Nyheter MDTV Forum Om Doner

Årsdagen for det afrikanske folkemordet i Libya

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/arsdagen-for-det-afrikanske-folkemordet-i-libya/

Libya er i dag fortsatt i kaos mens utenlandske makter konkurrerer om krigsbyttet og folket mister håp om forsoning, fred og rettferdighet. Av Julian Lahai Samboma. Julian Lahai Samboma Denne måneden markeres årsdagen for opprøret som kulminerte med det imperialistiske angrepet på Libya av NATOs styrker, og åtte måneder senere, drapet på den mangeårige lederen…

4 Likes

Mr. Julian, takk for eit informativt foredrag om folkemordet i Libya.
Vår dåverande norske statsminister skal skamme seg kvar dag i resten av sitt liv for deltakinga, saman med regjeringa og norsk media.

1 Like

Er det noen som vet hva dette er?

2 Likes

Vedkommende har vel uttalt at beslutningen var god og utfallet ønsket, og ville gjort det en gang til hvis muligheten bød seg, så noen form for skam tror jeg ikke han er født med. Gratulerer med dagen!

2 Likes

Gaddafi nasjonaliserte Libyas rike naturressurser, de enorme olje, naturgass og mineralreservene ble folkets eiendom, og Libyas rikdom ble generøst fordel blant libyske statsborgere: - gratis skole og utdanning, hadde ikke Libya et utdanningstilbud for en utdanning, fikk studenten det i utlandet med all utgifter betalt. Gratis helsevesen, et sosialt sikkerhetsnett, subsidiert drivstoff og brød, hvis en ville bli bonde, fikk en jord, maskinpark og driftsbygninger av staten bare for å nevne noe.

Gadaffi ville ut av petrodollar-systemet, og vill ha betalt i Gulldinarer, en egen valuta bakket opp med gullreserver fra egen sentralbank som ikke var underlagt Federal Reserve. Han ville ikke at Libya skulle forgjeldes med lån fra WB og IMF. Dette gjorde også Sarkozy urolig for CFA-francen, valutaen Frankrike bruker i de tidligere franske koloniene som et instrument for fransk nykolonialisme.

Dette er det motsatte av globalisme, Gaddafi ville ikke at global storkapital skulle kjøpe opp landets ressurser og infrastruktur og innføre neo-liberale markedsøkonomi.

Sarkozy ville ha USA og NATO med på å styrte Gaddafi, og de var ikke vonde å be, spesielt ikke USA, som var bekymret for at Gaddafis ideer skulle spre seg til andre afrikanske land. Og svake land som går ut av petro-dollar systemet blir nesten umiddelbart angrepet, først med sanksjonskriger og økonomisk krigføring, hvis ikke det hjelper, militært angrep.

Storkapitalens vestlige MSM gjenga de oppdiktede historiene om at Gaddafi angrep eget folk, og når det var aksept for angrepskrig fra vestlig opinion, gikk USA/NATO til angrep “for å befri Libyas befolkning for Gaddafis tyranni”.

Men når USA/NATO angrep, vår det nettopp det sivile Libya de angrep. De bombet sivile mål, telekommunikasjonssentraler, kraftstasjoner og kraftnett, vannforsyning, trafikk-knutepunkter, jernbanetomter, sivile flyplasser og boligområder i Tripoli. Hele infrastrukturen for sivile Libyere ble ødelagt, og som tar liv den dag i dag.

Gaddafi ble brysom for storkapitalens globalisme, nasjonalisering av et lands ressurser og fordeling av velstanden er det motsatte av globalisme, og da går storkapitalen til angrep, noen ganger også militært.

3 Likes

En passende digresjon er Irak, Saddam ville også ut av petrodollar-systemet, og ville ha betalt for oljen i Euro. Når USA fikk informasjon om det, var Saddam ferdig. Storkapitalen bygde først opp bildet av Saddam som grusom tyrann i vestlige medier, med beskyldninger også om masseødeleggelsesvåpen, til den vestlige befolkningen synes at nå måtte verdenspolitiet USA gå til en angrepskrig for å befri verden for despoten som mente han var den gjenfødte Nebukanesar ifølge diktningen til MSM.

Etter angrepskrigen som siden også har vært en okkupasjon for å sikre storkapitalen kontroll over en av verdens største olje og gassreserver. Amerikanske storselskaper sammen med Cheny’s Halliburton har under militær bevoktning fra USAs styrker, har ført ut enorme verdier i olje, gass og mineraler fra Irak. En regelrett plyndring av landet, med en profitt som nå nærmer seg 200 milliarder dollar samlet for Halliburton og mange amerikanske selskaper og kontraktører.

USAs angrepskriger og innblanding i Midt-Østen har alltid dreid seg om kontroll og få eierskap til regionens enorme olje, gass og mineralressurser. Som en høytstående i USAs administrasjon en gang skal ha sagt: “Hvorfor er vår olje i Midt-Østen?” Deretter er det for å underlegge seg land for storkapitalens globalisme, for det er kapitalen som skal eie alt av landressurser og infrastruktur, ikke landenes folk.

2 Likes

“Hvite arabere” er en sosial konstruksjon laget av venstrepresteskapet så hvite kan få skylda.

mena

1 Like

Jeg husker godt da overfallet på Libya startet og at israelske Debkafiles før angrepet spredte rykter om afrikanske leiesoldater til Gaddafi. Noe var åpenbart på gang, men de egentlig fremmede krigerne var heller leiesoldater og islamister som globalistene brukte mot Libyas lovlig folkevalgte regjering. Et amerikansk ektepar unnslapp så vidt globalisteneds angrep og kunne fortelle sannheten om Libya og hvem som egentlig angrep hvem:

Dagbladet hadde den gang kommentarfelt til sine artikler og siden det bare tok to ettermiddager å finne ut hva som egentlig skjedde i Libya så ble veien kort til å korrigere avisens ekstremt dårlige løgnpropaganda. Korrigeringen falt daværende redaktør Jon Markussen fælt tungt for brystet og han engasjerte seg personlig uten å kunne bortforklare de åpenbare selvmotsigelsene. Løsningen ble som direkte følge og som alle vet å fjerne kommentaradgangen som etter hvert ble overtatt av Resett og Document, to publikasjoner som etter beste evne forsøker å fokusere på det minst vesentlige etter Lenins oppskrift: “Den beste måten å ta opposisjonen på er gjennom å lede den selv.”

3 Likes

Dagbladet hadde et veldig godt kommentarfelt. Mange artige bataljer der. Husker også Dagsavisen hadde kommentarfel under alle artikler. Men der var det ikke så bra.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.