Nyheter MDTV Forum Om Doner

Aksjonene mot vindkraft i Norge – hva med havvind?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/aksjonene-mot-vindkraft-i-norge-hva-med-havvind/

Av Odd Handegård. På kort tid har det skjedd en oppvåkning i det norske folk mot den meningsløse planleggingen av vindkraft i Norge. Særlig på Vestlandet er arbeidet kommet langt. De er nå godt rustet før NVE om et par uker skal offentliggjøre de mer konkrete utbyggingsplanene. Her er litt informasjon om Stølsheimen i Hordaland:…

2 Likes

Vindkraft er like ustabil på sjøen. Men også mer materialkrevende (pr kWh). Hywinnd feks krever rundt 5000 tonn med stål pr. mølle med anker og kjetting! Produsert med over 9000 tonn utslipp av CO2. Høye vedlikeholdskostnader og lav regularitet. Gir høyere strømpriser enn landbind. Bærekraftig? Nei. Så all vindkraft vekk.

2 Likes

Her kan dere se hvor materialkrevende ulike produksjonsmåter er. https://goo.gl/images/CSM3cb

En del metaller er sjelene, finnes få steder osv. Mange liker heller ikke gruvedrift (Ref. Repparfjorden). Se hvilke metaller som er begrenset her.
https://goo.gl/images/7q9gS5

2 Likes

Jeg synes vi kunne prøvd med private vindmøller først- i samme størrelse som de gamle TV-antennene. Så kunne vi utvidet senere om vi fant det hensiktsmessig.
I et beredskaps og energi-økonmisk perspektiv burde det ha vært oppmuntret til å produserer sin egen energi, i stedet for å dra det gjennom milevis med metall.
Det er slikt vi trenger en pengereform til.

2 Likes

Slutter meg helt til dette, vindkraft i Norge må begrenses sterkt. Det er stor forskjell på å sette opp ei vindmølle på en åker i Danmark eller Tyskland sammenlignet med å bygge varige veier delvis sprengt gjennom fjell i tidligere uberørte områder i Norge. Bare se på den massive naturødeleggelsen ifm. Raskiftet vindkraftverk på Østlandet. Ikke rart kommentarene for videoen er deaktivert!

Hvis alternativet for våre “folkevalgte” (dvs. partivalgte) politikere står mellom landvind og havvind vil jeg foretrekke det siste selv om det skulle være dyrere. Det vil i det minste ikke rasere norsk natur. Takk og lov at jeg bor i et fylke hvor det ikke hverken finns ei eneste vindmølle eller planlegges vindparker. Så langt…

3 Likes

En løsning kan være å leie ut deler av det norske havområdet til andre land hvor disse land kan sette opp flytende vindmøller. Kablene fra disse vindmøller kan føres direkte til utlandet og kobles ikke sammen med det norske strømnettet, slik at det ikke vil påvirke norsk strømpris (men spørsmålet er hva Acer og EU vil si til noe slikt). Norsk næringsliv kan være behjelpelig med både utbygging og drift. På et senere tidspunkt kan Norge ta tilbake disse havområder med eller uten vindmøller (jmfr hjemfallsretten). Dette kan være Norges bidrag til å hjelpe Europa med overgangen til fornybar energi istedenfor å pepre norsk landskap med vindmøller og å blåse opp norsk strømpris. Har Norge ledig strøm kan Norge tilby EU-landene å flytte bedrifter og produksjon til Norge hvor det finnes ren, billig og stabil strøm. Da behøver man heller ikke å kaste bort penger på å bygge nye utenlandskabler (inkl strømtapet disse kabler medfører).

Et innlegg fra Hogne Hongset:

3 Likes

God artikkel av Odd Handegård. Hovedpoenget i debatten er jo bevaring av (fjell-) natur Vs. Bruk av ulike former for havvind. Styrken i motstanden mot rasering av f. eks. Stølsheimen - et fantastisk fjellområde ved kysten, har definitivt vært på nivå med flau vind, hvor natur og turist-orgainasjonene har frontet. Selv MDG har glimret med sitt fravær. Vet ikke folk hva urørt natur betyr for folkehelsa? Dessuten er det symptomatisk at kommentarfeltene i større grad legger vekt på kostnader enn natur: uinteressant!

Odd skriver:

“Altså: Glem norsk havvind utenfor Norge.”

Mine refleksjoner her er at vi må ta med i betraktning at havet utenfor Norge er den plassen i Europa med størst potensial for vindkraft. Dette kan vi velge å utnytte. Det er ingen mangel på etterspørsel etter fornybar kraft i Europa.

Forutsatt at man klarer å produsere flytende vindmøller som er miljøvennlige og økonomiske i et livsløpsperspektiv, så skal vi ikke se bort fra at det kan være en god ide å bygge store vindfarmer utenfor Norge.

2 Likes

Greit nok, det kan være en god ide. Men foreløpig bygges ikke vindkraftverk uten store subsidier, og havvindkraft krever enda større subsidier for å være lønnsomt. Havvind er dessuten like ustabil som landvind selv om kapasitetsfaktoren bedres endel, noe som man har god erfaring med fra Danmark og Tyskland nå.

Men noe av det store problemet med dagens kraftpolitikk er at det hverken er “fugl eller fisk”. Det er ikke det offentlige som direkte driver kraftselskapene, de drives etter “markedsøkonomiske prinsipper”, i alle fall i navnet. Samtidig ønsker man å ha et sugerør inn i statskassen f.eks gjennom de såkalte el-sertifikatene i Norge og Sverige som finansieres direkte gjennom en avgift på strømregningen.

Problemet med subsidier, og særlig når de overdrives er at investeringene sannsynligvis ikke blir optimale fordi selskapene ikke har samme incentiv til å investere lønnsomt som de ville hatt uten. Dagens vindkraftinvesteringer er drevet av ideologi og ikke etter bedriftsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger. Akkurat som med elbiler står vi i fare for å gjøre gigantiske feilinvesteringer.

For å få et kraftmarked som fungerer må vi enten tilbake til det gamle systemet hvor det offentlige står for drift, planlegging og investeringer, eller så må kraftselskapene reelt sett drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper uten subsidier. Da skal du se vindkraftinvesteringer faller drastisk slik man har sett i Storbritannia de siste par åra.

2 Likes

Når en ser den kampanjen som drives for å få oss vekk fra den, så kan en begynne å lure. En skulle trodd at designerne hadde fått beskjed om å kle Norge i svart, hvitt og grått.

2 Likes