Nyheter MDTV Forum Om Doner

Angrep på ytringsfriheten: Mark Zuckerberg vs Eva Thomassen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/angrep-pa-ytringsfriheten-mark-zuckerberg-vs-eva-thomassen/

Skribenten Eva Thomassen er en av de mest aktive kritikerne av den imperialistiske krigen mot Syria. I motsetning til de fleste journalister som skriver om Syria har hun besøkt landet flere ganger og formidlet vanlige syreres meninger om og opplevelser av den krigen som også Norge fører mot dem. Nå har Facebook bestemt seg for…

8 Likes

I dag har også kommentarspaltene blitt stengt hos forskning.no og alle tidligere kommentarer har forsvunnet. Selv velger jeg med dette å forlate dette nettstedet, og det er heller ikke noe stort problem da de fleste av sakene er hentet fra engelske nettsteder.

Mine kommentarer har jeg heldigvis lagret hos Blogger, som fremdeles har en langt større toleranse enn FB, og som kan overføres til et vanlig nettsted med alt innhold bevart hvis nødvendig.

FB har jeg heldigvis ikke gjort meg avhengig av, da den sosiale siden ikke appellerer særlig til meg, anti-sosial som jeg er.

Så ytringsfriheten innskrenkes stadig!

7 Likes

Ja , sosiale medier ble jo lovprist under ‘den arabiske våren’.
Uten sosiale medier hadde ‘våren’ ikke kommet , ble det sagt…
En kan jo bare da konkludere med at facebook er en politisk aktør med politisk slagside !!

5 Likes

Selvsagt er det en av fb’s oppgaver å kneble kritiske røster. Zuckerklumpen ble ikke invitert inn i Bilderbergergjengen for å diskutere golfhandicappet sitt. Det vi ser rulle ut med breidsida til fra makteliten har mange varsla om i årevis, og selvsagt blitt stempla som både det ene og det andre. " Finnes det en journalist i norske mainstream-medier, disse såkalte forkjempere for ytringsfrihet, kritisk journalistikk og demokrati…?" Særlig. Selv avistegnere av den gamle skolen - som sparka både hit og dit før i verden, er nå innhentet av hovedstrømspropaganden og har gitt opp helt.

4 Likes

Det var en journalist i ABC nyheter. Thomas Vermes

2 Likes

Dessuten , CNN , cable news network , fikk sitt gjennombrudd i Golf krigen.
Sosiale medier fikk sitt gjennombrudd i den arabiske våren…
Ikke det at jeg er konspiratorisk altså , men ser vi er krigspropaganda mønster ?

1 Like

Det er rimelig å tolke utviklingen på nettet med tiltagende sensur som motivert av angst, frykt og utrygghet innen vestens eliter. Redsel for å miste kontrollen og tape informasjonskrigen.

For mange av oss er denne redselen også et positivt signal og et tegn på at fora som dette lykkes. Men redde mennesker handler sjelden rasjonelt. Derav sensuren.

En slik forståelse bekreftes av f.eks. James «Mad Dog» Mattis som nylig klaget over at «Amerikas moralske autoritet» er i ferd med å undermineres av andre. Han pekte da spesielt på Putin.

På en måte har Mattis rett. Dvs. det er illusjonen av Amerikas moralske autoritet som er i ferd med å forsvinne. Dels fordi Putin fremtrer som moralsk overlegen i forhold til det amerikanske lederskapet. Slik kan man si at Putin med sitt eksempel undergraver det Mattis kaller «Amerikas moralske autoritet». Fordi vi har fått noe å sammenligne med mister vi vår illusjon av USA som moralsk overlegen. Vi ser tvertimot at USA er moralsk konkurs, at keiseren er naken, og Mattis er vel selv en av de betydeligste bidragsytere i den sammenhengen i den senere tid.

USA har bare en vei ut av dette og det er å ta konkurransen opp, men det krever selvinnsikt, selverkjennelse og enorme adferdsforandringer. Dit er det langt. Ekstremt langt. Kanskje går veien gjennom imperiets totale sammenbrudd slik det har skjedd i Russland der sammenbruddet har vært etterfulgt av radikale og dype kulturelle forandringer.

Sensuren graver egentlig Vesten dypere og dypere ned i forfallet slik vi så i Sovjet og man kan kanskje paradoksalt nok se det som et av mange tegn på det amerikanske imperiets forestående undergang.

3 Likes

Det er veldig bra at FB endelig tørr å slå ned på innlegg som støttet terror. EvaThomassen har gjennom sin forherligelse av det syriske terrorregime og deres våpendragere fra Kreml, kommet med så mye løgn og forfattet (gjengitt) så mange konspirasjonsteorier, at man kan miste pusten. Men dersom sosiale medier kan renske vekk flere løgnere, kan det bli meningsfylt å bruke sosiale medier igjen. All ære til Mark Zuckerberg!

Tydelig at Bankene og New York Stock Exchange har satt ned foten for Eva.

Facebook gikk på børs våren 2012, og oljefondet kjøpte seg inn med knapt 900 mill NOK av totalverdien på 30 mrd av de solgte børsnoterte aksjene - noe som dengang utgjorde en eierandel på 0,28%.

I børssøknaden skrev Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg at Facebook ble designet for å oppnå et sosialt mål - å gjøre verden mer åpen og knyttet sammen. Det var den gang. Nå har han abdisert, og er en “godt betalt” marionett, slik som mange andre.

I dag (juni 2018) eier oljefondet “direkte” 0,92% av Facebook (ca 40 mrd). Vanguard, Fidelity, Blackrock og State Street ligger på toppen av eierskapslista. Dette “firkløveret” troner også øverst på aksjonærlista hos Lockheed Martin, som resten av foretakene hos “dypstaten” New York Stock Exchange.

Morgan Stanley var hovedtilrettelegger av børsnoteringen til Facebook - en investeringsbank eid av de samme aksjonærene som kjøpte seg inn i facebook. Oljefondet har vært direkte investor i Morgan Stanley siden fondet startet sine børsinvesteringer ved årtusenskiftet. For morro skyld vil jeg bemerke at det private investeringsselskapet Baillie Gifford & Co står notert med hele 0,82% eierskap i Facebook, og er største aksjonær i Schibsted med 7,44% - hvis vi ser bort i fra stiftelsen Tinius.
Da vet leseren og Olaf hva Eva Thomassen er opp mot i denne saken.

4 Likes

Eva får tolke dette som et tegn på at budskapet hennes får (litt) gjennomslag. Man trenger bare huske saken fra i går på Steigan.no om hvilke nettsteder som fikk flest delinger.

Jeg vil oppfordre folk til å få vanen å spre slike saker på email til venner og bekjente - og begynne å snakke om slikt i nærmiljøet.

“When change threatens to rule, then the rules are changed.” (Michael Parenti)

6 Likes

Det syriske terrorregimet er en oppfinnelse gjort av krigshaukene i USA. Allerede i 2000 stod Syria på lista over land som krigsprofitørene ønsket å regimeendre. Så var det bare å komme seg dit, da. Første mål var å hjernevaske vestens “folk flest” til å gå på de kleine dramaene med "kampen mot IS, gassing, 7-åringer som twitrer om verdenskrig, white helmets, osv. osv. Det gikk fint. Så gjenstår bare “resten” :slight_smile:

8 Likes

Det velbrukte sitatet av Voltaire kan være passende her: “Hvis du vil vite hvem som styrer deg og verden, ta rede på hvem det ikke er tillatt å kritisere”.
Kritiserer en Israels rolle i ødeleggelsen av Syria, havner en på en short-list veldig fort, jo mer treffikker kritikken er, jo raskere.

7 Likes

forskning.no, skepsis.no, minerva.no, resett.no, document.no, aftenposten.no er alle kandidater for kontrollert opposisjon.

Kontrollert Opposisjon fra hvem?
Fra “Elefanten i rommet”.

Skriver man noe faktabasert om Zionistiske Jøder på ett av disse Fora?
BANG! Du er utestengt for resten av ditt liv!

Har selv hatt gleden av å teste det ut!

4 Likes

Dette likte jeg!
Savner imidlertid fokus på nivået høyere opp i pyramiden.
De som trekker i trådene, og har gjort det i hundrevis - ja muligens tusenvis av år!

4 Likes

Sitatet er bra!
Opprinnelsen er omdiskutert!

1 Like

Millioner av mennesker er døde, skadet eller har måttet flykte, grunnet ulovlige krigshandlinger, støttet av Norske Politikere, Presse og Militæret.
Er du tilhenger av en rettsak, gjennomført i henhold til WWII Nuremberg standard, for å slå fast, i hviken grad våre Folkevalgte har gjort seg skyldig i krigsforbrytelser?
Hvis tilfelle - skyldige i Nuremberg ble dømt til døden, og Vidkun Quisling ble, etter en rettskraftig dom, skutt på Akershus for sitt Landsforæderi.
Er du tilhenger av gjeninnføring av dødsstraff i Norge?

2 Likes

Spørsmålet som melder seg er:

Kontrollerer Oljefondet sine investeringer i Facebook - eller er det majoritets-eierne i Facebook som kontrollerer Oljefondet?

2 Likes

For å vinkle det positivt kan Olaf ha rett i at det er en fordel med Facebooks tiltagende politiske sensur. Det vil uvegerlig måtte redusere FB til et politisk ekkokammer for de som sitter fast i politisk korrekt tenkning. De av oss som tenker alternativt og har andre informasjoner og kunnskaper som Eva Thomassen vil ikke kaste bort tiden på FB men søke i enda større grad til alternative medier som Steigan.

Dette vil kunne styrke de alternative mediene både hva besøk, deling og økonomi angår.

7 Likes

Jeg synes det er verdt å legge merke til at sensuren kom rett etter Eva Thomassens friske ordskifte med Erling Folkvord. Her illustreres vel at dagens sensurister er folk som betrakter seg selv som progressive.

De som virkelig styrer landet ville i dag ikke slippe unna med å bruke f.eks. forstokkede konservative som sensurister, mens de ved bruk av nåtidens ‘moralsk høyverdige’ kan bli kvitt alt som virkelig utfordrer deres evne til å forme opinionen.

(Dette er ikke et angrep på eller kritikk av Folkvord)

6 Likes

Du skulle hatt mer juling enn mat. For sannheten er at Thomassen har brukt så og si all sin fritid siden 2011 på å bekjempe USA/NATO/Norges støtte til terrorgrupper i Syria. Hun kjenner også Syria godt fra før i og med at hun bodde der på 90-tallet.

4 Likes