminalstatistikken, er helt åpenbart og ikke overraskende. Det betyr likevel ikke at et samfunn hvor denne andelen av befolkninga er økende, blir et mer kriminelt belasta samfunn alt i alt. Selv om det har vært brudd i denne langsiktige trenden etterpå, illustrerer denne statistikken like fullt poenget:

Det som intuitivt kan framstå som usannsynlig, nemlig at økning i en gruppe som er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken på gruppenivå samtidig, ikke medfører generell kriminalitetsøkning, viser oss to ting:

  1. Selv om ulike grupper definert fra etniske kjennetegn kan ha ulikt nivå av kriminalitet sett i forhold til hverandre, er det andre faktorer enn det relative antallsmessige forholdet mellom disse som i mye sterkere grad påvirker omfanget av kriminaliteten.

  2. Det kan være veldig komplekse samvariasjoner mellom sosiale og etniske forhold som statistikk med få variabler ikke klarer å fange opp. Kan det ha vært at de etnisk norske som bodde i Groruddalen tidligere, men som flytta ut parallelt med innvandringa, var såpass ulike sosio-økonomisk sett at de, i motsetning til de etnisk norske som har blitt igjen i Oslo, IKKE var underrepresentert på kriminalitetsstatistikken sammenligna med innvandrerne som tok deres plass? Igjen, det finns ikke statistikk på korrelasjonen politisk holdning - kriminalitet, men rent teoretisk kan man tenke seg at selv om undergruppa innvandrer på aggregert nivå er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken sammenligna med undergruppa etnisk norsk, kan undergruppa Frp-velger godt likevel være mer overrepresentert på kriminalitetsstatistikken, sammenligna med resten av befolkninga enn undergruppa innvandrer. Hvis vi enkelt korrelerer kriminalitetsutviklinga i Groruddalen med oppslutninga til Frp i dalen, kan det absolutt se slik ut. Jeg sier ikke at dette er noe etablert faktum, men jeg sier at påstanden om at mer innvandring skaper mer utrygghet ikke har noen vitenskaplig dekning, selv om påstanden om at bestemte innvandrergrupper er overrepresentert på kriminalitetsstatistikken som gruppe er dokumentert.


#179

Men du har jo ikke vist dette. Du har bare snakket en masse piss, og ikke forsøkt å motbevise hvorfor samfunnsøkonomiske lover ikke gjelder, som at når man øker arbeidstilbudet så senker man lønningene, og øker man antall innbyggere, så øker etterspørselen etter boliger, og boligprisene stiger.


#180

Jeg har vist nettopp til samfunnsøkonomiske forhold, som du overser. Befolkningsvekst har vi hatt alltid, gjennom naturlig tilvekst, og det er balansen mellom nybygg og befolkningsvekst som er utslagsgivende, ikke befolkningsveksten i seg selv. Om befolkningsveksten skjer via innvandring eller et fruktbarhetstall over 2, som vi hadde fram til midten av 1970-tallet, er ut fra samfunnsøkonomiske vurderinger selvsagt helt og fullstendig irrelevant.

I Norge i dag er det ikke en generell mangel på boligbygging som er årsak til pressproblemene, men det faktum at etterspørselveksten for boliger er veldig mye sterkere i storbyområdene enn i distrikts-Norge. Dersom, som sagt, det var stor mangel på arbeidskraft i distriktene og stort overskudd av arbeidskraft og vesentlig større arbeidsløshet i storbyene, kunne man forklart pressproblemene med personlige eller kulturelt betinga preferenser i hele eller deler av befolkninga, som skaper ubalanse både i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Men slik er det ikke. Arbeidsledigheten ligger i gjennomsnitt over tid på ganske nøyaktig samme nivå i Oslo som i resten av landet. Det er altså ingen ubalanse mellom hvor folk kan få jobb og hvor de ønsker å bo, på aggregert nivå. Forklaringa om at pressproblemene skyldes innvandrere som insisterer på å bo i Oslo uavhengig av jobbtilbud, forklarer altså et fenomen som ikke eksisterer, nemlig et overskudd av folk relativt til arbeidsplasser i Oslo. Når arbeidsledigheten er temmelig lik over hele landet, betyr det at det er geografisk balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft. Når det likevel er markante pressproblemer i Oslo og andre storbyområder, og tilsvarende fraflyttingsproblematikk med boliger som står tomme og prisfall i grisgrente strøk, skyldes det at det er en voldsom ubalanse mellom boligtilbud og arbeidstilbud. Økninga i etterspørsel etter arbeidskraft i sentrale strøk har ikke blitt fulgt opp med en tilsvarende vekst i boligbygginga. Dersom du skulle tilskrive denne utviklinga innvandring, måtte du legge til grunn at det er innvandrerne som i stor grad skaper alle disse nye arbeidsplassene i storbyene, altså at innvandrerne i stor grad er arbeidsgivere som foretar sentraliserende lokaliseringsbeslutninger i sin bedrift. Men som vi vet er det store flertallet av innvandrere ikke arbeidsgivere som tar beslutninger om å etablere virksomhet i Oslo, men arbeidstakere som tar jobb i Osloområdet, fordi det er her det er jobber å få tak i for dem. Det kan også være en del innvandrere som aktivt foretrekker å jobbe i Oslo framfor andre steder, på tross av at boligprisene er vesentlig høyere, og det kan være kulturelt betinga, men så lenge dette blir balansert med at like mange andre foretrekker å bo utenfor Oslo, blant annet fordi man får mer bolig for pengene, er det ikke dette som skaper pressproblemer.