Nyheter MDTV Forum Om Doner

Åpent brev fra 476 belgiske leger: Stans koronatiltakene nå!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/apent-brev-fra-476-belgiske-leger-stans-koronatiltakene-na/

Dette åpne brevet er per 24. september 2020 undertegnet av 476 belgiske leger og 1509 helsearbeidere. Brevet er stilet til myndighetene og offentligheten. Underskriverne krever at alle koronatiltakene revurderes og at normale demokratiske friheter og rettigheter gjenopprettes. Legene mener at det er iverksatt tiltak som ikke er vitenskapelig begrunnet og som dessuen er helseskadelige. Underskriverne…

5 Likes

Nå kan vel strengt tatt hvem som helst huke av for at de er lege når de signerer brevet, så dette er kanskje mer som folkeaksjon å regne. Brevet, som ble lagt ut på Internett 5. september, er også signert av 10.000 sivile. Til og med du kan signere.

Brevskriverne i Belgia linker for øvrig hit:
https://acu2020.org/corona-ausschuss/

1 Like

Du mener kanskje Tyskland. :wink:
Diese Anhörungen von Sachverständigen und Zeugen werden demnächst veröffentlicht:

  • Friederike Pfeiffer-de Bruin, Oldenburg
  • RA Markus Haintz, Ulm
  • Selina Fullert, Hamburg

Her er for Nederland


Lærerne til vår yngste har signert. Selv om de blir omtalt som spesiallærere er de også helsepersonell for individer med spesielle behov. Vår yngste er hardtrammet med autisme. Søt og god liten røver han.
2 Likes

Ja, beklager for at jeg rota Nederland inni saken. Retta opp.

1 Like

Ingenting å beklage. Fort gjort å gjøre for alle og enhver. Tusen takk for den Tyske lenka i alle fall. Tenkte å informere om slike brev på bloggen. Nå sparte du meg for å se etter den Tyske versjonen :wink:

1 Like

Her er et glimrende eksempel på en lege som tørr å si ifra.
Det er en direkte link mellom kosthold og dødlighet i forhold til Coronna, men det får bli en diskusjon for en annen dag :slight_smile:

2 Likes
1 Like

Glimrende eksempel på hva? Artikkelen nevner jo ikke Corona, men handler om livsstilssykdommer.

Det har vist seg at ikke alle mennesker som blir smittet av Corona viruset dør av det. Det er mennesker med det du kaller for livstilssykdommer som dør av viruset, nærmere bestemt diabetes. Hvis vi ser bort fra eldre som er i ferd med å dø av en eller annen organsvikt.

2 Likes

Video-dokumentar om korona-komplottet på norsk!

5 Likes

Velkommen til Steigan.
Nydelig arbeid du har laget her. Tusen takk.

1 Like

Tusen takk for at du delte videoen. Den der var særdeles informativ.

3 Likes

Jeg husker den dagen i februar da Italia hadde 322 smittede. Det ble slått stort opp på Dagsrevyen (og sikkert også i internasjonale MSM). Tallet 322 ble gjentatt en rekke ganger. Det var vel i samme sending at Dagsrevyens journalister nevnte at karnevalet i Venezia (tenk venetianske masker) var avlyst. De intervjuet dessuten gjester og ansatte ved baren ZOG(!) i Milano.

Den 3/3 hadde Norge angivelig 33 smittede, og dette var også hovedsak i Dagsrevyen den dagen. Generelt har internasjonale medier vært veldig flinke til å nevne tallet 33 når de snakker om “pandemien”.

3 Likes

Steigan utmerkar seg ikkje særleg mykje ved å vera lydhøyr for motargument. Galskapen i denne typen resonnement er påvist for lenge sidan i kommentarfeltet. Steigan køyrer på med nye oppslag som ser ut til å kunna stadfesta hans syn, heilt utan å imøtegå motargumenta.

Eg lurer på om ei jamføring med Spanskesykja kan vera til hjelp? Den gongen vart det vurdert som altfor dyrt, heilt urealistisk, altfor inngripande og så vidare å stansa epidemien. Resultatet vart at Spanskesykja fekk herja på til ho brann ut av seg sjølv. Konsekvensen av det vart at ho tok fleire liv enn den blodige massakren av ein krig som ho kom i kjølvatnet av. Ja, visstnok tok ho fleire liv enn begge verdskrigane til saman. Og ho tok mange unge liv, akkurat som verdskrigane gjorde. Det som dessutan burde interessera venstreradikalarar er at ho tok flest liv blant dei dårlegast stilte i samfunnet, dei som var mest underernærte, dei som budde i dei dårlegaste husa, dei som ikkje hadde råd til helsehjelp.

Kor mykje Spanskesykja eigentleg kosta samfunnsøkonomisk trur eg ingen har rekna på. Det må ha vore enorme summar. Kven veit kor mykje nettopp Spanskesykja hadde å seia for utviklinga av den økonomiske krisa i mellomkrigstida? Ringverknadane var enorme.

Dette er konsekvensen av å lata ein epidemi av denne alvorlegheitsgraden herja fritt. Det burde i seg sjølv vera nok til å skremma folk frå å prøva på ein repetisjon.

Steigan utmerker seg på at han ikke er redd for å se på ting med nøytrale øyne for så å si det som det er. Snakk om Spanskesyken alt du vil og fortsatt har ikke epler og pærer annen likhet enn at de vokser på trær. Faktum er at korona er mindre dødelig enn den vanlige influensaen. Skal verden stenge vært år for den også?
Jeg tror ikke at du har fått med deg at bedrifter går konkurs, studenter mister utdanning, barn blir isolærte, familier sulter ihjel og selvmordsraten er på en rekordhøyde som er intet mindre enn sjokkerende. Alt dette skjer mens den super rike eliten tjener seg enda rikere. Hva med å vise litt medmenneskelighet istedenfor å kritisere Steigan for å våge si ting som de er?120100475_10217433304456163_3623581363636316946_n

3 Likes

Det kan godt hende du har rett i det, men dagens pandemi er ikke spanskesyken.
Hvordan ser du for deg at covid-19 kunne ha påført oss enorme samfunnsøkonomiske kostnader hvis den fikk løpe fritt? Ved at et begrenset antall eldre enkeltprsoner dør?

Når vi leser Holden-rapportene, ser vi at de er de helt på linje med deg. Holden-utvalgets brems-scenario regner med 74.000 intensivpasienter og 12.400 døde og en følgekostnad på hundrevis med milliarder. Vi har ikke dødstall som er tre ganger Sverige. Vi har ikke sykehus som er rykende vrak etter å ha vært overrent av dødssyke intensivpasienter.

Og da må vi spørre oss: Hva kan det ha seg at vi med tiltak som er MINDRE inngripende enn det som anbefales for brems-alternativet til Holden nesten ikke har verken pasienter eller døde?

Regjering og storting styrer etter Holden-rapporten som ble levert 7. april i år, basert på panikkartede data fra Italia helt i innledningen til koronahysteriet. Propagandaen du siterer er basert på data fra slutten av mars. Skal vi ikke se litt på data fra i dag, i stedet for å tviholde på råtten fisk fra mars/april?
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samfunnsokonomisk-vurdering-av-smitteverntiltak-covid-19

2 Likes

Korona er mindre dødeleg enn vanleg influensa, gitt dei heilt ekstraordinære mottiltaka som er sette inn for å bremsa smitten. I forhold til kor mange som er smitta er derimot korona langt verre enn influensa. Men det er heldigvis tiltak kvar og ein av oss kan gjera for å redusera risikoen for å verta alvorleg sjuk, sjå drøfting av det annan stad på forumet. Om slike tiltak, samt antivirale legemiddel som ser ut til å vera lovande, hadde vore ein del av styresmaktene sin strategi mot viruset, hadde påstanden nesten vore sann.

Javisst går verksemder konkurs og folk misser livsgrunnlaget på grunn av koronatiltaka. Det er fyrst og fremst fordi tiltaka ikkje er effektive nok. Med ein målretta innsats hadde denne epidemien vore over i vår, og me kunne alle saman ha levt som normalt no. Tiltaka for smittesporing og isolering av smitta personar har vore for dårlege like frå starten, og er det enno. Dette er dei beste og mest kostnadseffektive tiltaka. Kritiser styresmaktene gjerne for at dei ikkje set inn full innsats her.

Den andre grunnen er at styresmaktene i altfor stor grad skubbar kostnaden med koronatiltaka nedover i systemet. Kritiser for all del det, om du har overskot att til å engasjera deg.

Ikke mange steigan-lesere er klare for dette, Hans. Men takk for forsøket! :slight_smile:

1 Like

Korona er mindre dødelig enn vanlig influensa fordi den er mindre farlig enn vanlig influensa.
Korona er et avledningsmanøver som ble planlagt og faktisk så finnes det dokumentasjon på det som heter event 201 der korona faktisk ble nevnt.


Folk dør nå i helsekø. De får ikke nødvendig behandling, slik som kreftpasienter, hjertepasienter osv. Bedrifter går konkurs for ingenting. Ungdom mister utdanning for ingenting og følk sulter ihjel for ingenting.
Det finnes beredskapsplan.

så disse forandringene i loven er tull og tøys.
Forklar meg hvordan de kunne forutsi korona og hvordan de kunne forutse en ny bølge og når den skulle skje?
Det er greit med logisk tenking. Det er greit å fri seg selv fra propaganda tankepoliti.
3 Likes

Det er ikke vanskeligere enn at Korona er mindre smittsomt enn først trodd.

Kombinasjonen av fyll, skriking og klemming var nok mye av årsaken til utbruddene i Alperegionen.

1 Like