Nyheter MDTV Forum Om Doner

Arbeidsløshet og økonomisk ruin i koronaens tid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/arbeidsloshet-og-okonomisk-ruin-i-koronaens-tid/

Av Geir Christensen. Koronatiltakene er en av de utløsende årsakene til en voldsom økonomisk krise. Antall arbeidsledige i Norge økt fra 65.000 10 mars til 291.000 24 mars. Vi kan regne med at antallet arbeidsledige øker. Den økonomiske krisa kan bli langvarig og skape permanent massearbeidsløshet. I krisetider kommer gribbene for å rane de som…

2 Likes

Geir: jeg tror alt det du skriver og som Nesodden Rødt anbefaler er klokt og riktig. men kan du forklare meg hvorfor Rødt aldri foreslo dette overfor sitt søsterparti Syriza som på vegne av finansverdenen utsultet det greske folk?
Vilket Rødt er det vi snakker om? Er det et nyfødt Rødt nå?

Kvadratmeterprisen på Nesodden er 49.000, så det er vel relativt tydelig at borgerskapets radikale er redde for et boligprisfall som kan ramme dem selv.

En bolig bør koste ca 4 arbeiderårslønninger, om den nye generasjonen skal får råd til hus og barn.

1 Like