Nyheter MDTV Forum Om Doner

Amazon sponser muslimske ekstremister

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/amazon-sponser-muslimske-ekstremister/

Amazon har bestemt seg for å gi økonomisk støtte til en ekstrem islamistisk organisasjon som støtter barneekteskap, kvinnelig kjønnslemlestelse og steining av folk for utroskap. Dette skriver den britiske avisa The Times. Amazon, som er det nest rikeste selskapet i verden etter omsetning og det største internettselskapet, har bestemte seg for å gi de muslimske…

3 Likes

Kanskje de ønsker å kvitte seg med enkelte kunder. Dette var dårlige nyheter.

Skal vi se om dette stemmer med Bibelen:
De er fundamentalister i den forstand at de ønsker et samfunn som er organisert slik de mener Koranen forordner det. Bibelen og Koranen skal være samstemte, så det er korrekt.
De ønsker et religiøst tyranni med en totalitær og altomfattende stat. Bibelen sier ingen stat eller konge, så her er de i direkte opposisjon med Bibelen
De tar avstand fra demokratiet og de liberale friheter som ugudelige. Det stemmer overens med Bibelen.
De ønsker et tvers gjennom patriarkalsk samfunn der kvinnen er underlagt og må adlyde mannen. Kvinnen skal være underlagt mannen, det hevder Bibelen mange steder, men patrikalsk?
Kvinners arverett skal være den halve av mannens. Hennes vitnemål i økonomiske saker skal telle som halvparten av en manns. Vold mot kvinnen i familien er en privatsak. De to første støttes i Bibelen, men vold støttes ikke, med mindre det er straff som brudd på Guds Lover, men dette skal ikke dømmes av noen i familien.
Kvinner skal helst ikke jobbe, men være hjemme og føde barn. Kvinnen skal dekkes til. Det samme står i Bibelen.
Utroskap og sex utenfor ekteskap skal straffes med steining. Homofili anses som en grov forbrytelse og skal straffes med alt fra pisking til dødsstraff. Enkelte forbrytelser skal straffes med amputasjoner. Unntatt det siste er dette overens med Bibelens ord.
Frafall fra troen straffes med døden. Det. står det ingenting om i Bibelen
De er kreasjonister og mener at jordas, artenes og menneskets opprinnelse er slik det står skrevet i Koranen. Og slik står det også beskrevet i Bibelen.
Klassekamp hører ikke hjemme i islamistenes samfunn og ei heller fagforeninger. Marxister er ugudelige og bør utryddes. Poenget er at det skal ikke være noen klasser, alle skal ha det like godt, så dette er også i overensstemmelse med Bibelen.
De støtter jihadistene i Libya, Mali, Syria og andre steder i deres kamp for å opprette religiøst tyranni der. Både i Bibelen og Koranen står det at man ikke skal myrde, så dette er helt på tvers av Guds Ord.
De er anti-moderne og imot moderne vitenskap. Ja, for spiser man av kunnskapens tre, får man døden, sier Bibelen også.
De er anti-jødiske. Det er ikke Bibelen, som er for alle som vil følge Guds Loven og hans vilje.

Så det er mange likheter, men også noen virkelig store ulikheter.