Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster


#61

For å ta tak i det eneste substansielle i innlegget ditt: Jeg har ikke inntrykk av at den hjemlige arbeiderklassen i stadig større grad stemmer på Frp. Det var nok adskillig verre i så måte for 20 år siden.


#62

Etter at de også dolket de i ryggen, er det vel SP for de som ikke har blitt hjemmesittere.

At hvite lønnsarbeidere skal stemme sosialistisk i fremtiden, når de forstår at innvandringen ikke har vært til noen fordel for dem, og sosialistene vil ha mer den, er bare ikke sannsynlig.

Baksidene med innvandring har vært sensurert for å ikke øke rasismen siden innvandringen startet, og det har gjort at problemer innvandringen har skapt for den hjemlige arbeiderklassen ikke har blitt forsøkt løst. I steden har den gode siden investert i å få kritikere til å holde kjeft, og da har de måtte lage narrativ om onde rasister som hater folk på grunn av hudfargen. Den gode siden har også jobbet for at de som sprer rasistiske løgner har mistet jobben, og de hadde også blitz som kunne banke opp de som alikevel ikke holdt kjeft.

Nå kan ikke baksidene for den hjemlige arbeiderklassen skjules lengre, og da ser vi at straffeloven skal brukes til å få trollet tilbake i esken i de fleste europeiske land. Dette vil ikke virke, men når selv ikke du kan innrømme at innvandringen ikke har vært til fordel for den hjemlige arbeiderklassen, og at dette er årsaken til innvandringsmotstanden, så velges forklaringen om hat som spres av troll på internett.


#63

Den som jobber for å spre en narrativ om at arbeidere har motsatte interesser på grunn av ulik etnisitet, religion eller hudfarge, arbeider for den imperialistiske herskerklassens interesser. Sånn var det i mellomkrigstida, og sånn er det fortsatt i dag.


#64

Du har ikke noe propagandaapparat du kan bruke til å lære arbeiderklassen dette, selv om du skulle ha rett.

Nå har du ikke rett heller, da ser vi empirisk på det så er det kapitalistene som høster gevinsten av multietniske samfunn, da de er drepen på arbeidersolidaritet og fagforeninger.

Angela Nagle, som virker å være en ærlig sosialist, skrev denne artikkelen sosialister bør lese.
https://americanaffairsjournal.org/2018/11/the-left-case-against-open-borders/

Med 4 milliarder fattige Afrikanere, så det litt av et krav du setter på den hvite arbeiderklassen når de ikke får ha etniske interesser.


#65

Du er full av sjargongfjas. Når jeg skrev at Haugerud ungdomskole var
98 % muslimsk idag parerte du med at det var det samme som en skole som var 98 % kristen. Det finnes selvfølgelig ingen offentlig skole som er det. Nordmenn har forlatt den monoteistiske gudelære. Men nå er den tilbake. Det paradoksale er at den promoteres av tidligere hardcore ateister som Gule og deg. Kva skyldes dette og hva mener egentlig en nyfrelst muslim om ateisme?


#66

Den beste medisinen mot fordommer, er kjennskap. Muslimhatet i Europa blomstrer i land hvor det nesten ikke finns muslimer, som Polen og Ungarn, men har veldig dårlige vilkår blant ungdom i Oslo. Det kan jeg si som lærer på en videregående skole i Oslo, hvor rundt 3/4 av elevene er etnisk norske. Rasistiske holdninger var derimot ganske utbredt i min omgangskrets da jeg selv var på samme alder, i 100 prosent etnisk norske Egersund. Så jo flere flyktninger vi klarer å ta imot og bosette rundt om i landet, jo raskere svinner det politiske grunnlaget for rasistiske agitatorer. Sånn var det også i mellokrigstida. Nazistene sto svakt i det flerkulturelle Berlin, men tok over 50 prosent i frie valg i nordtyske protestantiske småbyer hvor det knapt nok hadde vært noen jøde etter at pogromene mot jødene i Tyskland startet med det første korstoget i 1096.


#67

Påstanden om at multietniske samfunn er drepen for fagforeninger, er også empirisk sett det reine og skjære tøv. Ser vi for eksempel til USA, kan vi se at fagforeninger alltid har stått relativt sett sterkest i innvandrertette New York, og suverent svakest i Sørstater hvor det knapt kom en eneste ny innvandrer etter at USA erklærte seg uavhengig. I flerkulturelle Sverige står fagforeninger fortsatt sterkt, i krass kontrast til monoetniske Ungarn.


#68

Heldigvis går utviklinga i Afrika ikke så dårlig at det er grunn til å anta at flertallet av landene forblir i fase 2 av den demografiske overgangsmodellen lenge nok til at det ender i 4 milliarder. Det som må til for at det skal gå så dårlig, er at utviklinga igjen skyves i revers som følge av en ny oppblomstring av kriger, drevet av imperialistisk rivalisering mellom stormaktene knyttet til naturrikdommene, slik som Kongokrigen fra 1997 til 2003. Arbeidere i rike land har felles interesse med afrikanerne i å stanse den imperialistiske utplyndringa og rivaliseringa, som hittil har hindra store og viktige land i Afrika fra å utvikle seg slik at barnedødeligheten kommer ned til det nivået den må for at foreldre kan legge til grunn at barn som er født vil overleve, og hvor fruktbarheten umiddelbart begynner å falle.


#69

For de har ikke lært å skjule dette for tankepolitiet?

Om det var slik dere propaganderer, at integrering fører til at man blir vaksinert mot rasisme, så skulle det ikke være mulig at rasismen er økende.

Om det er slik vi sier, at når du blander forskjellige etnisiteter i samme leveområde og lar de konkurrere om knappe ressurser, så blir resultatet rasisme, så forklarer det økningen vi ser i hele vesten.

Om det er slik vi sier, så har også de som trodde integrering ville føre til vaksinering et problem, og det er et problem det ikke går å sensurere seg ut av.
classic%20meme


#70

De blir 4 milliarder om alle som lever i dag bare får to barn. Om de skal gjøre alt du sier, så må du doble til 8… Det er også Afrikanere i nesten hver barneskoleklasse i vesten, så det går ikke å skjule at de har en snitt iq på 70 heller. At ungdommen derfor skal kjøpe at det er hvite som er skyld i at Afrika er underutviklet da, er ikke sannsynlig.

Ellers er vi vel ferdige nå?


#71

2,1 er den langsiktige reproduksjonsraten, det vil si det tallet som over tid vil holde befolkninga på samme tall som idag. Rett nok er befolkninga i Afrika ung, men selv om 100 prosent hadde vært unge, ville et fruktbarhetstall på 2,1 medføre maksimalt en dobling av dagens folketall på 1 milliard. Framskrivinger som legger til grunn at det blir en firedobling eller mer, legger til grunn at Afrika ikke substansielt skal utvikle seg sosialt i det kommende århundret.

Ellers forteller det nok en del om intelligensen til den som på alvor tror på det rasistiske tøvet om at afrikanere faktisk har et snitt på 70 i IQ.


#72

Rasisme er fortsatt et problem, men jeg kjenner ikke til noen empiri som tilsier at rasisme generelt er voksende. Det kan være enkeltland og enkeltstreder at rasistiske miljøer får en oppblomstring, men det er ikke noen vedvarende eller generell tendens. Tvert imot, i mellomkrigstida var rasistiske ideer helt dominerende, og fram til 1970-tallet fortsatt så aksepterte at stifteren av et norsk parti som ble representert på Stortinget kunne si at “enhver som støtter flertallsstyre i Sør-Afrika er forrædere av den hvite rase”. Slik er det heldigvis ikke i dag.


#73

Jeg håper ikke du er mattelærer. Et levende spebarn i dag, kan få barn som får barn før de dør.

Jeg har oppnådd det jeg ville. Jeg ville ha akademikern til å fortelle den norske arbeiderklassen at de ikke eksisterer og at de ikke har noen interesse ut over å være den akademiske sosialismens (les hjernerunkere) verktøy i kampen mot monokapitalen.

Du er pokker meg så gal, at du ikke en gang mener at den norske arbeiderklassen har noen interesse av å overleve, og da har man forlest seg på teori, og mistet kontakten med den virkelige verden.


#74

Et spedbarn kan få barn som får barn før de dør, men det må to spedbarn til for å få to barn, og fire spedbarn for å få fire barnebarn, når fruktbarhetstallet er 2. Det blir en økning totalt fra 4 til 12, altså en tredobling, som er hva du får om foreldrene og besteforeldrene til barna som nettopp er født, fortsatt er i live på det tidspunktet, noe de selvsagt ikke er. Legger vi til grunn at fruktbarheten på det tidspunktet de ble født var fire, ville de 4 barna være representert av til sammen 2 foreldre og 1 besteforelder, som altså må legges til og trekkes fra i regnskapet. Da får vi en økning 7 til 12, altså noe under en dobling, men siden fruktbarhetstallet i utgangspunktet er noe over 4 i dag, vil det å anslå en dobling før tallet stabiliseres være en sannsynlig prognose. Så prognoser om at Afrika vil nå godt over 4 milliarder, legger til grunn at fruktbarhetstallet ikke skal falle slik det har gjort i Asia gjennom de siste tiårene, i de kommende tiårene, men at Afrika skal forbli i en tilstand av underutvikling. Det KAN skje, dersom imperialistisk utbytting og rivalisering fortsetter å skape krig og kaos som hindrer utvikling.


#75

Den norske arbeiderklassen lever, og særlig lever den her på Furuset, hvor jeg bor. Den norske arbeiderklassen er ikke lengre helhvit, men det lever den veldig godt med.


#76

Så du er enig i at det første argumentet ditt er feil?

Den grafen jeg postet er noen år gammel, og FN har kommet med nye data, og ting hadde ikke blitt bedre siden den første. Hvilket anslag som går inn, vet vi ikke, men vi vet at det vil bli milliarder av dem, og at de aller fleste vil være så fattige, at et liv i Vesten ville være drømmen…

Den norske arbeiderklassen som bodde der før, og som fikk et tap på boligsalget når de ble etnisk renset, er ikke enig med deg. Eventuelt så er de så rasistiske at de er villig til å selge billig i brune områder, for å kjøpe dyrt i et hvitt.

Ingen av forklaringene tilsier at arbeiderklassen anser seg selv uten etniske interesser, og det er heller ikke sjokkerende på normale mennesker.

Ikke at hva de mener betyr noe for akademiske hjernerunkere, da sannheten defineres ut fra marxistisk teori, og da kan arbeiderne bare holde kjeft om de ikke vil bli straffet for rasisme.

En arbeider må jo forstå at han bare er et utbyttbart verktøy, og at det ikke er noen forskjell på ham eller noen født i Afrika?

Siden hvite norske arbeidere er priviligerte og ikke eksisterer som en etnisk gruppe, så må de også legge de tingene de ønsket å oppnå her i livet på hylla, som et hjem hvor de kan bringe slekta videre, og i steden fokusere på oppgaven sin som et integreringsverktøy og finansieringskilde for internasjonal solidaritet.

Katta er ute av sekken nå, så det er bare et tidspørsmål før det blir kjent hos den hvite arbeiderklassen at dere mener at de ikke eksisterer, og at det derfor heller ikke er et folkemord når det gjøres til minoriteter i egne land.

Sosialistene må derfor foreta et valg. Enten kan sosialistene kaste dere med en folkemordsagenda ut av partiene så fort som råd er, ellers så er sosialismen mer eller mindre død, da en politisk ideologi øverlever ikke et folkemordsforsøk på sine kjernevelgere.


#77

OK, kombinasjonen av forkvakla raseteori, “Volkish” etnisk identitetsfiksering og svulstig folkemordsretorikk knytta til innvandring, leder oss i retning av den politiske tradisjonen som i Norge led den endelige “martyrdøden” på Akershus festning 24. oktober 1945. Så da er vi ferdige, ja.


#78

Og her er poenget sosialister.

Dere vet ikke lenger hva som er sant når det gjelder innvandring, da alt som kan gi argumenter til de som ønsker å splitte arbeiderklassen langs etniske skillelinjer har blitt sensurert.

Er dette med at rasemessige forskjeller ikke eksisterer noe som dere tror er sant, fordi de som hevdet motsatt ble sensurert? Er det andre ting om temaet etnisitet og rase som dere er uvitende om fordi de som skulle fortalt dere holdt kjeft, fordi hva dere tror er sant, er hva de troende marxistke hjernerunkerne har definert som sant ut i fra maxistisk teologi?

Hvordan blir det om sosialister skal holde på hjernerunket som gjør at marxistisk uortodoxi blir straffet som kjetteri, mens konkurentene baserer seg på empirisk viten om innvandring dens konsekvenser?

Når sosialistene ikke lenger kan fortelle sannheten om hva de egentlig mener til folket, så gjør det at vi kan lyve, og fortelle at sosialister ønsker å utrydde hvite mennesker, og folket vil tro på oss, fordi sosialistene ikke kan innrømmet at den hvite arbeiderklassen har en interesse av å overleve som klare majoriteter i egne land.

Om folket skulle tvile på hva vi sier, så er det bare å vise til hvordan ingen sosialister tør protestere, når hjernerunkerne sier ting som dette:

Om ikke sosialistene kaster ut gjengen som tenner seksuelt på marxisme i en så stor grad at virkeligheten må underkastes deres eget hjernerunk, så har den ingen fremtid som annet enn som djevelfiguren i vårt narrativ om innvandringsfolkemordet.

Hadde de marxistiske hjernerunkerne i det minste gjengitt virkeligheten arbeiderklassen opplever korrekt, så kunne man kanskje vunnet med aktiv bruk av sensur og straff.

Det er man dog ikke i nærheten av, da man har gjort seg avhengig av å forskjønne den multietniske virkeligeligheten, så de som ikke har opplevd den ennå, fremdeles kan se på den som noe ønskverdig.

Så hva er det egentlig som vil skje når det blir mange av den hvite arbeiderklassen tror at sosialistene ønsker å utrydde dem, fordi den sosialistiske ortodoksien tilsier at noen hvit arbeiderklasse ikke eksisterer, bare arbeiderklasse?

Hva vil skje med de stripete? De som var med på å øke innvandringen fordi de ikke var klar over hvor ødeleggende den var for den hjemlige arbeiderklassen, er sannsynligvis de absolutt største flertallet, og mange av de vil ha et behov for å forklare at de ble lurt, og legge skylda på noen andre.

Som sagt mange ganger allerede. Innvandring har ingen fordelerer for den hvite arbeiderklassen, og da kan vi forvente oss et sinne når det opp for dem at sosialistene ikke anerkjenner dette, da den hvite arbeiderklassen ikke eksisterer.

Bildet som vil spre seg er at sosialistene aldri var på den hvite arbeiderklassens lag og kjempet for deres interesser, det var bare noe de benyttet seg av ordspill og nydefinisjoner for å få den hvite arbeiderklassen til å tro. Sosialistene var hele tiden klar over at den hvite arbeiderklassen er så rasistisk og privilert at de ikke ville akseptert å bli minoriteter i egne land frivillig, så da måtte det lureri til, og da var det nok ingen som tenkte at man stilte seg laglig til for innvandring som folkemord memet, og hvor resultatet forhåpentligvis blir at de anti-hvite straffes etter nurnberglovene når innvandringsmotstanderne får makten.

Borti 50% av de gule vestene tror på “det store folkeutbyttet”, så om sosialistene nå forhindrer de som mener dette er et folkemord i å utrykke motstand med hatlover og bruk av statens voldsmonopol, så er det et folkemord.

Det er ikke oss som vil rope på straff heller, da vi kan forstå, og vet hvorfor en sosialist ikke kan si at den hvite arbeiderklassen eksisterer, men for de stripete og skyldige så vil det som sagt være anderledes, da de vil måtte kreve veldig harde straffer for manipulatorene som fikk de til å gjøre så mye slemt i godhetens navn.


#79

Det er du som vil bli straffet etter Nurnberglovene denne gangen, da du ikke har lov til å gjøre selv hvite mennesker til minoriteter i egne land.

Det var ingen av partene i 2vk du ikke ville klassifisert som rasister og nasjonalister. Selv de norske kommunistene følte de sloss for eget folk om du leser hva de skriver.

Selv Stalin gjeninnførte den ortodokse kirken og mor Russland memet for å vinne mot nazistene, da arbeiderklassen ikke vil dø for internasjonal forbrødring og rettferdighet. Igjen forståelig for de normale, da det er de andre som kan dø for slikt, så jeg kan nyte forbrødringen etterpå.

Skal du få folk til å dø, så må de tro de forsvarer folk og land, så at multikulten kan vinne en krig som 2vk er ganske så utelukket.

The Greatest Generation

En russisk sang om 2vk og russiske veier


#80

Nei, AnneBrit. Velferdsstaten er ingen myte. Du behøver bare å sammenlikne med land som Storbritannia, USA, et hvilket som helst land blant araberlandene eller i Asia, så finner du at norsk velferd ligger skyhøyt over - selv om du noen ganger treffer gærninger på NAV som forlanger at du skal ha lua i hånda for at de skal gidde å snakke med deg. De er unntakene, og har ingen virkelige konsekvenser for den grunnleggende velferden de representerer.
Derimot har vi partier som Venstre (enn så lenge), som verken er virkelige forsvarere av velferdsstaten eller sosialistiske. Vi har partier som AP, som sies å ha slettet enhver referanse til sosialisme i sine programmer. Vi har også andre partier, (SV, MDG, FrP) som hevder seg å være “for folk flest”, selv om de med nebb og klør forsvarer rovdyrkapitalismens rett til å sultefore de par laveste samfunnsklassene for egen vinning.

Venstresiden må igjen ta fram s-ordet; og gjøre klart at den først og fremst er tilstede forå å begrense overgrepene fra den rene høyresiden.