Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ap: EU-kommisjonens og Natos viktigste representant i Norge

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/ap-eu-kommisjonens-og-natos-viktigste-representant-i-norge/

Av Ove Bengt Berg. 21. juni avslutta tidligere redaktør i Klassekampen, nå politisk redaktør, Bjørgulv Braanen avisas lederartikkel med denne setninga: «Arbeiderbevegelsen bør lytte når folk er urolige over sosiale problemer og dårlig økonomi og ikke slenge døra i ansiktet på dem. Det siste vi trenger nå, er flere tapte arbeidervelgere til høyresida.». Ja, arbeiderbevegelsen…

3 Likes

“Det hadde ikke blitt noe mindre Vy, OsloMet og equinor og innleide konsulenter og oppsplitting av statsbedrifter og utenlandskabler med Ap. Før en innser det, vil utviklinga av en offensiv kapitalisme og imperialisme bare øke.”

Selvsagt. Og før en innser at det er totalt meningsløst å stemme på noe som helst kommer vi ikke videre…c",)

1 Like

Det sa mora mi også. Selv om hun var medlem.

Flott oppsummert. Dette må ut langt oftere.

Ungdomspolitikken er drepen på demokratiet, og jeg er konspiratorisk nok til å tro at det var intensjonen. Er man en livslang yrkespolitiker, og vet at man ikke kan finne en ny jobb om man faller i unåde, men kan se at man får godt betalte jobber om man er lojal, så forblir de lojale.

Jeg tror ikke en gang at ungdomspartier fører til økt oppslutning, så man kan virkelig spørre seg hvorfor de er der, om vi dømmer fra hva som er bra for folket og nasjonen.

Akurat som topp-idrett er drepen på fysisk fostring, som det het i riktig gamle dager. Med en gang du begynner å skjele til annet enn den konkrete oppgaven du har fått i fanget, er det fare på ferde, er min erfaring.

1 Like