Nyheter MDTV Forum Om Doner

Arvesynden forfølger SV i energipolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/arvesynden-forfolger-sv-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. I januar forsøkte Solfrid Lerbrekk (SV) å få partiet på offensiven i energipolitikken med et spørsmål til den nye energiministeren, Tina Bru (H). Spørsmålet var fornuftig nok: «Hvor store investeringer i kraftnettet i form av nye linjer og oppgraderinger av eksisterende linjenett blir utløst av Fosen vindkraftverk? Hvordan finansieres investeringene som Fosen…

4 Likes

?? …

1 Like

SV står for Sosialistisk Venstreparti, men Holmås sitt forslag er ikke særlig sosialt i den vanlige forståelsen av ordet. For hvis strømprisen settes opp kraftig for at vindkraften skal bli lønnsom, betyr det at det er utgiftene ved utbyggingen som blir spredd på husholdningene. Altså er det utgiftene som blir sosialisert, mens gevinsten tar storkapitalen bak vindkraftutbyggingen.

En annen ting som Holmås skulle ha tenkt på, er at en kraftig økning i kraftprisen rammer de med lavest inntekt hardt, og vil gjøre mange fattige. Men nå må en vel tilbake til den tiden SV var ledet av Hanna Kvanmo at SV var opptatt av de lavere samfunnklassenes ve og vel. Nå er det identitets-politikk for urbane som opptar SV mest.

3 Likes

For hvis strømprisen settes opp kraftig for at vindkraften skal bli lønnsom, betyr det at det er utgiftene ved utbyggingen som blir spredd på husholdningene. Altså er det utgiftene som blir sosialisert, mens gevinsten tar storkapitalen bak vindkraftutbyggingen.

Som Jan Herdal viser til i sin siste artikkel på http://oljekrisa.no/Groent%20blodbad%20i%20Sverige.htm så er svensk vindkraft i store problemer fordi spotprisen på strøm er for lav i tillegg til at subsidiene ikke strekker til for å gjøre den lønnsom. Mange har fått med seg at vindkraft (og solkraft i noen land) er kannibaliserende: Den “eter” andre former for kraftproduksjon fordi prisene i spotmarkedet tvinges kraftig ned eller går sågar i minus i perioder med mye vind (eller sol). For Europas del kan dette bli katastrofalt i neste kalde vinter med høytrykk over kontinentet.

Det nye nå er at vindkraften selv rammes av de lave prisene den er hovedansvarlig for. Selv gratis eller nesten ingen nettilknytningsavgift, elsertifikater, skattefritak osv. er tydeligvis ikke nok for å gjøre den lønnsom. Dermed eter den ikke bare andre, nå har den begynt med selvskading også. Likevel fortsetter man utbyggingen for fullt i Norden og er nå på hele 20000 MW installert effekt og økende med flere tusen MW årlig i flere år framover. Ett resultat ser vi for øyeblikket hvor vi har hatt rekordmye nedbør og tilsig de de norske og svenske kraftmagasinene fhv. kort tid før snøsmeltingen begynner og det må gjøres plass i magasinene for smeltevannet hvis man skal unngå risiko for flom. Prisene i de 3 sørlige norske elspotområdene har ligget på rundt 10 Euro/MWh (ca. 10 øre/KWh) som er svært lavt, og det selv de siste dagene hvor det har vært mer normale vintertemperaturer.

Slik går det når man liksom skal ha et markedsbasert system men hvor noen får spesiell behandling og man setter alle markedsprinsipper til side. Det er samme stoda som i elbilpolitikken forsåvidt.

1 Like

Vindkraft var ikke basert på grådighetsprinsippet, men på politisk idealisme
-Som gode kristne er vi selvfølgelig for vindkraft
NRK debatt vil bli: Bør vi ta vare på jorden? NRK tar debatten

1 Like

Man får ikke delta om man ikke er globalist

1 Like