Nyheter MDTV Forum Om Doner

Amerikansk opprusting og propagandaen som støttes av Stoltenberg


#1