Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#121

Om det hadde bare vært noen avgrensa gener så kunne man ha testet for de.

Merk også at du er fanatikeren, som sier at evolusjonen stoppet ved nakken, da de som hevder rase eksisterer, skjelden sier at det betyr alt.


#122

Man kan utvilsomt beskrive ulike dyrearter som å ha et ulikt nivå av intelligens. Men selv ikke dyrearter hvor den geografiske isolasjonen av bestemte bestander har vart lenge nok til at det har kunnet utvikle seg underarter (eller raser som man sa i gamle dager), gir det noen vitenskaplig mening å beskrive en underart som mer intelligent enn en annen, til det har evolusjonsprosessen virket for kort. Kommer vi over i mer kvalitative endringer, som intelligensnivå, er vi forbi differensiering i underarter, og over mot å beskrive ulike arter. At en differensiering på et slikt nivå skulle ha skjedd i en art som menneske, som har så langsom reproduksjonsrate, i løpet av noen få titusen år, og uten at det heller kan påvises noen vesentlige ulikheter i livsstrategier før for 5-6 generasjoner siden, ville vært et helt ekstremt avvik i forhold til hvordan evolusjon ellers foregår i naturen. Forestillinga om raser, som sådan, og enda mer forestillinga om raser med kvalitativt ulikt intelligensnivå, kan derfor forkastes som akkurat like tåpelig og umulig rent vitenskapelig sett, som at det kan ha vært mennesker som faktisk var hekser på 1600-tallet.


#123

Du benytter deg igjen av ordsalater og tåkeprat, for at noe enkelt vi kan se med våre egne øyne, skal gjøres veldig vanskelig.

The reality is that 23andMe customers who self-identified as black had 385 times as much sub-Saharan DNA on average 23andMe customers who self-identified as white.

So, racial self-identification matches up pretty well with racial DNA results. And when it doesn’t, using the DNA results rather than self-identification isn’t going to make The Gap go away.

Hvordan tror det er å lese at du mener at den norske arbeiderklassen ikke eksister, for en norsk arbeider?

Hvordan blir det når motstanderne deres politisk kan fortelle at årsaken til at den sosialistiske eliten vil ha mer innvandring, er fordi den etnisk norske arbeiderklassen ikke eksisterer?

Hvor faens provoserende er det ikke å lese hvordan DU reduserer deres offer ved nedgang i levestandard for å hjelpe andre, til å ikke være noe offer, fordi du ønsker mer innvandring?


#124

Jeg har knapt prøvd meg på Nrk Ytring før, husker ikke ihvertfall, og i går skrev jeg et helt greit innlegg, som jeg skriver det her, noe med Rotschild, Støre og Soros, men ble slettet. Jeg tenkte det var kanskje for innholdet eller fordi de krevde at man oppgav navn, så jeg prøvde en liten uskyldig kort del av samme innlegg, og da ble det tatt inn, ergo kan det ikke være navn tenkte jeg.
Da jeg logget av i går var det altså en som var slettet, og en som kom inn.
I dag så jeg til min overraskelse at det innlegget som ble “removed” var upvotet .
Kanskje en av nrk moderatorene, for nicket fantes ikke i kommentarfeltet. Man skal ikke se bort fra at det finnes våkne folk hvor man ikke ventet å finne dem : )


#125

Det som er vanskelig for deg, er at evolusjonsbiologien ganske enkelt utelukker at de rasistiske intelligens-variasjonsforklaringsmodellene på ulikheter i økonomisk utvikling og velstandsnivå mellom ulike kontinenter og land i verden, kan ha noe for seg. Dette er ikke så vanskelig for det store flertallet av den norske befolkninga som ikke syns at Quisling var en hederskar.


#126

Dette skyldes nok at han solgte landet og sjela til fremmedfolk. Ringer det en bjelle?


#127

Og så forteller vi om den Marxistiske virkelighetsforståelsen igjen.

Om du hadde lest litt på Steve Sailers blog, så hadde du ikke sagt disse tingene, OM du er en ærlig sjel.

For min del så var debatten om rase eksisterer eller ei over, og dere forstår ikke at dere har tapt ennå. Om det hadde vært slik som dere sa, så hadde ikke motstanden vært økene.

Venstresida har i realiteten ett valg når det store folkeutbytte blir en del av diskursen, og det er å si at dette er dere i mot, og da må folk som deg kastes på hue og ræva ut.


#128

Helt siden Hitler angrep Sovjetunionen i 1941, har nazier hatt en tendens til å overvurdere sin egen styrke, og du er i så måte ikke noe unntak.


#129

Runeulv syns faktisk Quisling og Hitler var storveise folk. Blinker det en varsellampe?


#130

Bra at jeg ikke er en Nazist da.
Tror du seriøst at jeg vil ha en sterk stat med en fører på toppen?

Tror du du gjør sosialismen noen tjenester ved å stemple de av arbeiderklassen som mener nordmenn eksisterer for nazister?

Greit nok om du klarer å være tankepoliti nok, til å lete rundt på sosialistiske blogger etter kjetterske tanker som du påtaler, så kjetteriet ikke slipper til, men så kommer problemet med å vinne valg, og det gjør man ikke når man sier til etnisk norske velgere at de ikke eksisterer.
majoritet


#131

Den som går som en nazist, kvekker som en nazist, og lenker som en nazist, er en nazist.


#132

Som tidligere nevnt er jeg fra Haugerud. Retter sagt, fordums Haugerud. Liker ikke utviklingen.
Qusling innførte i det minste ikke begrepet norsktysker. Ellers er dette figurer fra en svunnen tid og representerer ikke lenger noen trussel mot Norge. Annet enn som et fugleskremsel.


#133

Det virket lenge å kalle folk nazister for å få dem til å holde kjeft, for å få dem til å miste jobben eller få dem sensurert, men når dere må stemple alle som mener at eget folk eksisterer for nazister, så slutter hatordet å virke.

46% av de gule vestene tror på det store folkeutbyttet, og er alle disse nazister?


#134

GLOBAL IQ

Vi kan ikke uten videre anta at det ikke finnes hekser. Varmelæren observerer dog at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun endre form - det begrenser antall heksekunster du kan utføre.

Jeg forstår IQ-tester som et forsøk på å måle en generell evne til å lære og løse oppgaver, slik at man kan forvente at noen med høy IQ har lettere for å lære seg hvor man kan finne rotknoller. Og når det gjelder global IQ, så kan vi ikke uten videre anta at det ikke finnes forskjeller mellom folkeslag, mens det derimot er plausibelt at det finnes forskjeller om man slår sammen to fakta - at det finnes store individuelle forskjeller, og at intelligens går i arv fra foreldre til barn.

La oss tenke for oss at europeere innvandret fra Kaukasus for 5.000 år siden, og anta at et endret miljø, som å overleve lange vintre hvert år, gjorde at det var en litt tøffere seleksjon for ressurssterke individer enn lenger sør i Midt-Østen og Afrika. La oss så anta at nord-europeere som utgangspunktet lå midt på treet og hadde en global gjennomsnitts-IQ på 100, men at deres gjennomsnitts-IQ’en (målt i global IQ) forflyttet seg langs den globale IQ-distribusjonen med 0,05 kvotient for hver ny generasjon (dvs. at det tok hele 20 generasjoner å øke gjennomsnittet med 1 kvotient), og at reproduksjonsalderen var 20 år.

5.000 år / 20 år per generasjon = 250 generasjoner
100 IQ x 250 generasjoner x 0,05 IQ per generasjon ~ 112,5 IQ

Derfor ser jeg det ikke som utenkelig at det finnes forskjeller i gjennomsnitts-IQ rundt om kring i verden. Men akkurat Richard Lynn og Tatu Vanhanen’s oversikt er jo et unøyaktig estimat, og jeg forstår heller ikke hvordan de har tenkt - IQ-testing skal skaleres slik at gjennomsnittsresultatet alltid gir 100 IQ, men i følge denne oversikten har de plassert bare c. 2 milliarder mennesker over 100 IQ, og c. 5 milliarder under (der milliardbefolkningen i India med 82 IQ alene skaper ubalanse i forhold til Kina’s milliardbefolkning med 105 IQ). Da Lynn er en engelsk psykolog, så kan man kanskje gjette at de har tatt utgangspunkt i UK, hvor IQ’en er 100 i oversikten.

I den typiske normalfordelingskurven med standardavvik 15, så er de relativt dummeste nødt til å gis en IQ på under 70, men likevel kun 2,2% av befolkningen - som med c. 7 mrd. mennesker i 2002/2006 betyr c. 150 mill. mennesker. Da må kvotientene for sub-sahariske Afrika være feil.

Wikiwand: “A systematic literature review of the average IQ of sub-Saharan Africans” (2009) argued that a number of studies showing higher IQ values for sub-Saharan Africa had been excluded by “IQ and Global Inequality”. Regarding four studies comparing and finding agreement between Lynn’s estimated national IQs and the student assessment tests, they disagree regarding sub-Saharan Africa but write “these four studies appear to validate national IQs in other parts of the world.” Wicherts and colleagues (2010) made several examinations of unrepresentativeness and stated: “In light of all the available IQ data of over 37,000 African testtakers, only the use of unsystematic methods to exclude the vast majority of data could result in a mean IQ close to 70. On the basis of sound methods, the average IQ remains close to 80.”

Her oppgis fortsatt ikke hvilken populasjon man sammenligner med, men “80” er nære gjennomsnitts-IQ’en på 80-tallet til den svarte befolkninga i USA i følge oversikten du sjøl indirekte henviste til gjennom bokanmeldelsen til Leon Kamin (hvor normalfordelingen gjaldt for den amerikanske befolkningen - som i Lynn og Vanhanen’s oversikt har 98 i global IQ).

Det er klart dette er pinlige tall, og ikke noe man trenger å undervise om i grunnskolen. Men jeg vil påstå det har akademisk verdi, som i å kritisere den samfunnsøkonomiske nytten av at Europa skal ta av for befolkingsveksten i Afrika, når automatisering/maskinintelligens samtidig reduserer behovet for arbeiderklassejobber og det vi trenger mest av alt er smarte ingeniører som kan operere det høyteknologiske samfunnet.

Jeg forbeholder meg uansett retten til å være nysgjerrig. Å kalle IQ-studier høyreekstrem og rasistisk pseudovitenskap mener jeg blir underlig når man feks. sier at sørøst-asiater og asheknazim-jøder er smartere enn oss. At kosthold og sosioøkonomiske forhold virker inn er helt legitimt å påstå, men det gir ikke mening at ashkenazim-jøder gikk fra å bo i fattige gettoer til å bli en amerikansk overklasse om ikke uliqheter var en greie…


GLOBAL MORAL

Det er kun nordmenn som har likeverd og like rettigheter innenfor den territoriale organisasjonen Kongeriket Norge; de 7,7 mrd. ikke-nordmenn som bor i utlandet kan ikke ha rett til å bo i Norge eller å motta norsk velferd. Videre er det beste internasjonale moralske fundamentet å respektere ikke-aggresjonsprinsippet, dvs. likeverd mellom nasjoner. Din type solidaritetstenkning har vært feilslått fordi den raskt korrumperte mot det håpløse prinsippet responsibility to protect, og fordi det å tillate FN-innvandring skaper et incentiv for at feks. et fåtall afrikanere bruker store ressurser på en farlig reise til Europa, samtidig som 99% av fokuset og ressursene til norsk “nødhjelp” brukes på å bosette den tredje verda i Norge (mens FN’s nødhjelpsprogram sliter med å skaffe midler, mulig fordi det er lite å tjene på denne typen hjelp her hjemme, økonomisk/politisk/sosialt).

Dette er en mistenkelig vandring vekk ifra diskusjonen om FN-innvandring har vært til fordel for den hjemlige arbeiderklassen…


ØKONOMI

Jeg synes du har et godt poeng om at vi putter mange overskuddsinntekter fra petroleum på bok, så da var ikke mitt argument om at det blir færre inntekter fra naturressurser på deling så solid som jeg trodde. Men de som blir bundet opp i ekstrajobbene som blir skapt som følge av innvandring (sosionomer, pedagoger, lærere, tolker, barnehageassistenter, nav-personell, mottaks-personell, flyktninskonsulenter, osv.), kunne nok glatt dekket pleie- og omsorgsbehovet til en prosentvis større eldre befolkning.

Det tar tid å utvikle velstand, og å skulle heve titusener av FN-innvandrere til vestlig levestandard gjør samfunnet mer tungrodd og man bruker energi på å øke antall boliger i stedet for å forbedre den gamle bygningsmassen - likevel finner jeg det vanskelig å konkludere akkurat hvordan dette påvirker arbeiderklassen. Men FN-innvandring til norske byer har helt klart ført til økte boligutgifter for den hjemlige arbeiderklassen, og er slik til bakdel for den.


TRYGGHET/KULTUR

Jeg vil gå over til å si at konsekvensene for reell og opplevd trygghet pga. overrepresentasjon i kriminelle lovbrudd (t.d. overgrepsvoldtekter og ran) er det mest solide argumentet mot FN-innvandring. Etter fysiologiske behov er trygghet det mest grunnleggende behovet til mennesket (i følge Maslow’s berømte behovspyramide).

Verdi er også subjektivt, og man bør respektere at den kulturkonservative halvpart av nordmenn trolig ikke ønsker innvandring av t.d. mennesker hvis grunnleggende identitet og normer er knytt til den politiske ideologien islam.


RØDT…

Torgeir, du sa noe om at “derfor er vi for 6-timers arbeidsdag”, og da antar jeg du er tilknytt partiet Rødt. Av partiene på Stortinget er jeg mest tilbøyelig til å stemme Rødt, fordi det er det eneste partiet som vil trekke Norge ut av NATO, noe jeg anser som den aller, aller viktigste måten Norge kan bidra til å redusere spenning og konflikt i verden (utover å bidra til direkte ødeleggelse). Men den største grunnen til at jeg ikke liker Rødt (bortsett fra mantraet om å overta alle produksjonsmidler) er denne skeive solidaritetstenkningen der man skal redde verden gjennom å importere den. Det som fremgår av denne diskusjonen, om vi skal være ærlige, er at FN-innvandring ikke er til fordel for den hjemlige arbeiderklasse uten at man kommer med desperate argumenter og vandrer vekk i moralske utledninger. Så om Rødt ønsker å være et populært alternativ for den nåværende norske arbeiderklassen, så ber jeg dere vurdere å være imot ikke bare subsidieringen av krigsindustrien, men også innvandringsindustrien.

Effekten av FN-innvandring på kultur og trygghet (og boligpriser?) er som runeulv påpeker blitt mer åpenbar for arbeiderklassen, og dere skyter dere sjøl i foten med denne fanatiske forestillingen om at det finnes sted en jevn strøm av migranter fra den tredje verda, og at de som ikke er enig skal kategorisk demoniseres.#135

Det er vel ikke noe som bidrar mer til disse grupperingene enn at innvandringsentusiastene linker motstand mot dette til deres “sak”


#136

Det er ingenting som tilsier at det har vært noe tøffere, eller på andre måter vesensforskjellige livsbetingelser for folk i Europa og Vest-Asia, versus for eksempel Alaska eller Patagonia, som har veldig like klimatiske betingelser, eller Kalahari, som har helt andre, men på ingen måte generelt enklere, livsbetingelser. Livsbetingelsene endra seg med jordbruket, men det er altså bare 10 000 år, alt for kort tid til å utvikle substansielle genendringer for en art som mennesket, siden, og det skjedde ikke i Nord-Europa men i Midtøsten. De vesensforskjellige livsbetingelsene oppsto med den industrielle revolusjonen, som rett nok oppsto i Nord-Europa, men det er ingenting som tyder på at genendringer hadde noe som helst med dette gjennombruddet å gjøre. Det er ingen tvil om at det er industrialisering og den retninga og tempoet spredninga av dette teknologiske gjennombruddet har tatt, som har forårsaket de ganske dramatiske ulikhetene i levekår, inkludert ernæring og utdanningsmuligheter, som finns mellom ulike land og kontinenter i dag. Dersom det hadde vært genforskjeller som var den relevante forklaringa på den retninga denne prosessen har tatt, skulle vi forventa at det hadde skjedd mye tidligere, og spredt seg på en ganske annen måte enn det som faktisk er tilfellet. Mens genvariasjon har null forklaringskraft, har konkrete historiske utviklingstrekk, knyttet til oppdagelsen av Amerika og innføring av merkantilistisk politikk for å begrense handelsundeskuddet med India, som da hadde en overlegen kvalitet på bomullsbaserte tekstilprodukter, en fullstendig forklaringskraft for å forklare at gjennombruddet skjedde akkurat i England, og ikke et annet sted, og at det spredte seg først til Belgia, og ikke Norge eller Island, men også at det spredte seg raskere til Norge, Island og Japan enn til Afghanistan (hvor gensammensetninga er vesentlig likere England enn Japan), Etiopia og Kongo.

Hvis du er enig i premisset om at evne til å analysere et landskap med utgangspunkt i å finne vannrike rotknoller mest mulig effektivt er en relevant intelligenstest for et samfunn basert på en tradisjonell san-kultur, hvordan tror du så gjennomsnittsnordmannen ville score på denne testen?

De testene som brukes for å måle intelligens i vår kultur, er basert på moderne industriell kultur, og tilpasset de kunnskapene og ferdighetene som den kommersielle og administrative over- og middelklassen er avhengig av å mestre. Jo fjernere du befinner deg sosialt og økonomisk fra en slik posisjon, jo mindre fokus disse ferdighetene har i sosialiseringsprosessen, jo lavere vil du score. Hvis du snur kausaliteten opp ned, kan du da finne at overklassen i alle samfunn danner et naturlig IQ-hierarki, og det er jo nettopp det høyreekstremister generelt også gjør. Misforståtte IQ-målinger brukes altså til å legitimere klassehierarki og klasseutbytting, like mye som det brukes til å legitimere kolonialisme og rasistisk undertrykking. Når jøder og japanere scorer bedre på en IQ-test enn den gjennomsnittlige engelskmann, er det ganske åpenbart å lete etter forklaringer i hva slags sosialisering jødiske og japanske barn får gjennom barndommen, i og utenfor skoleverket, og vurdere om disse overoppfyller de idealene som ligger i den moderne industrikulturen som først utvikla seg i England. Selv om flertallet av jøder var relativt fattige og bodde i ghettoer i det som i dag er Hviterussland og Ukraina på 1800-tallet, var deres sosioøkonomiske posisjon fortsatt preget av middelalderens økonomi, hvor jødene dominerte fjernhandelen, var alene om å kunne kreve renter og dermed også hadde en sentral rolle som låneinnsats for konger og adelsmenn. Parallelt med at den moderne bulkvareøkonomien slo gjennom i Vest-Europa med Hansahandelen i middelalderen, ble jødene presset ut og østover, hvor renteforbudet i tidlig kristenhet ble opprettholdt mye lengre. Ved overgangen til moderne tid ble dette myket opp også her, og jødene pressa mer ut i marginale yrker, men fortsatt yrker som krevde lese, skrive og regneferdigheter, noe flertallsbefolkninga ikke hadde. Da industrialiseringa starta søkte mange fattige jøder seg over i industrien, men på grunn av sin sosialisering, som innebar leseferdigheter, ble de raskt sterkt overrepresenterte som tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen og sosialistiske partier, og det ga i sin tur opphavet til det moderne jødehatet, såvel som til sionismen (som et “snilt” svar på herskerklassens behov for å bli kvitt de brysomme europeiske jødene). Mange jøder flykta til USA, hvor de med sin sosiale bakgrunn naturlig fant “white collar”-yrker i storbyene, framfor å bli bønder i Minnesota, som flertallet av nordmennene som utvandra valgte.

Det gir INGEN mening å søke etter gener hos jødenes og japanernes forfedre under og rett etter istida for å finne svaret på deres høye score på moderne akademisk-modellerte intelligenstester, og ut fra det vi vet om tempoet i genetisk utvalg i evolusjonsprosesser ellers, er det helt utenkelig at vi kan søke svar i genendringer som har skjedd i løpet av de siste 2000 årene for jødenes del, og de siste 150 årene for japanernes del. Det gir derimot 100 prosent mening å søke svar i den sosialiseringa japanske og jødiske barn får, sammenlignet med den sosialiseringa som afrikansk-amerikanske barn får på landsbygda i sørstatene og i forfalne inner-city kjerner i USAs storbyer.


#137

Jeg la merke til at tankepoliti-torgeir ikke svarte deg på dette.

De som forsøker å splitte arbeiderklassen langs rase, etnisitet eller nasjonalitet er en klassefiende i følge den revolusjonære klassen av akademikere og borgerlige som sitter på toppen av Rødt, så lykke til.


#138

Vent litt…påstår du at samtlige mennesker, også på individnivå, ville fått det eksakt samme resultatet på en IQ-test om vi hadde den samme sosioøkonomiske bakgrunnen? Altså at det overhodet ikke finnes genetiske forskjeller mellom mennesker som kan måles med en IQ-test?

For jeg påstår at den sikreste måten å få smartere barn på er å gifte seg med en matematiker.

Jeg vil dessuten presisere at jeg med “tøffere seleksjon for ressurssterke individer” ikke snakker om å “ha det verre”, men om at det reproduseres færre av halvdelen under gjennomsnitts-IQ, enn over. Jeg tviler på at det er en klar korrelasjon mellom IQ og kulde (om ikke eskimoer er supersmarte), men gjetter at måten nord-europere overlevde vintre - gårdsdrift - kan ha skapt en større seleksjon for ressurssterke individer.

Å teste kunnskap om hvor man kan finne rotknoller er en kunnskapstest; en intelligenstest forsøker å definere den generelle evnen til å lære nye ting og løse “nye” oppgaver.

For øvrig er mitt svar til det du skriver om ashkenazim-jøder sin intelligens denne videoen (13:43-20:50):

–Logisk sett mener du at sub-sahariske afrikanere har en sosioøkonomisk bakgrunn som resulterer i at de har lavere “industrisamfunn-IQ” enn skandinaver, og da er vi jo uansett enige i at de ikke er de best skikkede til å fylle krevende ingeniørjobber - eller ledighetsgruppen jobbsøkende ingeniører - i et robotisert samfunn med færre arbeiderklassejobber.


#139

Det som fører til økte boligpriser, er det vi kaller sentralisering. Det handler om at en stadig større del av den økonomiske aktiviteten er knytta til tjenestenæringer som i utgangspunktet ser det som mest hensiktsmessig å lokalisere seg til storbyene, mens stadig mer kapitalintensiv drift innen primærnæringene tilsvarende reduserer næringsgrunnlaget i distrikts-Norge. Det er altså riktig at det er migrasjon som skaper denne utviklinga, men det er i all hovedsak intern migrasjon, drevet av økonomisk-strukturelle endringer. Flyktningmottak kan bidra til å dempe denne utviklinga, om man legger flyktningemottak og opplæringssentre ute i distrikts-Norge. Men dersom det ikke samtidig skapes nye produktive arbeidsplasser i distrikts-Norge, vil denne effekten bli kortvarig, ettersom også flyktningene, på lik linje med etnisk norske, vil søke mot storbyene for å få arbeid. Desentralisering av offentlige etater er et godt og effektivt grep for å motvirke sentraliseringa, mens nivået av innvandring og flyktningmottak er en temmelig irrelevant variabel.


#140

I mine øyne er du en komplett dritt, som ikke en gang vil anerkjenne arbeiderklassens offer for innvandringen, fordi du ønsker mer innvandring, og da må arbeiderklassen skyldlegges og ikke gis anerkjennelse.

En komplett dritt.