Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/asa-linderborg-jag-har-slutat-att-kalla-mig-vanster/

Kulturredaktør i den svenske avisa Aftonbladet, Åsa Linderborg, skriver i en kronikk i egen avis at hun har sluttet å kalle seg venstre: 25 procent av alla som röstar på nyliberala Centerpartiet definierar sig som vänster. Många inom vänstern tror att DN är en vänstertidning.Begreppsförvirringen är så stor nu att jag har slutat kalla mig…

1 Like

Det er ikke så mange som har makt over definisjonene, det eneste vi kan gjøre er å levere egenerklæring.
Og det er kanskje bra, så får vi en sjans til å tenke over hva vi egentlig tror på.
Du kan jo sjekke ut myten om velferds-staten. Spør noen om de slapp å stå med lua i hånda? Men det er vel begreper som ikke forteller noenting lenger.

I Sverige har det i över 100 år varit ett problem med de danska borgerliga partierna “Venste” och - framförallt - “Radikale Venstre”, som ofta tagits för socialistiska partier. Otaliga är de svenska, ofta “vänstersinnade” svenska journalister som tagit helt miste.

Denne ansvarsavskrivelsen om at Kulturredaktøren i svenske avisa Aftonbladet , Åsa Linderborg, ikke har makt, er det ingen anstendige folk som kjøper.

Åsa Lindeborg er ansvarlig som noen annen for at Sverige fylles av hat, og når borgerkrigen forhpentligvis kommer, så vil sosialisten Åsa alliere seg med kapitalismen mot den svenske arbeiderklassen, SLIK SOM HUN HAR GJORT HELE LIVET OPP TIL NÅ.

Før Åsa, som har vært en aktiv propagandist før å ødelegge det svenske folk, faktisk sier noe som faktisk koster henne noe, og ikke lenger jobber for den arbeiderfientlige avisa Aftonbladet som en belyver av det svenske folk, så bør hun ikke tilgis,

Og da er det problematisk at Åsa Linderborg kaller seg en sosialist, da det svenske idiotiet er 100 ganger værre enn hva Støre holder på med.

1 Like

Det er vel et større problem at danskene kan gjøres til syndebukk for noe dere svensker har rotet til selv, da det gjør at de ansvarlige slipper unna?

Danmark er forøvrig det eneste nordiske landet hvor man kan snakke om samfunnsproblemene den sosialistiske elitens svermeri for multikulten har skap, mens sverige er på god vei til å bli totalitært, for at de ansvarlige ikke skal holdes ansvarlige.

Det er selvfølgelig rasistene som skaper utryggheten, og ikke all volden, bilbrannene, voldtektene og bombingen som har kommet som et resultat av innvandringen og “allas like värde”.

2 Likes

Det er ikke noe nytt at politiske begreper blir overtatt, misbrukt og tildelt et annet innhold enn de opprinnelig hadde. Danmarks ledende borgerlige høyreparti har lenge vært Venstre, men ordet Sosialist er ikke bedre beskytta, jamfør Tysklands Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti. Heller ikke kommunisme kommuniserer utvetydig støtte til Marx ideer om internasjonal arbeidersolidaritet og likhet, etter at Kinas nye nasjonalistiske elite har overtatt partiet og begrepet. Det å tilhøre venstresida betydde fra startet å kjempe mot ulikheter av ulik art, fra politisk aristokrati til økonomisk utbytting. Vi bør ikke gi fra oss dette begrepet, som brukt riktig kommuniserer vel så effektivt som noe annet begrep. Vi må i stedet påpeke at Støre ikke er stort mer venstre enn Venstre, som på sin side ikke er mer venstre enn Nazistene var sosialister.

2 Likes

Jeg bor på et sted hvor praktisk talt alle i den yngre generasjonen har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, og jeg kan derfor basert på personlig erfaring si at innlegget ditt er hundre prosent vrøvl.

1 Like

Venstresosialist er vel et begrep som har blitt brukt (i motsetning til feks høyresosialist).

Er det lenge siden du flyttet til Sverige?

Vi har boområder med nær 100 prosent ikke-vestlig befolkning (i de yngre aldersklassene) i Norge også, så om din forklaringsmodell hadde hatt noe for seg, ville vi hatt “svenske tilstander” her for lenge siden. Forskjellen på Furuset og svenske forsteder er ikke andelen innvandrere, men sysselsettingsgraden og offentlig satsing på fysiske uteområder, kultur- og fritidsaktiviteter.

Så at de har “svenske tilstander” i Sverige, har ingen ting med at svensker føler utrygghet?
sweden%20rapists%20are%20victims%20too

Jo, men det at de føler utrygghet, har ingenting å gjøre med etnisk sammensetning. Vold og voldtekter har ingen sammenheng med etnisk sammensetning av befolkninga, når du kontrollerer for sosiale variabler som arbeidsløshet, forsømmelse av uteområder og forsømmelse av offentlige tjenester.

Så at 8% får lov til å benytte 56% av sosial budsjettet, er en god forklaring på hvorfor du mener integreringen fungerer der du bor?

Hvordan hadde det blitt om de 8% bare fikk 8% av sosialbudsjettet?

Hvordan er det fordel for den hjemlige arbeiderklassen å betale 56% av sosialbudsjettet til de 8%, for at de ikke skal oppleve “svenske tilstander”? Hadde det ikke vært bedre om de 8% ikke var her?

1 Like

Nettopp. Alt som trengs å gjøre for å skape borgerkrig i dette landet er å stoppe de sosiale overføringene. Og det er jo det høyresiden jobber for.

Og vestresiden jobber for at de 8% skal bli 16%, og bruke opp 80% av et øket sosialbudsjett, slik at det blir 100% sikkert at høyresiden vinner.

Dette skyldes oljepenger. Infrastrukturen vil umiddelbart begynne å forfalle når overføringene tørker inn. Hele framtidsoptimismen til “venstresiden” baserer seg på en ustoppelig flom av ressurser de ikke er i stand til å frambringe selv. Dette regnestykket går ikke i hop.

1 Like

De som mottar mest fra sosialbudsjettet, er den hardest utbytta delen av arbeiderklassen, altså den som skaper den største merverdien som legger grunnlaget for de høye skattbare inntektene for den uproduktive spekulant- og eierklassen (som selvsagt aldri mottar en krone i sosialhjelp).

Dette er feil. Får man flyktningstatus mottar man trygd fra dag en. Og er man fra den høye skattbare inntektene for den uproduktive spekulant- og eierklasse mottar man ca 5000 i subsidier hver gang man besøker operaen. Dette tilsvarer 1 mnd livsopphold for en sosialpengemottaker

Selvsagt mottar også spekulant- og eierklassen offentlige goder, inkludert offentlig subsidierte kulturtilbud, men jeg tror nok det tilhører sjeldenhetene at de mottar sosialstøtte. Sosialtrygd hører til blant de små kompensasjonene som primært gis til den mest utbytta delen av arbeiderklassen for å forhindre at pur nød skaper opprør eller destabiliserende kriminalitet. Det er ingen tvil om at netto verdioverføring gjennom offentlig sektor går fra spekulant- og eierklassen til arbeiderklassen, og derfor kommer innvandrerbefolkninga ut som uproduktiv og en kostnad for samfunnet, når kun denne delen av regnskapet oppsummeres. Netto overføringene til arbeiderklassen via offentlig sektor er imidlertid bare en liten brøkdel av den massive verdioverføringa som går fra arbeiderklassen, inkludert selvsagt innvandrerbefolkninga som utgjør en voksende del av denne, til spekulant- og eierklassen via utbyttende markedsrelasjoner, som det offentlige også legger til rette for skal finne sted.

Tror du at du for solgt dette teologiske argumentet til de som ikke er fanatiske marxister?

Hvorfor skulle den norske arbeiderklassen være villig til å fø opp på en haug med gjøkunger, når de ikke en gang får en takk for alle timene de jobber gratis, men møtes med marxistisk teologi?

1 Like