Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ambulanseflyskandalen, samrøre, inkompetanse og et mageplask for regjeringas anbudspolitikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/ambulanseflyskandalen-samrore-inkompetanse-og-et-mageplask-for-regjeringas-anbudspolitikk/

Solbergregimet fortsetter å ødelegge infrastrukturen og tjenestene i Norge som om de skulle ha akkordbetalt. Etter skandalene med jernbanen, Go-Ahead og Vy-tullet har de gitt anbudet om å drive luftambulansetjenesten til selskapet Babcock, som så umiddelbart har demonstrert at dette kan de ikke. Flykaptein Per Gunnar Stensvaag har gjennom et leserinnlegg i Avisa Nordland, eller…

6 Likes

Som om?!?
10426561_742225942539448_340850018928689698_n

7 Likes

Hva, hæ, sa du korrupsjon! Nei det har vi jo ikke i Norge…

2 Likes

Nepotisme er i stor grad synonymt med kameraderi, og det som kalles nettverkskorrupsjon. Det er selve beskrivelsen av et antidemokratisk defekt system, slik man eksempelvis får høre om fra uopplyste diktaturer i utviklingsland - og gamle postsovjetiske stater.

Historikk
“Opprinnelig ble nepotisme brukt om pavens urettmessige begunstigelse av sine nevøer eller andre nære slektninger ved tildeling av geistlige embeter. Både i middelalderen og helt opp til 1800-tallet er det flere titalls eksempler på at paver har gjort nære slektninger til kardinaler. Flere av disse kardinalene har senere selv blitt valgt til pave. (Dag Einar Thorsen /SNL)”

Nepotistiske prosesser kan i grove tilfeller være lovstridig og straffbart. Får dette et tragisk utfall, vil det i praksis bety at Høie&Co har satt egne interesser foran fare for liv og helse.

2 Likes