Nyheter MDTV Forum Om Doner

Anatomien til en propaganda-offensiv

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/anatomien-til-en-propaganda-offensiv/

Av David Cromwell og David Edwards. Vi lever i en tid da staten og de store mediebedriftene samarbeider for å lage propaganda-offensiver, en blitz, som har til hensikt å øke offentlig støtte til demonisering og ødeleggelse av elitens fiender. Nedenfor kommer vi til å undersøke fem nøkkelkomponenter i en effektiv propagandakampanje av denne typen. Denne…

2 Likes