Nyheter MDTV Forum Om Doner

Arveoppgjør om ytringsfrihet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/arveoppgjor-om-ytringsfrihet/

Av Eirik Forus. Arbeidernes Kommunistiske Parti (marxist-leninistene) var et relativt lite politisk parti som var resultatet av et brudd med Sosialistisk Folkeparti på slutten av sekstitallet. Mine foreldre var med og ble formet politisk av bevegelsen. En av lederskikkelsene var Pål Steigan, som var en sentral organisator for bevegelsen og i en lang periode AKPs…

10 Likes

Mitt i prick. Leninism i dess olika tappningar leder till nackskott och Gulag. Under de senaste 100 år har leninismen varit ett avgörande hinder för att kampen för ett klasslöst samhälle skulle ha kunnat varit framgångsrik. En väg framåt är att gå tillbaka Marx och samtidigt göra upp med leninismen.

2 Likes

Veldig bra! Skal man dra det enn lengre så skal man analysere den demokratiske prosessen i norske politiske partier eksempelvis og besluttsprossesen. Åpne avstemninger, trussler (1 av 4 i KS lokalpolitiske undersøkelse), mobbing, korrupsjon der alt utom rene penger er akseptabelt og top styrt er noen nøkkelord.

La oss lære av ytringsfrihetens historie; utveksling av ideer og fri diskusjon er viktig for at vi skal kunne bli et bedre samfunn. :+1:

2 Likes

Forus roter med begrepene for å holde liv i en død hest. Om menneskeheten skal ta et skritt videre i utviklingen må dualismen som har ridd oss siden de abrahamittiske verdenssynene fikk overtaket og videreført i en venstre-høyre akse forkastes. Man må ta inn over seg at verden er multipolar og forsøk på å integrere alle i ett system er oppskriften på evig konflikt. Men ytringsfrihet er noe man må ta med seg. Det er en av menneskehetens største oppfinnelser. Helt på linje med kunnskapen om å lage ild og hjulet. At noen arbeider intenst med å fjerne denne er nesten litt utrolig og vil nok i framtiden bli framstilt som et eksempel på hvor tilbakestående noen var i vår tid.
Edit; Man kan jo se for seg en supercomputer som pålegger seg selv til å ikke ha adgang til visse harddisker
Her noen tanker om liberalisme i vår tid

6 Likes

Det er uten unntak de som vil sensurere motparten som lyver, med andre ord så er sensur også en faktabekreftelse av det som sensureres.

Propaganda virker bare uimotsagt.
Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det kun løgner som gjør.

gdjsjfgkhdghsfhfhs

5 Likes

:grinning::+1:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin

2 Likes

Liken din virket ikke?


Her må det nevnes at Dugin tar avstand fra fascismen. Wiki er ikke lenger det det var
2 Likes

Hvem som helst kan skrive eller redigere på Wikipedia. På den måten kan hvem som helst skrive hva som helst. Men akkurat som Youtube er wiki blitt et elitens propagandaverktøy. Så alt som leses på wiki må bli tatt med en klype salt og alternative kilder brukt.

3 Likes

Ja , grei oppsumering om at alt som er godt kommer fra venstresida,
Men dette
" å mene at dyr skal ha samme rettigheter som mennesker til å ikke bli drept og spist vil også være venstreekstremisme "
Dette kommer fra nazismen .
De var de første til å lovfeste rettigheter for dyr !!

2 Likes

Jeg skal ta en kopp og se på Dugin. Jeg kan forresten lite om de politiske idiologierne og de politiske grunnsynerne som de som sitter på makten har mange ganger. Det er jo lurt å lære seg å katagorisere ulike politiske grunnsyner da politikk i representativ demokrati for den enkelte velgeren eksempelvis er raske valg mange ganger utifra forsiden på MSM med humor.

1 Like

Neppe de første

1 Like

Politisk filosofi er ikke død. Det bare virker sånn når man leser avisen. Men idiotismen i MSM er også et gjennomtenkt konsept. Da er det viktig å gå til kildene

2 Likes

Ja , det var først når de abrahamske religionene kom at drap på dyr skjedde rituelt .
Det var dette nazistene ville stoppe , og ja , de var de første til å problematisere dette i nyere tid .
De lagde omfattende lover for å beskytte dyr .
Slikt lovverk hadde ikke vært før , selv om mange religioner før abraham predikte vegetarisme og ikke drap på dyr .
Hellige Kyr er en arv fra dette .

2 Likes

Det er ikke Leninismen som er feil men praktiseringen av den kan være feil. Det var nettopp “Lenins” partimodell med Demokratisk Sentralisme som gjorde det unge og kampglade AKP til en utfordring for sosialdemokratiets (DNAs) klamme hånd over fagbevegelsen og borgerskapets raske ønske om å kvele denne lille revolusjonære kraften i Norge. Jeg setter Lenin i hermetegn " " fordi det var ikke bare hans personlige oppfatning at en trengte et parti som var bygd for klassekamp og som hadde en organisasjonsform som kunne seire i en slik samfunnskamp, det forsto flertallet av hans politiske kamerater. Uten denne organisasjonsformen, så hadde ikke vi fått oppleve at Russland, Kina, Cuba, Vietnam og Laos hadde seiret i sine frigjøringskamper mot eget borgerskap og den internasjonale imperialismen. Verden ville ha sett atskillig mørkere og farligere ut hvis disse landene ikke hadde seiret.

Skal komme tilbake med flere vurderinger om Leninismen og partimodellen.

Beste hilsen: Kjell H.

1 Like

Som leninist må jeg si du framstiller leninismen på en slik måte at jeg ikke kan gi deg rett i det du påstår. Men mer forunderlig finner jeg det at Pål Steigan eller steigan.no ikke forsøker å imøtegå dine standpunkter. Det burde de siden de velger å la dine synspunkter publiseres på steigan.no. Kanskje du også skulle tenke over det?

1 Like

Media er alt tydelgere hva Noam Chomsky sa at det var trur jeg da. Og idiotismen er vel iblant bare gjerrighet og idioti utover en gjennomtenkt strategi. Men lurt å gå til kildene absolutt :muscle:

Det Forus skriver er en ok begynnelse. Men han bommer nettopp også fordi han tar feil når det gjelder “venstresiden” i 1789. Leser man bare litt mer om den såkalte “menneskerettighetserklæringen” så bør det nesten være nok til å forstå at det ikke var noen “venstreside” som stod bak den. Dette:

er simpelthen feil. Wikipedia kan ha sine feil og mangler, og en viss “slagside”, men det er knapt noen grunn til å tvile på dette her:

The 1789 National Assembly was initially dominated by the aristocracy, many of whom had fought in America, such as Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, and the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen was based on the US Declaration of Independence.

Det kan også være interessant å se nærmere på denne Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette som hadde svært stor betydning for overføringen av disse (vrang)forestillingene fra USA og over til Frankrike. Hos Wikipedia står det også at han var frimurer - noe han ble i ung alder - og at han var motivert av hat mot britene som hadde drept faren hans. Adelsslekten Lafayette var ivrige krigere. Og Gilberts ble drept i 1770 i kamp mot britene - franskmennenes “erkefiende”. Gilbert ble offiser allerede tretten år gammel. Og han “fant en sak å kjempe for” i den amerikanske “revolusjonen” i 1776 da han bare var nitten år - og altså drevet av hat mot britene og et ønske om å svekke Frankrikes erkefiende. Sånn sett minner den tids spill om “menneskerettigheter” om det som har pågått de senere tiårene: Den primære hensikten var å skaffe seg et påskudd i det imperialistiske stormaktspillet - et moralistisk “våpen” som man både kunne skaffe seg støtte ved hjelp av hos en befolkning oppfordret til å forestille seg selv som løsrevne individer og for å “slå i hodet” på rivaler på den internasjonale scenen.

2 Likes

“Venstresiden” har et behov for å framstille seg som en messiansk bevegelse løftet fram av folkeviljen. Da må det historieomskrivning til for å få brøken til å gå opp. Jeg har selv levd innenfor denne sfæren mesteparten av mitt liv og vet det trengs en viss dose selvbedrag for å holde dogmet troverdig i egne øyne. Men det nye venstre arbeider ikke lenger for de undertrykte. Kun å å skape følelsen av undertrykthet hos den generelle befolkning for å fremme en elitens agenda. Som er en liberalistisk atomisering av individet. Mao fjerning av all kollektiv identitet utover en som kan skiftes ut fra dag til dag

3 Likes