Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#101

Dette mener jo kun dhimmier. Det som er viktig å få inn i skoleverket er dette;


#102

Sier sosialkonstruktivisten. Det spiller ingen rolle hva vi kaller de forskjellene som vi alle kan se at er der. Sosiale konstruksjoner som mann og kvinne, representer de noe virkelig, som at den sosiale konstruksjonen mennesket har to kjønn?

Hvordan er det med den sosiale konstruksjonen “arbeiderklassen”?

Steve Sailer kom opp med Human Bio Diversity som et navn på forskjellene for å slippe unna hårsplittingen om når forskjellene er store nok til å kalles en rase, så man i steden kan fokusere på de forskjellene vi kan finne empirisk, og bloggen hans anbefales, da han stort sett tar opp alt nytt som kommer på området.

http://www.unz.com/isteve/

Hadde mangfold vært så problemløst som dere hevder, så hadde vi ikke behøvd militarisering av politiet i hele Vesten heller.


#103

Biphobia?


#104

Mann og kvinne er en biologisk realitet. Rase er en sosial konstruksjon, sier den samme vitenskapen som fastslår at kjønn er biologisk. Hudfargeforskjeller, som er det som er synlig, samvarierer ikke med andre genetiske markører. Det er langt større forskjeller innad i ulike geografisk avgrensa befolkningsgrupper enn mellom. Hadde ikke Runeulv ønsket å bruke et nazistisk propagandabilde, kunne han funnet et bilde av en tilsvarende vakker afrikansk kvinne og en tilsvarende stygg europeisk mann til kontrastering, men som den Quisling-tilhengeren han er, valgte han det nazistiske oppsettet.

Klasse er selvsagt også en sosial konstruksjon, i likhet med etnisitet og nasjonalitet. Men i motsetning til rase, utgir da heller ikke vi som mener det er meningsfullt å bruke begrepet klasse til å analysere sosial ulikhet og økonomiske utbyttingsrelasjoner, dette for å være noe annet.


#105

Så å være en afrikaner er en sosial konstruksjon? Hvem har konstruert dette?


#106

Inndeling av verden i verdensdeler varierer en god del avhengig av hvem som gjør det og til hvilket formål. I motsetning til Europa, er Afrika er som kontinent relativt klart naturgeografisk avgrensa, men når vi snakker om afrikanere er det veldig varierende om vi inkluderer berbere fra Marokko, arabere fra Sudan og afrikaanere fra Sør-Afrika, eller ikke. Folk med mørk hudfarge og bakgrunn fra Afrika sør for Sahara har imidlertid i flere århundrer blitt systematisk nedvurdert og utnyttet på en måte som ikke har blitt andre befolkningsgrupper til del, og det skjedde i en periode hvor Vest-Europa var politisk og økonomisk dominerende. Så denne inndelinga av folk basert på opprinnelseskontinent og hudfarge, som er grunnlaget for feiloppfatninga om at det eksisterer noen slags biologiske kategorier som kan kalles raser blant mennesker, var det vesteuropeere som fant på, på 1500-tallet.


#107

Begge deler er sosiale konstruksjoner. Hva som ligger i begrepet mann er kulturavhengig, men som du riktig sier, så er det ovenstemmelse mellom hva som ligger i begrepet mann og hva som vi lærer i biologien. Når det gjelder sosiale konstruksjoner som arbeiderklassen, så er det fra noen perspektiver en god representasjon av virkeligheten, men fra andre perspektiver ikke. Direkte tullete blir det når man lager en definisjon, også tviholder på at det er en vesensforskjell om en snekker bruker eget verktøy eller ei. Hva som er viktig for en snekker, er gode arbeidsforhold, ikke om de tilhører borgerskapet fordi de bruker eget verktøy på jobb eller arbeiderklassen fordi de bruker arbeidesgivers, som flesteparten av gangene er en annen snekker du kjenner.

Rase havner ett eller annet sted i mellom mann og arbeiderklasse, da det er noe vi kan se med det nakne øye, selv om de er albino. Det er klart man kan kalle rase forskjeller i hudfarge, men det er missvisende, som vi kan se av dette bilde:


Man kan gjøre rase/forskjeller i hugfarge tullete også, slik som om man tror forskjellen mellom borgerskap og arbeiderklasse betyr alt, da det er grått i grensene for både rase og arbeiderklassen.

At det er vanskelig å definere en snekker som borgelig eller arbeiderklasse, forhindrer ikke at den sosiale konstruksjonen arbeiderklasse eksisterer, og tilsvarende er det med rase/hudfarge konstruksjonen.

Denne bommerten har til og med et navn. Lewontin’s fallacy

In the last few years, that test has become feasible, and now we know that Lewontin was wrong. Several analyses have confirmed the genetic reality of group identities going under the label of race or ethnicity. In the most recent, published this year, all but five of the 3,636 subjects fell into the cluster of genetic markers corresponding to their self-identified ethnic group. When a statistical procedure, blind to physical characteristics and working exclusively with genetic information, classifies 99.9 percent of the individuals in a large sample in the same way they classify themselves, it is hard to argue that race is imaginary.


#108

En litt slapp o-fagstime. Så du mener at disse gruppene ikke har blitt skapt av seg selv gjennom årtusenene i møte med de utfordringene livet har bydd dem. Men av europeerne? Du er vel en smule forvirret virker det som


#109

Helt sikker? Hvor er disse fra?


#110

Er dette en quiz? Det beste er vel om de vet det selv. Hvem er du feks?
Men ok. Kan ikke motstå en quiz.
Det er to gutter fra Odalen som nå lever i Al Hol


#111

India? Det er som sagt grått i kantene.


#112

Somalia.

Anthropologists such as C. Loring Brace,[105] the philosophers Jonathan Kaplan and Rasmus Winther,[106][107][108][109] and the geneticist Joseph Graves,[11] have argued that while there it is certainly possible to find biological and genetic variation that corresponds roughly to the groupings normally defined as “continental races”, this is true for almost all geographically distinct populations. The cluster structure of the genetic data is therefore dependent on the initial hypotheses of the researcher and the populations sampled. When one samples continental groups, the clusters become continental; if one had chosen other sampling patterns, the clustering would be different.


#113

Kan du lenke bildene til kilden?


#114

Har du bilder av dem som voksne?

Det er medisinen som er mest opptatt av raseforskjeller, da forskjellige raser reagerer forskjellig på medisin.

Er slik forskning også pseudo-vitenskap?


#115

Dette kartet er ikke pseudovitenskap. Men det samsvarer nok ikke med det nazistiske klassifiseringshierarkiet. Derimot er det viktig for medisinen, ja:

image


#116

Jeg tror ikke du har forstått artikkelen jeg postet, og det virker ikke til at du forstår at rase er et utrykk av mange gener, ikke bare gener for hudfarge eller blodtype. Hjertemedisin er ofte raseavhengig, og det er også forskjeller i doseringsanbefalinger. Om et annet trekk enn rase er en bedre indikator, så brukes denne, som eks. blodtype ved blodoverføringer.


#117

Det som slo meg var at øynene deres var så utrolig triste. Så derfor ba jeg om lenken. Så jeg slipper å anta at det er fælt å være hvit i Somalia


#118

Så du foretok et reverse image søk og fant ut det var det, du også?

Sort sett alle nettsteder hvor jeg fant bildet, snakket de om hvordan albinoer hadde det kjipt i Afrika.


#119

Men ikke på Furuset.


#120

Legevitenskapen må forholde seg til at folk har ulike gener. Noen avgrensa gener “klustrer” omtrent langs grensene av det som i tidligere tider ble beskrevet som rasegrenser, men langt flere gener “klustrer” i helt andre retninger, noe som gjør at rase (som i zoologien tidligere bruk ble brukt som synonym for underart), forstått som en konsistent og relativt enhetlig genlinje, på linje med hva man kan finne innen dyrearter som faktisk kan deles inn i underarter, ikke eksisterer blant mennesker.