Nyheter MDTV Forum Om Doner

Antropocen, Den kraftige akselerasjonen og miljøet på Jorda

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/antropocen-den-kraftige-akselerasjonen-og-miljoet-pa-jorda/

Av Erik Plahte. Tida etter midten av forrige århundret skiller seg ut som helt spesiell i menneskehetens historie, selv om vi går hundretusener og millioner av år tilbake. I løpet av knapt hundre år har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt til et høyere nivå enn på minst 800 000 år. CO2-nivået i atmosfæren de…

1 Like

Forslaget til Antropocen som dagens tidsalder ble nylig nedstemt av de som bestemmer slikt, International Commission on Stratigraphy. For et nederlag.

Fordi dere ikke klarer å snakke om at den tredje verden og deres befolkningsvekst som et problem, og fordi det ALLTID handler om å skyldbelegge den hvite arbeiderklassen, så de aksepterer mer skatt og mer innvandring fra den tredje verden.

Teorien om global oppvarming er forlatt, da det nå heter klimaendringer, og når Plathe i tillegg ignorerer verdens viktigste graf, så er det inget poeng å ta ham seriøst.
Worlds-most-important-graph-2017

Runeulv, jeg er redd du har hakk i plata. Litt mer som Erik Plathe har. No pun intended.

1 Like

Den må du lenger inn i byen med! :grin:

Hvorfor drikker alle Coca Cola, om ikke hakk i plata virker?

Det er tydelig at Erik Plathe ikke klarer å forholde seg til at det finnes miljøproblemer som ikke skyldes kapitalismen eller hvite mennesker, og det borger ikke til tillit om at miljøvern er viktig.

Hadde jeg vært kapitalistsvin, så er det folk som Plathe jeg hadde støttet, da slik monomanisme diskrediterer hele miljøsaken.

Før du kaster bort mer tid på luftige tanke-kontruksjoner, så kunne du med fordel ha sett opp, og dermed blitt bevisst at de er i full gang med å “påvirke” klimaet.

Og så kan du se/høre denne:
https://www.corbettreport.com/how-big-oil-conquered-the-world/

INK gjorde meg oppmerksom på at jeg lenket til en annen av Corbett rapporter, her er den jeg mente:
https://www.corbettreport.com/why-big-oil-conquered-the-world-video/

Og til slutt:

Så kan vi snakkes.

1 Like

Plathe klarer ikke å forholde seg til miljøproblemer generelt, så lenge han tror at CO2 er et sådant.
Det er det ikke, og det er ingen grunn til å tro at vi ikke kan klare en temperaturstigning på noen grader. De håndterte det fint i vikingetida.Om det blir varmere da, noe jeg ikke er så sikker på - jeg vokste tross alt opp med dette refrenget:

1 Like

Det er bare etter midten av det 20. århundret det er klare bevis for at det har skjedd grunnleggende endringer i Jord-systemet, drevet av menneskelig aktivitet, endringer som sprenger rammene for de naturlige variasjonene i Holocen, konkluderte Steffens et al i 2015, og fortsatte:

Jeg vil si det er ganske opplagt feil at det kun er etter 1950 at det finnes klare nok bevis. Det kan selvsagt komme an på hva en mener med “naturlige variasjoner i Holocen”. For “Tropical forest loss”, “Domesticated land”, “Population” og “Urban population” er det ihvertfall tydelig at den eksponensielle veksten først og fremst fant sted før 1950. Skal en først kalle en ny periode for antropocen så bør en vel ta utgangspunkt i når mennesket definitivt begynte å dominere i den grad at det rammet andre arter og økosystemene de var / er avhengige av. Og det klareste tegn på det er nettopp “domestisering av land”, “tap av (tropiske) skogsområder” og den ekstreme, eksponensielle befolkningsveksten som dette gjorde mulig. Og den eksponensielle befolkningsveksten begynner helt til venstre på grafen og følger den industrielle revolusjonen. Mennesket som art har dessuten eksistert gjennom ihvertfall titusener av år før denne eksponensielle veksten tok av fra omkring 1800. Det nye er sånn sett ikke mennesket, men snarere et teknologiske system basert på spesialisering og som i praksis har vist seg umulig å begrense.

Allerede i 1982 publiserte forøvrig økologen William Catton boken Overshoot - The Ecological Basis of Revolutionary Change (kapittelet Industrialization - Prelufe to Collapse), hvor han også bruker uttrykket Homo Colossus om menneskeheten allerede i mellomkrigstiden og hvor poenget nettopp er at teknologien kombinert med tilgang på fossilt brennstoff hadde ført til en multiplikatoreffekt både når det gjelder befolkningsvekst og hvert enkelt menneskes (destruktive) effekt på alle økosystemer. Det gir sånn sett nesten bedre mening å kalle vår tid for “karbontiden”, eller enda bedre neokarbon fordi karbontiden allerede er navnet på en epoke for 300-360 mill. år siden - og så godt som hele veksten og all ødeleggelsen av økosystemer inkludert i siste instans våre egne livsbetingelser, det begynner med utgravingen av kullet som ble dannet i nettopp karbontiden for mer enn 300 millioner år siden. Det er den konsentrerte energien derfra som førte til og gjorde den industrielle revolusjonen mulig. “Oljealderen” kunne kanskje være et bra navn det også. Men “neokarbon” eller “nykarbon” er bedre fordi hele denne katastrofale utviklingen skyldes frisleppet av den energien som ble oppmagasinert helt tilbake fra karbontiden. Dette er det også Catton understreker ved bruken av uttrykket “Homo Colossus”, mennesket som fikk denne energien opp i hendene, så kolossale krefter at det ikke kan ende annet enn med nettopp denne katastrofen som er iferd med å utspille seg - og oss som art.

1 Like

Erik Plahte tenker for enfoldig og lineært. Slik kan det gå når en ser bare på en variabel. Det blir som å kjøre rett fram på en svingete vei, Da havner du fort hos Per (i ferien).

Det ser ikke ut til at Erik Plahte har forstått Le Chatelier’s prinsipp, og vil i sin iver neppe noengang bli i stand til å skjønne det.

En enkel form for hjernevasking er å spre frykt.
Jeg prøver å bøte på at noe er underkommunisert her, som krever litt graving.
Det er den siden med å komme i bankenes grep.
På en side som Steigan som er kjent for " follow the money" , syns jeg dette er på sin plass.
Se selv på nettet hvor stor denne miljøbanken som Rotschild er opphavet til, hvor stor den er blitt i dag : GEF presentasjon her :

Denne kommentaren ser på den økonomiske opphavlige siden, og ikke så mye på den etiske , selv om etikken også spiller inn.

Jeg ser at det utvikles en etikk ut ifra miljøsaken, og det er denne som skal drive land til å ta opp lån.
Det er denne man ser som får land til å forplikte seg i avtaler, og som for noen betyr at de pådrar seg gjeld, om de ikke klarer å leve opp til forpliktelsene, som jo er positivt for dem som profitterer på lån. GEF banken ( Global environment facility ) er en integrert del av FNs finansieringssystem, og jeg skriver her om bakgrunnen, og om hvordan ting henger sammen.

Likevel, først litt om etikken.
Jeg ville først og fremst lett i tankegodset og ideverdenen som er noe av grunnvollene til sionismen, hos sosialismens far, Moses Hess. Der finner vi i hans bok “Rome and Jerusalem”, ting som Herzl bygger videre på.
Hos Hess ligger følgende tankegods :

Hess blended secular as well as religious philosophy, Hegelian dialectics, Spinoza’s pantheism and Marxism.

Spinozism teaches a form of determinism and ecology and uses these as a basis for morality
Er det ikke det vi har i dag ?? at moral er koblet til økologi ?
Ecology (from [Greek]: οἶκος, “house”, or “environment”

I WILD sin historiske bakgrunn, organisasjonen som gir bakgrunnen for banken, finner vi at det er animistiske elementer , noe som har med at de ser på det som at det er en åndelig dimensjon bak naturen.Dette har opphav i Zulurelegion.
Tar det med i sammenheng med fokus på konteksten med GEF banken, siden det var Rotschild, som var opphav til krysningen mellom miljø og profitt tankegangen vi har i dag.Det er det Maurice Strong som sier.

Det vi kaller bærekraftig utvikling.
Rotschild er opphavet til profitt tankegangen i dette , og det kan vi høre på klippet jeg legger ut med Maurice Strong, på 4th world wilderness congress, Denver, Colorado.
GHB var også med i forbindelse med Brundtlandrapporten, og hennes neste steg var å tale om dette med rapporten i FN. Resultatet er vel det grønne skiftet ?
Økonomi er koblet med miljø. Hegeliansk tankegang med tese -antitese- syntese :
Gorbachev + Maurice Strong lager Earth charter.
http://earthcharter.org/

Kan Rotschild ha fått ideen fra Spinoza / Hess ? )

For dem som vil grave er det noen opplysninger her :
Selv om opptakene ikke har noen bra kvalitet, kan dette dokumenteres på andre måter, som jeg også har gjordt via WILD og 4th world wilderness congress på deres sider.

The 4th World Wilderness Congress convened in September, 1987 (Denver and Estes Park, Colorado, United States) with 2,000 delegates from 64 countries. Proceedings: For the Conservation of Earth, edited by Vance G. Martin, published by Fulcrum, Inc., 1988.
Proposed the establishment of a world conservation bank, or fund, the first call for new conservation finance mechanisms, which eventually led to the $1.1 billion Global Environment Facility.
Det står også :
U.S. secretary of the treasury, James Baker, was the first finance minister to open a major conservation conference, calling for integration of economics and environment.

CALLING FOR INTEGRATION OF ECONOMICS AND ENVIRONMENT .

Det er her Rotschild kommer inn i bildet med sitt initiativ til å invitere Norge og andre land å bidra, noe vi har gjordt .
Det er bare å søke “Børge Brende” så dukker det opp en artikkel som ligger på GEF bankens sider.
https://www.wild.org/wild-congress/4wwc/
https://www.wild.org/wild-congress/ Her er det bilde av henne.
hvor det tydelig står at de satte igang fra det de kalte world conservation bank til Global Evironment facility der sammen med Morris Strong og Gro Harlem Brundtland, og at det var snakk om å koble sammen miljø og økonomi.

I denne videoen er det også opplysninger, men GEF banken selv har ingenting som jeg har sett, om selve starten. De sier i en video at det startet i 1991, men sier ikke noe om at det startet via en privat bank. Jeg måtte grave. Fant også i regjeringens arkiver, at GHB var der den dagen, 17 september 1987 i hennes 2.regjering sammen med Rothschild som også var der.

https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_Adolphe_de_Rothschild med starten
i banken Banque Privee Edmund de Rotschild SA , Geneva som var utgangspunktet til GEF banken. https://en.wikipedia.org/wiki/Banque_privée_Edmond_de_Rothschild
Søk New York Times 1987

COMPANY NEWS; Rothschilds to Sell Some Bank Shares
Reuters OCT. 9, 1987

Ifølge George Hunt startet det med denne banken, den franske grenen :
Banque Privée Edmond de Rothschild Group has offices which offers wealth management in the following countries:
⦁ Europe: Switzerland, Luxembourg, Monaco, Guernsey, Italy, Spain, Portugal, Belgium, Poland and Slovakia.
⦁ Middle east: Israel
⦁ Americas: Chile, Uruguay and Bahamas.
⦁ Asia: Japan, China, Hong Kong and Taiwan.

Det er her i historisk arkiv, i GHB sine taler
Presentation of “Our Common Future” in Colorado.
Estes Park, Colorado, USA, 17 September 1987.

Alex Jones Interviews George Hunt about Gro Harlem Brundtland and the UN Depopulation Program
Intervju
Hør Maurice Strong forteller at Rotschild er opphavet til koblingen med miljø og økonomi , pluss hva Rotschild selv sier, i dette opptaket fra konferansen i Denver. 28.50 - 36.15 .
Video
Kvaliten på lyden er ok, men ikke bildene desverre.
George Hunt interview – “Say What Is UNCED – The Elite and the Environmental Movement” – #135

New York Times
Archives | 1987
COMPANY NEWS; Rothschilds to Sell Some Bank Shares
Han var i følge artikkelen 61 år 9. oktober 1987

https://www.nytimes.com/1987/10/09/business/company-news-rothschilds-to-sell-some-bank-shares.html
Reuters OCT. 9, 1987
The Rothschild family has decided to sell a small piece of its bank in Geneva to private investors in a bid to attract talented bankers and expand the institution, Baron Edmond de Rothschild said. The offering could be worth as much as $105 million, according to officials of the Banque Privee Edmond de Rothschild S.A.
Det er denne banken som ble nevnt i videoen.
Edmund de Rotschild linket så miljøbanken som han skapte til " Our survival" .

1 Like

I folkeopplysningens tjeneste.

Har egentlig bare ett spørsmål, siden det meste av denne diskusjonen blir meningsløs uten. Har det blitt lagt fram KOMPLETT oversikt over verdens samlede miltære utslipp ennå? hvordan går det regnestykket opp?

Nå må Erik Plahte roe seg ned litt, vi har langt større trusler enn den lille oppvarminga vi har hatt. Under er en graf som forteller en litt annen historie enn den Plahte prøver å skremme med! :slight_smile:

Det er vel denne, Why Big Oil Conquered the world, som er mest relevant for klima-spørsmålet, og da særlig den delen som heter “PART TWO: OILIGARCHS FOR CLIMATE CHANGE”:
https://www.corbettreport.com/why-big-oil-conquered-the-world-video/

Her ligger forresten transkripsjonene til begge videoene: https://www.corbettreport.com/bigoil/

Men jeg må si at jeg aldri helt har klart å finne ut om jeg kan stole på James Corbett og kildene hans eller ikke. Jeg skulle for eksempel gjerne visst om det Dr Tim Ball sier i Del 2, faktisk stemmer eller ikke. Mitt inntrykk er at Youtube driver og pusher disse videoene en del, og det syne jeg er litt mistenkelig i seg selv.

1 Like

Selvfølgelig, må rette det. Den kan komme som nr. 3. - ikke for at jeg tror han bryr seg. Til det er han altfor langt inn i tenkeboksen sin.

Well here comes Lucifer with his canon law And a hundred black babies running from his genocidal jaw

Hva får deg til å tro at den er katastrofal? Tror du dinosaurene kommer tilbake?

Du skulle bare ha sett hva YT pusher på meg, du :grin:, deres hovedvåpen er fortsatt demonetisering. Corbett har aldri vært monetisert, og han har alltid holdt seg unna typiske feller, som copyright-brudd.
Ellers tror jeg de er for opptatt med å følge med på hva og hvem, at de ikke våger/ønsker å stenge ned ennå.

Jeg har fulgt James siden i 2008, jeg setter han i samme kategori som Pål Steigan - full integritet.
Du kan heller bli mistenksom dersom han blir tatt ned, og kommer tilbake og har et annet budskap, slik det nettopp hendte med Alex Jones.

1 Like

Har samme inntrykket… men
Det kan jo tenkes at styret i YT har insett at deres kampanje har blitt for åpenlys, og at de prøver med omvendt psykologi for å få folk til å tvile på folk som corbett, med å «pushe» dem frem for nettopp å få den effekten at folk som oss avfeier han som en muppet fordi Yt promoterer han. Hvis dette skjer med flere enn corbett ville det vel ikke være akkurat usannsynlig etter min mening.
Når det er sagt, folk kan ta feil, og det er vel vårt eget ansvar å vurdere validiteten av det vi hører og leser fra sak til sak.

1 Like

James Corbett bruker ikke YT som sin hovedplattform. Jeg har aldri fulgt han der. Grunnen til at jeg ofte lenker dit, er at det ser kulere ut her. Og det er faktisk mye god journalistikk, gjort av en hær med frivillige- der ute.
Jeg lenket heller ikke til hans YT-kanal, men hans eget nettsted.

De fleste som har litt erfaring, har sikret seg back-up-kanaler, og så lager de seg nye- med litt annen tittel.

I tillegg virker det som om de fortsatt i stor grad er avhengig av at videoer blir flagget og rapportert, og det KAN jo være at de heller vil følge med på hva jeg skriver i kommentarfeltet, enn ikke å la meg se filmen.