Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ap, Sp og KrF sammen: En reaksjonær regjering


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/ap-sp-og-krf-sammen-en-reaksjonaer-regjering/

Av Ove Bengt Berg. Mange som regner seg som venstreorienterte gleder seg over mulighetene til å kaste Solberg-regjeringa og få Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i regjering under Arbeiderpartiets ledelse. Det vil ikke bli en regjering til glede for vanlige folk. I Europa finnes det ikke noe kristent parti som ikke er sterke tilhengere av markedsøkonomi,…


#2

Nå har vi altså fått første runde med avklaring om hvilken vei Krf går videre.
Pga Hareides klønete håndtering av prosessen så ble det vedtatt at Krf skal søke om å starte forhandlinger med Solberg-regjeringen om deltakelse i dagens regjering.

Jeg tenkte at jeg skulle komme med noen tallopplysninger:
I første avstemmingsrunde på Gardermoen fikk rød side 44% (!) av stemmene, mens blå side fikk 40% av stemmene og gul side fikk 16% av stemmene. I neste runde vant imidlertid blå side. Med 40% av stemmene i ryggen overtar nå altså de blå den videre styringen med Krf og dette skjer mot 60% av stemmene (rød+gul) som altså ikke ønsker noe deltakelse i Solberg-regjeringen.

Kan dette forhold føre til utmeldinger og til splittelse i partiet?

I dag har Krf åtte representanter på Stortinget. Hvor 2 av disse tilhører rød side, 2 tilhører gul side og 4 tilhører blå side. Kan det tenkes at 4 av disse stortingsrepresentanter hopper av Krf og feks går over til Sp og/eller Ap? I såfall vil kombinasjonen av Ap+Sp+SV+Rødt+MDG da ha til sammen 85 representanter på Stortinget, hvilket altså betyr at disse fem partier til sammen har flertall på Stortinget (mens mørkemennene i Krf sitter igjen i sitt gamle og trolig døende parti).

Kanskje vi bør rette en takk til Hareide?


#3

Hareide har uttalt at de ønsker 25000 innvandrere i året, og det fra MENA (Midt-Østen/Nord Afrika) land, som med familiegjenforening og henteekteskap kan bli mange flere enn det. Altså ytterligere ikke-bærekraftig innvandring hvert år, ikke bærekraftig innvandring fra feks USA, Canada, Øst-Asia og India, som både integreres og assimileres.

Innvandring som er bærekraftig både vanskeliggjøres og motarbeides, det er kun innvandring som belaster alle budsjetter som er ønskelig, på bekostning av svake grupper fra vertbefolkningen. For selv om Hareide sier at han vil bekjempe fattigdom, gjelder ikke det for svake grupper fra egen befolkning, for Krf stemte for kutt i 15 velferdsordninger som rammer dem. Kristent.

Virkelige flyktninger og de det er flest av, (en FN rapport sier 97%) økonomiske immigranter som får flyktningestatus av saksbehandlerne i UDI, er det ingen fare med, med flyktningestatus får de rød løper hos alle offentlige kontorer her i Norge.

Mens mange unge nordmenn har ikke råd til å kjøpe egen bolig, er ikke det noe problem for økonomiske immigranter. De får gratis boliger til millioner, utbetalinger per mnd en pensjonist kan drømme om, gratis førerkort, tannhelse som nordmenn må betale for, de går foran nordmenn i helsekøen, gratis barnehageplass, fulle pensjonsrettigheter etc, til tross for at 75% ikke kommer i arbeid, og det også for 3 generasjon med opprinnelse fra MENA land.

Rødt vil også ha 20000 innvandrere fra MENA land hit hvert år, det ville gjerne Steigan.no se regnskapet for, og har forespurt Rødt om det to ganger uten å få svar. Skulle Krf en gang komme sammen med Rødt i regjering, har de samme interesser her.

Som forfatter av innlegget antyder, støtter Krf det meste av krigene til USA/NATO, og til tross for at de kaller seg kristne som andre kristne parter i Vesten, støtter de en sosialdarwinistisk markedsøkonomi som kaster svake grupper ut i elendighet og gjør arbeidere til arbeidende fattige. Kristent.

Da er det ingen grunn til å legge fingrene i mellom, posører og falske kristne er det nok av i Krf og andre såkalte kristne partier. Den pene mannen som er ren og pen i tøyet og som ser ut som og snakker på en måte som gjør inntrykk på bibel-beltet på Vestlandet, er altså den globale finanskapitalens mann, i bibelsk tid pengevekslernes i templets mann, ikke de svakes forkjemper. Se på hva de som kaller seg kristne (Krf) gjør, ikke hva de sier.


#4

Religionen vs penger. Penger vinner men ikke hos alle men systemet er bygget som så at fiat penger som tilvirkes i alt større kvanta av bla private aktører styr.

25000 innvandrere i året… Det må vare korrupsjonen som gir opphav til sådanne galne forslag. Vi går mot en alt større arbeidsledighet av ulike årsaker…

USA 3.7% offisielt

VS

The ShadowStats Alternate Unemployment Rate for October 2018 is 21.2%.

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts

“There are three types of lies – lies, damn lies, and statistics.”

Bare begynnelsen. Innvandring i den situasjonen er ja…


#5

Bondevik , eliterepresentant, Bilderberggjest og gullselger, samt Club of madrid og demokratiforkjemper framstår som en superglobalist her på nettsiden sammen med blandt andre her GHB , Mikhail Gorbahev Carl Bildt ( leder av European Council of foreign relations, og Bill Clinton.
Demokrati-glamour
Avslørende artikkel som viser at Bondevik står for nei til Høyre samarbeid
Her er en video der Siv Jensen sier rett ut at det var Bondevik som forsøkte å ødelegge for dem.
https://www.nrk.no/norge/siv-jensen-om-krf-valget_-_-skuffet-over-hareide-1.14277773Bondevik