Nyheter MDTV Forum Om Doner

Antirasismen overtas av globalistiske ensrettere

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/antirasismen-overtas-av-globalistiske-ensrettere/

I stedet for en kamp mot rasisme, mot strukturell diskriminering og mot økende fattigdom for alle uavhengig av hudfarge, i USA og Europa, overtas opprøret av det internasjonale intellektuelle sjiktet for globalisme. Den eliten som kjemper for en grenseløs verden med frihandel. Dette sjiktet har lenge kjempa for «renhet» der bare ytringer, statuer og kunstverk…

3 Likes

Vilken finanskapital? Det står mye vettig i denne artikkelen av Ove,men oppfatningen av hvem som bekjemper Trump kan jeg stå over. “Kampanjen mot Trump drives av det hvite intellektuelle maktsjiktet i USA,som i Europa. Støtta av finanskapitalen.”
Finanskapitalen er ikke en enhetlig blokk. Den kriger også seg i mellom utfra politiske preferanser.
Den største donor til Trump skal ha vært Sheldon Adelson samt de ultrarike Zionistene i Mega Group. Som motytelse lovet Trump å knuse Iran og Palestinerne.
dette skjønner jo mange i USA og bedriver pogromer i de jødiske samfunn i USA nå.
Les Frontpage om livet i Fairfax i Los Angeles. “Its Kristallnacht all over again” sier rabbi Shimon Raichik.
Og en annen jødisk kar skriver: “The schvartzes need to be taught a very hard lesson.”
Poenget er at Malcolm X og Louis Farrakhan var/er symboler på militant motstand mot den zionistiske makten i USA - som all presse undertrykker. Men i den voksende borgerkrigen i USA tyder mye på at Trump vil bli sett på som zionistenes shabbos goy.
En type ideologisk borgerkriger raser i Norge. Helge Lurås i resett og Hans Rustad i document leder en anseelig flokk som mener Trump er både USAs og verdens frelser.
Det lukter 1930-årene av denne polariseringen.

4 Likes

Legg til enkelte kommentatorer på steigan.no

1 Like

Siden 90% av de amerikanske billionærene er progressive er det dere som får problemer her. Sionistene er dere selv (Putin oppgav at bolsjevikene var en gjeng sionister)

I tilfelle Syria ser vi hva det norske forsvaret er = spydspiss for angrep på Iran.
NATO er omtrent det laveste man kan komme idag. NATO = NAZI.
Ut fra hva Eva Thomassen avslører, det er ikke Israel som er ISIS-finansier nr 1 i Syria, men det progressive Norge.
Det er helt sikkert ikke israel som betaler for vaksinering av verden, men kanskje blir det Norge.
Ta Israel og gang det med 2, da får du Norge.
(Folkemordet i Libya ble estimert til 50.000. Idag snakker man om 250.000. Folkemordet i Syria estimeres til 500.000, det dobbelte av SOHRs tall. Nå er vi oppi 10 * mord begått av israel)

Flertallet av nordmenn støtter Bibi? Flertallet av israelerne støtter ikke Bibi.

Hvis det bekreftes at Sveits / Sverige / Norge er deler av deep state, da ligger du tynt an, Jan.

Så langt kan vi trekke linjer fra Gro Harlem Bruntland / Stoltenberg til Obama og Soros. Så en linja fra Kongehuset til globalistene.
Det reaksjonære FN / WHO er nesten synomymt med “Norge”
Vaksinering av verden skal ledes fra Oslo.

1 Like

Eneste jeg ønsker å tillegge til

er evangelistene.
http://themillenniumreport.com/2019/07/the-sad-truth-donald-trump-and-his-evangelical-base/

1 Like

Sannhetsvitnet ditt er

He identifies as an anti-Zionist, believing that Zionism is the main threat to America. He writes that Zionists control the media, “the mainstream Christian religion, and the U.S. government” and that Zionism is responsible for the ills of American society and culture.[3]

-La dem tro det er Israel som står bak
-Israel??
-Ja Israel
-Vil folk bite på det?
-Vi sørger for det

(dette propaganda-trikset omtales i Protokollene. Goyimen skulle fores med anti-semittisme, å ledes til å slåss mot en imaginær fiende)

Jeg klassifiserer Chuck Baldwin som frimurer selv

2 Likes

Ja, stemmer nok det.
Faren til Netanyahu forandret familienavnet til Netanyahu. Visste du det. Han også ga sønnen fornavnet. Har du noengang sett etter hva navnene betyr?


Jeg skulle ønske at du ville slutte å redigere dine kommentarer etter at de mottar likes :wink:

1 Like

Du må vente med “likes”

Netanyahu-familien er ateistiske jøder. Jeg husker en stod nært Mussolino.
Jeg har formulert hypotesen at de utypiske italienerne i Genova egentlig er jøder, og logisk at det var jødene som massakrerte Jerusalem. “Jødene” = globalistene for 1000 år siden.

2 Likes

Hvor har du det fra? Det er ikke mange som ikke roper halleluja Israel blant dem
Hva er en sionist? Vi har vært gjennom dette før kjell. En sionist er en person som setter Israel først selv foran egen nasjon. Du vakler her. En dag forsvarer du Israel sine forbrytelser og korrupsjon, neste dag fordømmer du dem for sine forbrytelser og korrupsjon og så går du tilbake til å forsvare dem.
Hvem er hvem i det politiske kaoset som eliten lager?
Du nekter for at Israel forsvarer og forsyner ISIS? Det er umulig at Israel er like skittent som Norge? Jaha, så forklar meg hvorfor Israel i fremtid skal ha representanter i alle lands regjeringer.

1 Like

Ja, det stemmer det. Det stopper ham ikke fra å ha gudekompleks samt at Bibi elsker pengene han får av Rabbinerne for å fremskynde Jødenes Messia og gjør alt de vil ha ham til å gjøre.

1 Like

“Siden 90% av de amerikanske billionærene er progressive er det dere som får problemer her.”

Dette er bokstavelig faktum. Ove Bengt Berg skriver om det overfor.
Mark Zuckerberg, Google, Gates er alle sammen raddiser. Det er “kneeling” hele veien på dem. De er også anti-CO2.

2 Likes

Og hvem av dem er ikke tilknyttet Israel. Tror du at det ene utelukker det andre?

1 Like

90% av billionærene støtter Jan Hårstads kamp mot Trump.

En liten sjekk av Ron Pauls program viser at Trump har implementert det meste av hva Ron Paul forelo på program.

1 Like

Jan Hårstad er jo samme opplegget som Bolsjevikene, dvs. mest mulig støtte til en israelsk stat. Det var Stalin som hevdet at Hitler hadde myrdet 4.2 millioner i Auschwitz. “Six Million Jews” blir dermed noe som stammer fra Stalin.

1 Like

Her er du inne på noe for det var faktisk de som først kom opp med drapsleirer anklagene.

1 Like

Bolsjevikene bosatte seg i noen sentrale deler av Moskva. Vi kan kalle det nomenklaturet. Idag er de samme bydelene der hvor liberalerne står sterkest.
Bolsjevikene -> liberalere
liberalerne = anti-russisk
De er sionister
Tilfeldigvis er stort sett alle oligarkene i Russland også sionister.

1 Like

Stemmer det også. Det er hvorfor Putin kastet dem ut av maktposisjoner.
Når vi nå snakker om det. Er ikke det merkelig at det største historiske og religiøse folkemord fortsatt blir fortiet? Det er jo antisemitisk å snakke om det.

1 Like

Russisk historie er forferdelig. Halve Gaza er traumatisert, og det samme formodentlig i Russland.

1 Like

Sionistene er russere selv. Israelere er russere som ikke har noe i Palestina å gjøre. Jeg har allerede dokumentert det.

Historien her er at tsaren erobret sionistene. Fra da av hatet sionistene tsaren og russere. Russland er full av folk som hater russere.

1 Like

Har du noengang hørt om ei tøff lita dame som het Hedy Epstein? Det var en tragisk dag da hun sa adjø til verden.