Nyheter MDTV Forum Om Doner

Alfahanner, apekatter og mennesker


#1

I og med at mange her virker over gjennomsnitt opptatt av evolusjonspsykologi, fikk jeg lyst til å dele liten video om hva våre nære slektninger sjimpansene og bonoboene kanskje kan lære oss om god ledelse og om hva en alfahann (eller alfahunn) er og ikke er:

Og som bonus, en liten video om moral, empati og rettferdighetssans i dyreriket:


#2

Evolusjonspsykologi er i beste fall kvasivitenskap. Evolusjonsbiologi derimot er både vitenskapelig og for noen interresant.


#3

Hva sier de religiøse til dette mon tro?


#4

Jeg er ikke helt uenig med deg i dette, men synes likevel hypotesene kan være interessante, under forutsetning av at man ser på dem som nettopp hypoteser og ikke tror for sterkt på dem eller innbilder seg at alt vi gjør alltid handler om reproduksjon, for så enkle er vi ikke.

Psykologi er fortsatt en ung vitenskap og mange teorier og hypoteser vil nok vise seg å være feil, uansett hvilken del av psykologien det gjelder, og likevel er det lite som er viktigere enn å forstå menneskets psyke og utvikling, IMHO.


#5

Det kunne det vært interessant å vite …
De kristne i min nærmeste omgangskrets, ville nok ikke hatt noe problem med dette, og heller ikke de par muslimene (norske konvertitter) jeg kjenner. Men min kristne og vegetarianske mor ville nok benyttet anledningen til å si noe om at vi undervurderer hvor like mange av dyrene er oss selv på så mange områder, og at hvis man virkelig tar dette innover seg, blir de vanskelig å forsvare at vi utnytter dem i kommersiell matproduksjon all den tid vi har alternativer.


#6

Problemet med psykologien er at den kun bygger på evidence baserte opplysninger. I motsettning til feks. Biologi og andre vitenskaper som basesrer sine konklusjoner på proof. Vi har ikke norske ord som gir en fullgod oversettelse.


#7

Vi sier vel henholdsvis “belegg” og “bevis” på norsk (for “evidence” og “proof”). Bevis i streng (“matematisk”) forstand finnes ofte ikke når det gjelder komplekse biologiske systemer, og selvsagt heller ikke i psykologien.