Nyheter MDTV Forum Om Doner

Aktuell sosial kybernetikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/aktuell-sosial-kybernetikk/

Av Trond Andresen. Jeg underviser i reguleringsteknikk, eller kybernetikk som det oftere kalles i dag. Faget handler om hvordan realisere automatisk styring av industrielle prosesser, fartøyer, roboter, maskiner, med mere. Som svært samfunnsinteressert slår det meg at egenskaper vi kjenner fra styring av tekniske systemer, også gjenfinnes i samfunnsmessige prosesser… Tenk først på dette som…

2 Likes

Nei, nei, nei - Trond - pass deg for å prøve å redusere oss til automater. Det er fåfengt. I den grad slike analyser har verdi, er det for et samfunn og aktører, som vi allikevel er nødt til å skrote.

1 Like