Nyheter MDTV Forum Om Doner

Amnesty International ivrer for krig…igjen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/amnesty-international-ivrer-for-krigigjen/

Av Paul De Rooij Man må undre seg over de første avsnittene i Amnesty International sin nylige pressemelding: «Det internasjonale samfunnets katastrofale mangel på å iverksette konkrete tiltak for å beskytte folket i Syria har gjort det mulig for partene i konflikten, særlig den syriske regjeringen, å begå krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten med fullkommen…

4 Likes

Ha - dette skal jeg printe ut og gi Amnesty-folka, neste gang de vil ha pengene mine (som jeg ikke har).

1 Like

Med Amnesty Internationals image og gode omdømme blant folk flest, er de fleste også ganske ukritiske og motforestillingsløse fra alt som kommer fra AI, for når AI har rapportert om det, så er det nok sant, og da er det ikke nødvendig å undersøke saken nærmere. Når USA trenger unnskyldninger for å gå til krig eller å krige med stedfortredere, gjør det inntrykk på Vestens befolkning når AI kan rapportere om umenneskelige forhold, og USA får det påskuddet de trenger, og får dermed den vestlige befolkningens støtte til krigshandlinger.

På den måten kan AI gi alibi til USAs kriger. Slik kan kriger som egentlig er imperialistiske, bli forkledd som kriger mot tyranner eller på humanitært grunnlag. Slik som krigen mot Libya, Irak og Syria. Den globale storkapitalen har nesten ubegrensede økonomiske ressurser til å nå sine mål, og infiltrere humanitære organisasjoner med AI’s renommé blant folk er litt av et sjakktrekk.

2 Likes