Nyheter MDTV Forum Om Doner

Alt de ikke forteller deg om Venezuela


#61

Nå har du sett for mye på Heksene av Roald Dahl. :grin:


#62

Det er ekte innbildning – altså helt feil. Jeg gjorde det inntil for en del år siden, men har redusert alt av typisk uteliv, restaurantmåltider, barbesøk etc. til nesten aldri lenger. Dels fordi jeg nesten ikke rører alkohol lenger, dels fordi jeg svir av for mye spenn på den måten, og aller mest bare fordi det (i mitt hode) er blitt såpass mye kjedeligere enn mye annet jeg derfor heller gjør, og vi ikke er en fast gjeng som gjør det sammen for tida. Dessuten er jeg glad i og ikke så verst god til å lage mat sjæl.

Når det gjelder hår er mitt ekte nok, men det er noen tiår siden jeg brukte hår, da. Dvs. at hodehåret barberes tett på jevnlig basis; man er de facto en skinhead. Og han under her kunne lett vært meg for noen år siden, faktisk:


#63

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:


#64

Ja, tenkte egentlig å se etter en anledning til å markere dagen her på forumet jeg også, men jeg kan jo da bare sekundere din gratulasjon. :slightly_smiling_face:

god's%20monkey%20avatar%20VIII%20samisk%20I

Vi hadde trengt litt fler sånne Kautukeino-opprørere i rekkene, folkens. De va’kke helt gode, men de mente innmari alvor og slo hardt fra seg. Bl.a. ble den lokale handelsmannen pisket med bjørkeris før de slo ham i hjel såvidt jeg husker, jfr. vår diskusjon ang. straffemetoder.


#65

Greit å få avklart først som sist, det med deg og illuminati. Syns det også var på tide at de kom fram “in the open.” Sekken viser med all tydelighet pyramiden for de som vil se. Hadde aldri gjettet det, selv etter Bilderbergbekjennelsen.


#66

Nei, og når folk ikke vil se, må man evt. gjøre alt så umulig å ignorere at selv de mest troskyldige våkner.

Legg for øvrig merke til den fjollete, lille borgerlige puddelen som spretter rundt og logrer for Anarkisten. Det er en fin Tarotstokk, dette her. For den som har litt interesse for og innsikt i systemet, er The Anarchist her egentlig bare en variant av The Joker (Narren). Og han er i ferd med å kaste av seg Illuminatis skolesekk og bli FRI.


#67

Og han er i ferd med å kaste av seg Illuminatis skolesekk og bli FRI.
Jeg kjøper den.


#68

I Faust viser djevelen seg i en puddels skikkelse. Undervurder ikke puddelen!


#69

At du skulle se ut som anstendig folk, hadde jeg ikke trodd.


#70

Jeg har en slik jeg også:


#71

Andreas Krantz sjornalist i NRK melder i dag at:

“Nå har landets sittende president Nicolás Maduro satt inn hæren ved grenseovergangen mellom Cúcuta i Colombia og Ureña i Venezuela, for å hindre at nødhjelp og forsyninger blir fraktet inn i landet via broen som forbinder de to by.”

For å få dette til å bli en virkelighet så vil jeg tro at sjornalisten har behov for Lsd, buttplugg og en tettsittende Darth Vader drakt, som struper all oksygen inntak.


#72

Jamfør (sosiopaten) Johan Bolt on:

Nylig foretok ICC en undersøkelse i f.m. amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan - fra deres tortur-politikk til deres bombing av sivile mål slik som hospitaler, brylluper(!) og infrasruktur. ‘’Denne undersøkelsen fant til slutt ut at det var ‘’en rimelig basis for å tro at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten’’ forekom.
Donald Trump’s nasjonale sikkerhetsrådgiver JB fikk raserianlfall - og advarte i september, om at: ‘’USA vil ta i bruk ethvert nødvendig middel for å beskytte våre innbyggere og de av våre allierte fra urettmessig rettslig forfølgelse fra denne ugyldige domstolen.’’ – og la til at FN’s Internasjonale Domstol må ikke være så dristige at de foretar undersøkelser av ‘’Israel eller andre av USA’s allierte.’’
Og Bolton lekset vidre opp USA’s trussel:
‘’Vi kommer til å sanksjonere midlene deres i det amerikanske finanssystemet, og vi vil rettsforfølge dem i USA’s rettsapparat. Vi vil ikke samarbeide med ICC. - Vi kommer ikke til å yte noen assistanse til ICC. - Vi vil ikke tilknytte oss ICC. - Vi vil la ICC dø på egen hånd. Egentlig,: i virkeligheten er allerede ICC død for oss!’’

  • So much for fair play . . . . . .

#73

Da er det enklere i Norge. Der holder det med “at noen har snakket sammen”, eller et par fir SMS´er!
Fytterakkernpokkern!!!


#74

Offisielt norsk spanskrør:

Offisiell norsk ‘‘Risebenk’’:

‘Risebenk’;

Polstret trebenk overtrukket med skinn. Madrassen har en forhøyning. Treverket er brunmalt. Benken har jernbeslag i hvert hjørne. Og bærehemper i lær på hver kortende.

Benken var sannsynlig i bruk til slutten av 1800-tallet ved fullbyrdelse av prylestraff overfor mindrårige forbrytere. Den kriminelle lavalderen i Norge på 1800-tallet var 10 år. Denne straffemetoden ble kun benyttet på gutter.

Delinkventen ble lagt på benken slik at hoftepartiet ble liggende oppå forhøyningen. På den måten strammet huden på baken seg, så effekten av slagene ble større. Det ble lagt et tøystykke over delikventens hode, så han ikke skulle se hvem som slo. Som slagredskap ble det brukt tamp (rotting), ris eller spanskrør. (Kilde: Justismuseet)

Mind you; Dette er bare eksempel på offentlig norsk ‘sadisme’ - m.h.t. alt det andre
som har foregått innen skoleverket (for ikke å nevne i privat regi) gjennom årene,
blir det bare spekulasjoner, da dokumentasjon mangler . . . . . .


#75

En gang til:

Fysisk avstaffelse er ikke det samme som sadisme.


#76

Mulig, men noen typer avstraffelser er det definitivt og det er vel kanskje en bestemt mennesketype som synes det er greit å utføre dem, også, vil jeg gjette. Dette er vel en av de aller mest barbariske vi hadde i Skandinavia, så vel som en del andre land i Europa (advarsel: dette er ikke lesning for sårbare sjeler): https://no.wikipedia.org/wiki/Steile_og_hjul


#77

Og du har funnet en av de tingene jeg vil være enig i at var sadistisk. Hvordan svenskene oppførte seg i Skåne.

Ellers er det ikke vanskelig å finne ekte sadisme om man f.eks. ser på Tyrkernes oppførsel ovenfor slaverne, 30 års krigen, Romerriket, osv.


#78

Vi har jo dessverre ellers også trolldomsprosessene (hekseprosessene) i Norge, som av en eller annen grunn var verst godt etter reformasjonen (og som pågikk også etter at opplysningstiden var kommet til det europeiske kontinentet). Like mange henrettelser for tøveri (hekseri) i forhold til folketallet som i Tyskland (der denne “massepsykosen” virkelig tok av) hadde vi ikke, men Norge lå likevel ganske høyt på statistikken. En oversikt finnes her:
https://snl.no/trolldomsprosessene

SNLs artikkel “Trolldomsprosessene i Norge”, nevner brutaliteten i selve prosessene som skulle avgjøre om den anklagede var “skyldig” i trolldom. Aller verst gikk det for seg i Nord-Norge, der også samiske menn var særlig utsatt i enkelte distrikter:

“I perioden fra 1593 til 1617 hadde Norge blant Europas strengeste lovgivning i heksesaker. Da risikerte også såkalte signere, eller kloke folk, dødsdom.”
(…)
De mest brutale trolldomsprosessene utspilte seg i kystværene langs Varangerfjorden i den østlige delen av Finnmark i perioden 1621 til 1663. Her fant det sted omfattende kjedeprosesser i 1621, delvis i 1630-årene, i perioden 1652–1656 og i løpet av noen få måneder av vinteren 1662/63.

Med bare noen få unntak rammet disse prosessene kvinner, inkludert enkelte pikebarn under tolv år. Masseprosessene hadde et klart innslag av diabolisme, tortur, anvendelse av tvilsomme rettsmidler slik som vanntesten og bålhenrettelser. Minst 30 personer, både norske kystkvinner og enkelte samiske menn, gjennomgikk vanntesten. Ingen av disse besto prøven, og alle fikk dødsdom.

Trolldomsforbrytelser var den typen kriminalitet som førte flest mennesker til døden i perioden fra 1620 til 1665 i Øst-Finnmark. I Varanger-området utgjorde dødsstraff for andre typer forbrytelser bare en brøkdel sammenlignet med henrettelser for trolldomsvirksomhet. Dette skiller Finnmark fra alle andre områder i Norge. Med det lave befolkningsgrunnlaget kombinert med fiskeværene som utpregede mannssamfunn med kvantitativ overvekt av menn, er det grunnlag for å hevde at alle kvinnene i kystdistriktene i Øst-Finnmark synes å ha vært sårbare og utsatt for heksemistanke i de verste periodene.

Det var store kontraster mellom den østlige og vestlige delen av Finnmark. Forfølgelsen rammet fortrinnsvis samiske menn i Vest-Finnmark, mens det stort sett var norske kystkvinner som ble tatt for å være hekser i Øst-Finnmark."
https://snl.no/trolldomsprosessene_i_Norge

Ellers har jeg hørt at mange av hekseprosessene egentlig hadde sin bakgrunn i nabofeider og eiendomsstrid.


#79

Er jeg nødt til å skrive om hva man har gjort i andre land, med bilder og eksempler, for at dere skal forstå at Norge ikke har vært så ille?

Korsfesting, koking av folk levende, hevn-voldtekter, massedrap, salg av tapende folkeslag i slaveri, osv, osv.

Utingene vi har gjort in Norge er en direkte utløper fra boktrykkerkunsten, da den gjorde at folk og herskere fikk tilgang til gammeltestamentet og dets barbariske lover. Den innflytelsen tok det noen hundre år å bli kvitt, men til vår forfedres ære, så ble selv Guds ord for sadistisk til at det fulgt. Steining var ikke noe som ble gjort her.


#80

Så du mener at alt var bedre i Europa før boktrykkerkunsten gjorde gammeltestamentet tilgjengelig? Det er en original idé. Og i stor grad feil. Med boktrykkerkunsten kom også det nye testamentet, augustin, aristoteles, og en haug med nye humanistiske idéer gjennom opplysningstiden på 1700-tallet. Nye humanistiske og politiske tanker som var en motsats til det gammeltestamentlige vrøvlet.

Jeg forstår at du tviholder på idéen om at sadismen og volden hos oss egentlig ikke er europeisk, men en import styggedom fra semittiske folkeslag, og andre. Men det var ekstremt urolige tider i Europa i folkevandringstiden, med ariske, germanske folkeslag -og andre- som fordrev hverandre og slaktet hverandre på de mest bestalske måter. Vikingetiden var i slutten på dette tvilsomme eventyret. Vikingene var også et typisk slavesamfunn, og slavehandelen var en svært viktig næringsvei overalt i Europa.