Nyheter MDTV Forum Om Doner

Årsaken til at helsevesenet er "overbelastet"

Helsevesenet har i flere land redusert kapasitet og er “overbelastet” fordi svært mange av de ansatte ved sykehusene er satt i karantene. De settes i karantene så snart de er “smittet” eller, som nå, “mistenkt smittet”.

Derfor er også Hammerfest sykehus stengt. Et par hundre ansatte er satt i karantene fordi de potensielt kan være smittet. Men nesten ingen av dem har et eneste symptom, og de få som har det, har svært milde symptomer, som ved en svak forkjølelse.

Over 76 % av de såkalt koronasmittede har ingen symptomer overhodet, og 86 % har ingen av de karakteristiske koronasymptomene.

Statistikken viser tydelig at pandemien var over i mai, og koronapasienter flest er nå så friske at de ikke trenger innleggelse.

Til sammenligning tok influensasesongen i 2018 rundt to tusen menneskeliv i Norge, på tross av vaksine, og på tross av at influensasesongen er kort. Covid-19 har i hele 2020 klart å drepe kun ca 270 nordmenn, med en snittalder på 84 og et halvt år, som er høyere enn gjennomsnittlig forventet levealder (82 år).

Vi stengte aldri samfunnet vårt for influensa, vi isolerte oss ikke, og vi ødela heller ikke vanlige folks økonomi eller deres sosiale liv og psykiske helse. Faktisk lot vi influensaen herje fritt, uten å bli hysteriske, for vi aksepterte at gamle folk har en tendens til å dø til slutt, også av milde sykdommer som influensa. Vi aksepterte at døden er en naturlig del av livet.

3 Likes

For ikke å glemme at sykehuspersonalet verden over er så opptatt at de må hvile med timevis øving for å ta opptak av hvor flinke de er til å ta Jerusalema Challenge.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.