Nyheter MDTV Forum Om Doner

Alt de ikke forteller deg om Venezuela


#81

Når har jeg snakket om Europa? Jeg sa jeg ikke hadde funnet mye sadisme i norsk historie, og dere har klart å finne ett godt eksempel, Heksebrenningene, og hvis vi inkluderer Skåne, to.

Myten om folkevandringstiden er preussisk propaganda, hvor målet var at alle undersåttene i det tyske imperiet skulle se på seg selv som tyskere, og ikke katolikker eller protestanter, eller som sakser, pommeraner, hesser, bajer etc. Det gamle testamentet reflekterer ikke virkeligheten, så sadismen du finner der behøver ikke å bety at de oppførte seg som beskrevet. Semmitiske, jafetiske, ariske eller hammitiske folkeslag er ikke noe vi finner når vi ser på genetiske avstandkart.

Slavehandel har først og fremst vært en jødisk spesialitet.

På meg virker det som du er demoralisert:


#82

Norge var et hjørne i verden der folk bodde spredt og samfunnene var små. Jeg har tro på at en slik intimitet, oversiktlighet og relativ forutsigbarhet (hvis avlingene var gode) får fram det beste i folk, uansett hvor i verden det er. Allikevel er det behov for sosial kontroll i slike samfunn også, og det er alltid en eller annen «yppersteprest» som skal ordne opp i ting og tang som de fleste kanskje ikke syns er så nøye. Det var dessuten både innbildte og virkelige farer.

Så i den grad Norge har vært så mye bedre når det gjelder vold og tortur og sånt, er det fordi det tilfeldigvis har ligget oppi ura her, ikke fordi vi kan påberope oss å ha mindre angst og aggresjon enn de i langtvekkistan.

Korsfestelse er forresten ikke en semittisk, men en romersk innovasjon. Og den var svært utbredt. Ikke minst var den en bankers måte å straffe personer som truet rikets sikkerhet. Blant annet derfor en teori om at Jesus var mye mer politisk enn framstilt i bibelen. Alle de fire evangelistene var ikke-semitter; grekere og romere. De var helt nødt til å utradere det politiske for å selge seg inn i et vanskelig og trangt profet-marked. Men dette var en digresjon.


#83

Du snakker om Norge - som ligger i Europa, og boktrykkerkunsten som oppsto i Tyskland.

Dette var nytt for meg. Hvor kan jeg finne ut mer om dette?

Gamle torturmetoder beskrevet i det gamle testamentet finnes jo den dag i dag - for eksempel steining. Hvor er det du vil? At steining, en fantasi i det gamle testamentet, oppsto senere? Nå ble jeg plutselig usikker her.

Dette er helt feil. Det var ikke jødene som ga idéene til at vikingene burde handle med slaver. Slavehandel var big business overalt.


#84

Så du kategoriserer meg som en kulturradikal naiv sosialist, som ikke forstår hva som skjer?


#85

Jeg er enig i det første du skriver, men ser vi på mengden av forsvarsverker og våpnen vi finner i nordisk arkelogi fra bronsealderen og opp, så har nok krig vært en hovedgesjeft. Når det alltid står en fiende på lur, så må herskere behandle undersåttene bra, og ikke er det stabilt med slaveri heller, da det ville være en fiendens drøm.

Er man først inne på slike tanker, så er det ikke tilfeldig at våre friheter har blitt svekket etter at den kalde krigen sluttet, da de rike ikke behøvde å ta hensyn til folket når fienden ble borte.

Jeg vet da pokker. Når man ser på gammel kirkekunst, så er det ofte det vi kaller apokryfa(?) vi ser. Svenskene ødela alle kirkene sine, så de gamle kirkene man finner i Sverige i dag, finner man i de dansk-norske områdene. Er det en ting jeg er rimelig sikker på, så var det ikke før boktrykkerkunsten kom med den “ekte og uforfalskede” Bibelen, at man ble klar over alt kjetteriet forfedrene bedrev.


#86

Du virker ikke som mener at norsk kultur og folk er noe å forsvare, men jeg vet ikke om du er sosialist eller ikke. Kapitalismen har også hatt sitt demoraliseringsprogram, da målet er en grenseløs verden av konsumenter.

Når man ikke lenger mener at egne barn er best, er man demoralisert.


#87

Det var litt voldsomt sagt. Jeg har ei voksen datter, som jeg er veldig glad i. Så jeg tror det ligger innebygd i oss at vi skal forsvare og ta vare på vårt eget kjøtt og blod. Og hvis man ikke gjør det, strekker seg så langt man kan, og enda litt til - så er det noe feil. Hvem er egentlig uenig i det?

Og hvis du mener at det er naturlig å forsvare norske og europeiske verdier, fordi vi er norske og europeere, så er jeg fremdeles helt enig. Jeg er nok en slags sosialist, men det er litt uvesentlig.


#88

Det var vel urettferdig, men at vi i Vesten er demoralisert og har mistet troen på vår egen godhet, er i hverfall noe som må ordnes opp i om det skal være noen vestlige samfunn om 100år.

Jeg håper den godeste Juri tar feil når han sier det ikke er mulig å vekke de demoraliserte, men for sikkerhetsskyld så har vi forsøkt med en viss suksess å få ungdommen til å bli forbannet på verdenen deres demoraliserte foreldre og besteforeldre har laget.


#89

Nei, og det vil vi ikke ha her.

Den nye plattformen til Solbergs flertallsregjering er oppsiktsvekkende hva gjelder islam. Fra at islam tilsynelatende var et ikke-tema for den forrige regjeringen Solberg, lanseres det nå en bredside mot moské-Norge, som åpenbart har gått de etablerte mediene huse forbi.
Regjeringen stikker kjepper i hjulene på moskeenes finansiering. Enhver moské som ikke følger norsk lov, eller som mottar økonomisk støtte fra despotiske regimer, skal straffes.


#90

Utingene vi har gjort in Norge er en direkte utløper fra boktrykkerkunsten, da den gjorde at folk og herskere fikk tilgang til gammeltestamentet og dets barbariske lover.

På Uppsala Universitetet har de Wulfila- bibelen som goterne fikk på 300 tallet.
Wulfila = Lille-ulv.
Det gav dem kjennskap til det gotiske språket som de studerer der, og ser man på de ordene der, kan man se likhetene med de nordgermanske språkene.
Jo lenger tilbake man kommer, jo mer likhet er det i språkene.
Du ser når du finner gloselista ganske langt bak, at det er henvist der til skriftsteder.
På samme måte som Trotsky, brukte Biblen til å lære språk, da han lå på Ullevål sykehus, så ble Wulfila-bibelen en nøkkel til å lære det gotiske språket.

Hopp over innledningen, du finner den gotiske gloselista litt lenger nede.Ordet "BARN " finner du der.
Mœso-Gothic Glossary & List of Anglo-Saxon and Old and Modern English words etymologically connected with Mœso-Gothic
https://books.google.no/books?id=VBsJAAAAQAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.lexilogos.com/english/gothic_dictionary.htm


#91

Jeg tror ikke Wulfila-bibelen er 1700 år. I det hele tatt så er jeg veldig tvilende til all historie før boktrykkerkunsten, og mye av historien vi har etter den. Wulfilabibelen er også kortere en dagens bibel, og den mangler sider her og der.


#93

Et annet gotisk ord på s. 210 i gloselista man finner er “Steigan.”
Det betyr å gå opp, to ascend. Man kan jo tenke på ordet “stige” som vi bruker, eller stedet “Steigen,” en kommune i Salten Nordland med sine flotte fjell.


#94

Det er vel ingen som betviler at goterne kom fra Norden, men hva betyr nå en gang goter?

Skal jeg tippe så var en goter en gyter av gods, dvs en som støpte ting av metall på moderne. Da ramler også betydningen av ordet Gud ut, dvs, han som støpte og gav form til verden, og følger samme logikk som Skaperen eller Arkitekten til frimurerne. At vi ikke har noe ord for hva som må ha vært en meget viktig jobb siden bronsealderen, men har måtte bruke ordet smed i steden, er nok en indikasjon, da det ble blasfemisk å bruke gud/got om en simpel metallarbeider, når Gud fikk samme navn.


#95

Du er nok mere inne på det med ordet gyte, og bildet av skjenking av vin er et mere presist bilde, selv om man også kan tenke på å spre genene, eller så ut frø. Sæd er også frø, og da får du det gudommelige i å “skjenke” eller “helle” ut liv.
Sammenlign med det moderne svenske ordet gjuta, moderne nederlandsk gieten, moderne tysk gießen, gotisk giutan, norrønt giota, angelsaksisk geotan, som alle er beslektet med latinske fondere, «å helle» og gammelgreske cheo «jeg heller»/«skjenker».
Et annet moderne skandinaviske stammenavn, eller regionalt folkenavn, er gøterne i områdene omkring Göta älv og det nåværende Götaland i dagens Sverige. Det er avledet fra et beslektet urgermansk ord, *gautoz (flertall *gautaz). Både *gautoz og *gutaniz er avledet fra det urgermanske ordet *geutan i betydningen «å helle»/«å skjenke».


#96

Gøterne dine er goterne. Når det gjelder urgermansk, så klarer jeg ikke ta det seriøst.


#97


To års prøveordning på elektrosjokk pistol fra 1.januar 2019.


#98

Det er for- og ulemper med alle våpentyper, alt etter som. Hvis politiet skyter deg med skarp ammo, er det i størst grad opp til skytteren om du dauer eller ikke. Hvis de skyter deg med sjokker’n, er det i størst grad opp til helsa di om du dauer. Din helses status kjenner skytteren ikke nødvendigvis.

Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord sier i artikkelen at “det skal håndteres på akkurat samme måte et skytevåpen, og kun brukes i de samme situasjonene som man hadde bruk et skytevåpen i – og ikke noe annet.”

Det mest sannsynlige er at terskelen for bruk i praksis vil være lavere enn for kuler og krutt.

Men selv om denne pekefingeren til Amnesty blir en formalisert regel som også blir fulgt samvittighetsfullt i praktisk tjeneste, og ikke strukket til et mer comfy og triggerhappy nivå ved pågripelser i tide og utide, vil politiet i prinsippet ha mindre egen kontroll på hvorvidt de dreper deg eller ikke ved bruk av sjokker’n, iom. at et skudd i beinet med pistol/ automatvåpen ikke dreper så lenge du får legehjelp etterpå, mens et i hjerte, hals eller hode nesten alltid dreper. Med rett ammo kan egentlig hele øvre halvdel av kroppen regnes som potensielt dødelig å bli truffet i.

Med elektrosjokk av den typen vi snakker om (to metallpigger med noen meter kabel påmontert, som skytes inn i huden og smeller av spenningen der inne) er ikke sikting på spesifikke deler av kroppen din en del av gamet, de vil fyre av mot der du er breiest eller der de treffer i farta i en mindre kontrollert situasjon ved avfyring, og effekten er temmelig den samme for deg, bare begge piggene treffer deg et eller annet sted. Og for de fleste vil det ikke være dødelig. Men for noen vil det kunne være det, og det er ingen måte politiet kan velge å bruke et elektrosjokkvåpen på, rent teknisk, på en mildere måte enn den kraftigste, men som fremdeles er tilfredsstillende nok for politiet i situasjonen, for å unngå å ta noen risk med folk de ikke vet noe om hjertet eller allmentilstanden til.

Når elektrosjokk brukes i stedet for konvensjonelt skytevåpen, blir resultatet at på enkelttilfellenivå vil usikkerheten og kontrollen mht. dødelig utgang eller ikke øke, mens på statistikken vil antall dødsfall og alvorlige skader gå ned.


#99

Taser internasjonal, som den største leverandøren av elpistoler, vektlegger at brukere av deres elpistol ikke må forlenge pulsering av strøm lenger enn det som er nødvendig for å få kontroll på personen. Våpenet selv pulserer strøm i fem sekunder, men dette kan forlenges ved fornyet avtrekk på våpenet.


#100

Du jobber natt og dag du ?? :wink:
Eller er det ryggen som tvinger deg opp av senga ?
Jeg sender deg en sang, jeg da : ) Kanskje du ikke liker den , som vanlig : ) :blush:
Call of the mountain


#101

Ja, jeg veit. Mao, det finnes en teknisk option for å påføre mer skade enn nødvendig. Jeg har sett på nært hold folk få smake en sånn, og jeg lover; du er i olympisk form hvis du ikke er under rimelig kontroll bortimot umiddelbart ved treff. Fem sekunder av den der er egentlig helt borti natta overkill for de fleste.