Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åpent brev til statsminister Erna Solberg: Hvem foreslo stenging av Norge?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/apent-brev-til-statsminister-erna-solberg-hvem-foreslo-stenging-av-norge/

Regjeringas vedtak om å stenge Norge har ført til at hundretusener er blitt permittert, mange av dem kan komme til å miste jobben permanent. Tusenvis av bedrifter står på randen av konkurs. Kostnadene løper opp i hundrevis av milliarder kroner. Det er det mest drastiske og vidtrekkende vedtaket noen norsk regjering har fattet. Derfor må…

5 Likes

Storveies av Pål.
Kan statsministerens kontor nekte å besvare slikt?
Ser fram til svar.

Tenker ellers på å lage en liste over Solberg/Høyre sine fascistiske trekk.
Sin totale støtte til USA. (USA poserer som demokrati, mens de lager statskupp over hele kloden for å reellt sett støtte og innføre tyrranni og diktatur.)
EU - Under dekke av å være ett handelssamarbeid, ble ett styre lagd som sender sine diktat til sine undersåtter. Disse gjelder ikke bare handel.
Ukraina. Solide pengegaver til junta regimet.
NATO- Norge blir automatisk med på planene til NATO som er lagd av CFR og Trilateral commission og andre styrt av globalist eliten.
Ikke no bråk pga kupp i Chile.
Islamofili.

Det er nok masse mere, men det er en begynnelse på ei liste hun kunne være foruten.
Oppføringer mottas med takk.

6 Likes

Pål Steigan vil ikke skrive om Ekvador, fordi han ikke skriver om når sosialister DRITER seg ut.

waifu

Jeg? Jeg er i hvertfall veldig glad for at vi gjorde! Men det er klart at det fremmer ikke kapitalismen, nevneverdig - og da er det muligens et problem? Eller tror Steigan fortsatt at frelsen skal komme gjennom klassebevisste industriarbeidere?

1 Like

Det som har foregått i alle disse tiårene er en systemkollaps i sakte film, etter krisa i 2008 har det aksellerert.
Denne kollapsen kan ikke “forsterkes” slik som Steigan ser ut til å mene frenetisk, en kollaps er en kollaps.
Grensene til Norge burde være stengt uavhengig av pandemien, globalisme og fri flyt har vært en katastrofe for norske arbeidsfolk og da spesielt den yngre garde.
Hvorfor er Steigan så fryktelig opptatt av at alt skal fortsette slik det har gjort? Kan det være fordi han er mangemillionær?

2 Likes

Bra noen tar tak i dette. En beregning viser at disse hysteriske tiltakene vil koste samfunnet 200 mrd, det er så langt ca 1 mrd pr dødsfall.

Hvis vi tar i og sier at vi ender på det tidobbelte vil det fortsatt ha kostet 100 mill pr dødsfall. Basert på statistikk fra hele verden er fortsatt median alder på de døde ca 80 år, omtrent gjennomsnittlig forventet levealder i Norge. Vi kan altså knapt forsvare tiltakene med livsforlengende behandling, som samfunnet har priset til ca 1 million pr ekstra leveår.

Skal dette være forsvarlig samfunnsøkonomisk må altså 20 000 dø med en median alder på 70, noe som vil gi 200 000 ekstra leveår. Men all statistikk sier at det ikke vil eller kan skje med denne sykdommen.

Jeg lurer da på hvem som har fått Erna til å ignorere de fleste av FHIs råd og kjøre et helt eget løp. FHI har tusen ansatte som jobber med dette, hvis de tar så feil og noen andre har mer kunnskap bør vel Erna legge ned hele FHI?

Eller er det så enkelt at de er svake ledere og er redde for å bli straffet av velgerne fordi de ikke «gjorde nok»? Emokratiet styrer med andre ord?

2 Likes

Tilleggsspørsmål:
Oljefondet / pensjonsfondet som regjeringa skal bruke ein god del av er bunde i aksjar og eigedom, derfor må kostnadane av stenginga av Norge finansierast med lån.
Kva heiter bankane? (Kven eig bankane?)
Kor mange hundre milliardar kroner skal lånast?
Rente?
Total løpetid?
Total kostnad?
Kor stor blir skatteauken for vanlege folk?

1 Like

Ikke minst; Hva vil disse aksjene være verdt før dette er over? Dagens ledere risikerer å bli de mest hatede når røyken legger seg. Tipper de har noe i bakhånd

De har vel allerede brukt millioner av skattekroner på å sikre seg pampejobber for FN, så de er nok sikret.

Som «kapitalist» vil jeg fortsatt hevde at kapitalisme i sin essens er frihandel mellom mennesker. «Markedet» er deg og meg, og vi bytter varer, tjenester eller tid mellom oss som vi selv føler er verdt innsatsen. Det har blitt pervertert over tid, men det er fordi noen sleipinger har lært seg manipulasjon og kameraderi, det er det som er ødeleggende. Jeg er vel det man kaller anarkokapitalist, som har grunnleggende tro på individet og dets forskjellige evner og kapasiteter, uten at noen skal diktere hvem som skal gjøre hva og for hvem. Jeg vet det er å banne i kjerka å lobbyere for en mindre stat på en side som dette, men det er også en urokkelig tro på mennesket.

Kapitalisme er et begrep som har mistet all mening, akkurat som kommunisme har.
Jeg er enig i at pengesystemet er en uovertruffen måte å distribuere varer på, og er av den oppfatning at dersom folk virkelig hadde skjønt hvordan penger fungerer, så ville vi lett kunne sikre både produksjon og forbruk. Slik det fungerer i dag, blir den kunnskapen brukt mot oss.

Men poenget her, var at Steigan har vist sin dobbelt-moral i denne saken. For de fulgte jo bare Kinas eksempel. Og han forsvarte Kina- sin vane tro- da de gjorde det.

1 Like

Röven

Löfven med klar beskjed

"Tvätta händerna, mycket och ofta"

Psst ==> https://www.youtube.com/watch?v=VyHeYCedaOg

3 Likes

Du må vel egentlig regne per sparte liv (dersom man antar at tiltakene redder liv) og ikke per dødsfall?

1 Like

Ny studie ser på tall fra USA og en rekke Europeiske land og beregner dødsrisiko for forskjellige aldersgrupper:

The absolute risk of COVID-19 death ranged from 1.7 per million for people <65 years old in Germany to 79 per million in New York City. The absolute risk of COVID-19 death for people ≥80 years old ranged from approximately 1 in 6,000 in Germany to 1 in 420 in Spain. The COVID-19 death risk in people <65 years old during the period of fatalities from the epidemic was equivalent to the death risk from driving between 9 miles per day (Germany) and 415 miles per day (New York City). People <65 years old and not having any underlying predisposing conditions accounted for only 0.3%, 0.7%, and 1.8% of all COVID-19 deaths in Netherlands, Italy, and New York City. CONCLUSIONS: People <65 years old have very small risks of COVID-19 death even in the hotbeds of the pandemic and deaths for people <65 years without underlying predisposing conditions are remarkably uncommon. Strategies focusing specifically on protecting high-risk elderly individuals should be considered in managing the pandemic.

Intervju med forskeren og hovedforfatter av studien; Dr. John Ioannidis:

3 Likes

Norge har ikke brukt så vanvittige summer om vi sammen ligner med andre land.
redningspakker

Og ikke pill deg i nesen. Fra å være nederst på populartetsskalaen er det nå blitt moro å være åndssvak politiker igjen

“Røyk i vei, folkens”

hilsen FHI
smokers
Kanskje ikke helt riktig, men FHI har tatt vekk røyking som en risikofaktor for COVID-19-SARS2

“Our cross-sectional study strongly suggests that those who smoke every day are much less likely to develop a symptomatic or severe infection with Sars-CoV-2 compared with the general population,” the Pitié-Salpêtrière report authors wrote.

“The effect is significant. It divides the risk by five for ambulatory patients and by four for those admitted to hospital. We rarely see this in medicine,” it added.

I forbindelse med de omfattende tiltakene myndighetene innførte 12. mars ble Regjeringen presset av opposisjonen til å endre antallet dager arbeidsgiver må dekke ved permitteringer ned til to dager. Hudretusener ble permittert/sagt opp de første ukene og NAV fikk nok å drive med.

“Vi behandler søknader fortløpende og forventer å være à jour i slutten av juli”
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xPk1wl/nav-haaper-aa-bli-a-jour-med-dagpengesoeknadene-i-slutten-av-juli?

Uttalelsen gis av direktør NAV arbeid og ytelser Ellen Christiansen.
For å bøte på manglende utbetalinger har det blitt innført noe som kalles forskudd??

I verste fall kan altså en som har blitt arbeidsledig som følge av tiltak påført av regjeringen måtte vente 4 måneder før dagpenger innvilges.

45 dager etter nedstengninga er det registrert 199 døde med Koronasmitte med gjennomsnittsalder på 83 år i Norge. I følge VG har 121(ca.60%) av dødsfallene skjedd på sykehjem o.l. . Dersom dødligheten i Norge blir lik det den har vært de siste årene utgjør Koronadøde hittil 0,5 % eller 5 promille av alle som dør i Norge i 2020.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.